Yesaya 62:1-12

62  Fu Sion ede mi no o tan pî+ èn fu Yerusalem ede+ mi no o tan tiri, teleki a retidu fu en de krin fu si leki leti+ èn a frulusu fu en e bron leki wan frambo.+  „Ai uma,+ den pipel o si a retidu fu yu+ èn ala den kownu o si yu glori.+ Dan yu o kisi wan nyun nen+ di Yehovah srefi o gi yu.  Yu musu tron wan moi kownu-ati na ini na anu fu Yehovah+ èn wan moi tai-ede fu wan kownu na ini na anu fu yu Gado.  Sma no o taki moro dati yu na wan uma di de en wawan+ èn dati yu kondre na wan brokopresi.+ Ma den o kari yu ’Mi lobi en’,+ èn den o kari yu kondre ’Uma di trow.’ Bika Yehovah o lobi yu èn yu kondre o de leki wan uma di trow.+  Neleki fa wan yongu man e teki wan nyunwenke leki wefi, na so yu manpikin o teki yu leki wefi.+ Leki wan trowmasra di breiti nanga en trowmisi,+ na so yu Gado o breiti nanga yu.+  Yerusalem, mi poti waktiman na tapu den skotu fu yu.+ Den musu tan drape doronomo, dei nanga neti. Den no musu tan pî.+ Un sma di e taki fu Yehovah,+ un no musu tan pî.+  Un no musu tan pî teleki a meki Yerusalem kon tranga, iya, teleki a meki heri grontapu prèise Yerusalem.”+  Yehovah opo en tranga reti-anu+ go na loktu fu meki wan sweri. A taki: „Noiti moro mi o gi a nyanyan fu unu na un feanti.+ Noiti moro den trakondre sma o dringi a win+ fu unu di unu meki nanga furu muiti.  Ma na den sma di e koti a nyanyan, o nyan en èn den o prèise Yehovah. Na den sma di e piki den droifi o dringi a win fu den na ini mi santa fesidyari.”+ 10  Un man, gowe. Un pasa go na ini den portu. Meki wan pasi gi a pipel.+ Sreka a pasi. Iya, sreka en èn puru den ston di de na en tapu.+ Poti wan marki leti-opo meki den pipel si dati.+ 11  Yehovah taigi sma te na den moro farawe pisi fu grontapu:+ „Un musu taigi na umapikin fu Sion:+ ’Luku! Yu frulusu e kon.+ A abi furu gudu+ èn a abi a pai di Gado e gi.’”+ 12  Dan sma o taki dati den na a santa pipel+ èn dati den na den wan di Yehovah bai baka.+ Den o kari yu „A foto di den ben suku”, èn „Wan foto di Gado no gowe libi krinkrin.”+

Futuwortu