Tori fu den apostel 25:1-27

25  Dri dei baka di Festus tron granman fu a distrikt Yudea,+ a gowe libi Sesareya fu go na Yerusalem.+  Ne den edeman fu den priester nanga den prenspari man fu den Dyu fruteri en wan lo ogri fu Paulus.+ Dati meki den begi en  fu du den wan bun èn fu meki Paulus kon na Yerusalem. Disiten den ben seti luru+ fu kiri en na pasi.  Ma Festus piki den taki Paulus ben musu tan na strafu-oso na ini Sesareya èn taki heri esi en srefi ben o go drape tu.  A taigi den: „Fu dati ede, meki den edeman fu unu kon nanga mi, dan unu kan taki sortu ogri a du+ èn efu a de so trutru taki a du wan sani di no bun.”  Baka di a tan sowan aiti noso tin dei drape, a go na Sesareya èn a dei baka dati a go sidon na tapu a krutuman-sturu+ èn a taigi sma fu tyari Paulus kon na inisei.  Di a doro drape, den Dyu di ben kon fu Yerusalem, kon tanapu na en lontu. Den ben e taki dati a du wan lo bigi ogri,+ ma den no ben man buweisi taki den sani disi tru.  Ma Paulus opo taki gi ensrefi: „Mi no du nowan enkri sondu+ teige a Wèt fu den Dyu, teige a tempel,+ noso teige Grankownu.”  Ma fu di Festus ben wani abi wan bun nen+ na den Dyu, meki a piki Paulus: „Yu wani go na Yerusalem so taki den kan krutu yu drape fu den sani disi?+ Mi srefi o de drape tu.” 10  Ma Paulus taki: „Mi e tanapu na fesi a krutuman-sturu fu Grankownu,+ èn disi na a presi pe mi musu kisi krutu. Mi no du den Dyu nowan ogri,+ soleki fa yu srefi sabi heri bun. 11  Ma efu a de so trutru taki mi na wan ogri man+ èn taki mi du wan sani di meki taki mi musu kisi dedestrafu,+ dan mi no o begi unu fu tan na libi. Na a tra sei, efu nowan buweisi de taki den sani di den sma disi taki fu mi tru, dan nowan sma abi a reti fu strafu mi, soso fu du den wan bun. Mi wani meki Grankownu krutu mi!”+ 12  Baka di Festus taki nanga den man di ben gi en rai, a piki: „Yu aksi fu Grankownu krutu yu, dan na Grankownu yu sa go.” 13  Baka wan tu dei, kownu Agrepa nanga Bernise go luku Festus na ini Sesareya. 14  Fu di den ben tan drape wan tu dei, meki Festus fruteri a kownu a tori fu Paulus. A taki: „Feliks libi wan man na strafu-oso. 15  Di mi ben de na ini Yerusalem, den edeman fu den priester nanga den owru man fu den Dyu kon na mi fu taigi mi wan lo sani fu en.+ Den ben wani meki mi strafu en. 16  Ma mi piki den taki den wèt fu den Romesma no e gi primisi fu strafu wan sma, soso fu du trawan wan bun. A sma musu miti fosi nanga a trawan di tyari en na fesi krutu+ èn a musu kisi na okasi fu opo taki gi ensrefi. 17  Fu dati ede di den kon dyaso, mi no draidrai, ma a dei baka dati mi go sidon na tapu a krutuman-sturu èn mi meki sma tyari a man kon na inisei. 18  Ma di den sma di ben tyari en na fesi krutu, kon tanapu na fesi a krutuman-sturu, den no taki fu nowan fu den ogri+ di mi ben denki taki a du. 19  Na soso wan trobi den abi nanga en fu wan tu sani di abi fu du nanga na anbegi fu den eigi gado+ èn nanga wan man di nen Yesus. A man disi dede, ma Paulus e feni nomonomo taki a de na libi.+ 20  We, fu di mi no ben sabi fa fu koti a trobi disi, meki mi aksi en efu a ben wani go na Yerusalem so taki sma ben kan krutu en drape fu den sani disi.+ 21  Ma fu di Paulus aksi+ mi fu hori en na strafu-oso teleki Grankownu* bosroiti san musu pasa nanga en, meki mi gi sma a komando fu du dati, teleki mi ben o seni en go na Grankownu.” 22  Ne Agrepa taigi Festus: „Mi srefi ben sa wani yere san a man disi abi fu taki.”+ Festus piki en: „Tamara yu sa kisi na okasi fu yere en.” 23  Fu dati ede, a dei baka dati, Agrepa nanga Bernise kon nanga wan lo opo-opo nanga pranpran+ èn den go na ini a konmakandra-presi makandra nanga den legre-komandanti èn nanga den heihei man fu a foto. Ne Festus gi komando fu sma tyari Paulus kon na inisei, dan den tyari Paulus kon. 24  Dan Festus taki: „Kownu Agrepa nanga ala sma di de dyaso nanga wi, na fu a man disi ede di unu e si dya, meki ala den Dyu fu Yerusalem nanga den wan di e libi dyaso kon na mi. Den bari taki a musu dede.+ 25  Ma mi kon si taki a no du nowan enkri sani di meki taki a musu kisi dedestrafu.+ Fu dati ede, di a man disi taki dati a wani Grankownu krutu en,+ mi bosroiti fu seni en. 26  Ma fu di mi no sabi soifri san a man disi du, meki mi no man skrifi mi Masra noti fu en. Fu dati ede mi tyari en kon na un fesi èn spesrutu na fesi yu, Kownu Agrepa. Dan unu kan ondrosuku na afersi fu en+ èn mi kan abi wan sani fu skrifi. 27  Bika mi feni taki a no fiti fu seni wan strafuman go na Grankownu sondro fu taki soifri sortu ogri den sma feni taki a du.”

Futuwortu

Noso: „Augustus.” Na so den ben kari Grankownu Nero, a di fu fo grankownu baka Oktafianus. En ben de a fosiwan di sma ben kari so.