Markus 16:1-20

16  Di Sabat-dei+ pasa, dan Maria Makdalena,+ Maria di de a mama fu Yakobus, nanga Salome bai switismeri sani fu lobi dati gi Yesus skin.+  Fruku mamanten na a fosi dei fu a wiki,+ di son ben opo kaba, den doro na a grebi.+  Den taigi makandra: „Suma o lolo a ston puru gi wi na a mofo fu a grebi?”  Ma di den opo den ede luku, den si taki a ston ben lolo puru kaba aladi a ben bigi srefisrefi.+  Di den go na ini a grebi, den si wan yonkuman di ben weri wan langa weti krosi. A ben e sidon na a reti-anusei na ini a grebi èn den uma skreki srefisrefi.+  A taigi den: „No skreki. Mi sabi taki unu e suku Yesus fu Nasaret di sma ben spikri na wan postu.+ Ma a no de dya. A opo baka.+ Luku a presi pe den ben poti en.+  Go taigi Petrus nanga den disipel fu en: ’A de na pasi e go na Galilea.+ Drape unu o si en, soleki fa a ben taigi unu.’”+  Di den komoto na ini a grebi, den lon gowe. Den ben beifi èn den ben fruwondru fu tru. Den no taigi nowan sma wan sani, fu di den ben e frede.+ SYATU BOSROITI Son dokumenti nanga Bijbel di skrifi bakaten, abi wan syatu bosroiti di e kon baka Markus 16:8. A skrifi so: Ma ala san Yesus taigi den fu du, den fruteri syatu na den sma di ben de nanga Petrus. Baka di den sani disi pasa, Yesus srefi meki den tyari a santa èn têgo boskopu di e frulusu sma fu ala ten, fu owstusei te na west-sei. LANGA BOSROITI Son owruten dokumenti (dati na a Kodeks Aleksandrinus, a Kodeks Efraemi, a Kodeks Besae) nanga son Bijbel (dati na a Vulgaat na ini Latijntongo, a Bijbel na ini Kureton-Siriatongo, a Pesjita na ini Siriatongo), abi a langa bosroiti di e kon now. Ma a Kodeks Sinaitikus, a Kodeks Vatikanus, a Sinaitis-Siria Kodeks, nanga na Armenia Bijbel no abi a langa bosroiti disi:  Baka di Yesus kisi wan opobaka fruku mamanten na a fosi dei fu a wiki, a kon fosi na Maria Makdalena. Yesus ben yagi seibi ogri yeye puru na tapu na uma disi. 10  Ne na uma go fruteri den bakaman fu Yesus a sani disi, fu di den ben e sari èn den ben e krei. 11  Ma di den yere taki Yesus kon na libi baka èn taki na uma si en, den no ben wani bribi. 12  Boiti dati, baka di den sani disi pasa, Yesus kon na tu disipel di ben e waka go na boiti. Ma a ben de tra fasi. 13  Ne den drai kon baka fu fruteri den trawan. Toku den no ben wani bribi den sma disi. 14  Ma bakaten Yesus kon na den erfu apostel di den ben e sidon na tafra. A piri-ai gi den, fu di den ben mankeri bribi èn fu di den ati ben tranga. Dati meki den no ben wani bribi den sma di ben si en baka di a kisi wan opobaka. 15  A taigi den: „Go na heri grontapu èn preiki a bun nyunsu gi ala libisma. 16  A sma di e bribi èn di e teki dopu o kisi frulusu. Ma a sma di no e bribi o kisi krutu. 17  Den wondru disi o de fu si na den sma di e bribi. Fu di den o gebroiki mi nen, den o man yagi ogri yeye puru na sma tapu èn den o taki tra tongo. 18  Awinsi den o opo sneki nanga den anu noso awinsi den dringi wan sani di kan kiri sma, toku noti o pasa nanga den. Den o poti den anu na tapu siki sma èn den o meki den kon betre.” 19  We, baka di Masra Yesus taki nanga den, a opo go na hemel èn a go sidon na Gado reti-anusei. 20  Sobun, den disipel fu en go preiki na ala presi èn Masra ben wroko nanga den. Nanga den wondru di den ben e du, Masra sori taki a ben e horibaka gi a boskopu di den ben e tyari.

Futuwortu