Singi fu Salomo 2:1-17

2  Mi de leki wan safraan-bromki+ nomo di e gro na sesyoro,+ iya, leki wan leilibromki na ini a sabana.”+  „Leki wan leilibromki na mindri makabusi, na so mi gudu de na mindri den yongu uma.”+  „Leki wan aprabon+ na mindri den bon fu busi, na so mi lobiwan de na mindri den yonkuman.+ Mi ben angri fu de na ini a skaduw fu en èn na drape mi ben e sidon. Mi ben lobi den switi froktu fu en.  A tyari mi go na ini na oso pe sma gwenti go fu dringi win.+ Ala sma ben kan si taki na mi a ben lobi.+  Un gi mi korentikuku+ meki mi firi bun. Gi mi apra fu nyan fu kisi krakti, bika lobi meki mi kon swaki.+  A kruktu-anu fu mi lobiwan de na ondro mi ede. En reti-anu brasa mi hori.+  Un uma fu Yerusalem, mi meki unu sweri+ na den umadia+ fu sabana, taki un no musu pruberi fu meki mi kisi lobi firi, solanga a firi disi no kon fu ensrefi.+  Mi e yere a sten fu mi lobiwan!+ Luku, a e kon.+ A e kren abra den bergi. A e dyompodyompo na tapu den pikin bergi.  A lobiwan fu mi de leki wan dia,+ noso leki a pikin fu wan dia. Luku, a e tanapu na baka a skotu fu na oso fu wi. A de na den fensre e luku kon na inisei, iya, a tanapu na den fensre+ e luku wi. 10  Mi lobiwan piki mi, iya, a taigi mi: ’Mi gudu, mi moi uma,+ kon nanga mi.+ 11  Luku, alenten+ pasa kaba. A hebi alen wai. Alen no e fadon moro. 12  Den bromki opo kon kaba na den boitipresi.+ Iya, a ten doro fu koti den taki fu den droifibon.+ Sma na ini a kondre fu wi yere a doifi+ e bari kaba. 13  Den froktu fu a figabon+ di e gi nyanyan frukufruku kaba, kenki kloru, fu di den kon lepi.+ Den droifibon e gi bromki èn den e smeri switi. Opo, mi gudu,+ kon. Mi moi uma, kon nanga mi. 14  Mi doifi+ di e tan na ini den olo fu a stonbergi, iya, yu di e tan na ini a kibripresi na a bergipasi, kon meki mi si a moi skin+ fu yu. Meki mi yere yu sten, bika yu sten switi fu yere èn yu skin moi.’”+ 15  „Grabu den sabanadagu,+ iya, den pikin sabanadagu di e pori den droifidyari. Grabu den, bika den droifibon fu wi e gi bromki.”+ 16  „Mi lobiwan na fu mi èn mi na fu en.+ A de na mindri den leilibromki,+ e luku den skapu+ fu en. 17  Mi lobiwan, tan nanga mi, teleki a switi winti bigin wai èn teleki skaduw no de moro. Na tapu den bergi di de na wi mindri, yu musu de leki wan dia,+ noso leki a pikin fu wan dia.

Futuwortu