Esekièl 48:1-35

48  „Disi na den nen fu den lo nanga den kontren di den o kisi: A kontren fu den e bigin na noordsei na a pasi fu Hetlon,+ teleki a doro na a kontren krosibei fu Hamat.+ Dan a e go na Hasar-Enan+ di de krosibei fu Damaskus na noordsei, krosibei fu Hamat. A kontren e waka fu owstusei te go miti west-sei. Dati na a pisi di a lo fu Dan+ musu kisi.  Na sei a kontren fu a lo fu Dan, wan pisi kontren de di e waka fu owstusei te go miti west-sei. Dati na a kontren di a lo fu Aser+ musu kisi.  Na sei a kontren fu a lo fu Aser, wan pisi kontren de di e waka fu owstusei te go miti west-sei. Dati na a kontren di a lo fu Naftali+ musu kisi.  Na sei a kontren fu a lo fu Naftali, wan pisi kontren de di e waka fu owstusei te go miti west-sei. Dati na a kontren di a lo fu Manase+ musu kisi.  Na sei a kontren fu a lo fu Manase, wan pisi kontren de di e waka fu owstusei te go miti west-sei. Dati na a kontren di a lo fu Efrayim+ musu kisi.  Na sei a kontren fu a lo fu Efrayim, wan pisi kontren de di e waka fu owstusei te go miti west-sei. Dati na a kontren di a lo fu Ruben+ musu kisi.  Na sei a kontren fu a lo fu Ruben, wan pisi kontren de di e waka fu owstusei te go miti west-sei. Dati na a kontren di a lo fu Yuda+ musu kisi.  Na sei a kontren fu a lo fu Yuda, wan pisi kontren de di e waka fu owstusei te go miti west-sei. Un musu teki wan pisi fu a kontren dati èn gi en na Gado. A pisi gron dati musu bradi twarfu dusun neigi hondro feifitenti meter.+ A musu langa a srefi leki den pisi gron di e waka fu owstusei te go miti west-sei. A tempel musu de na mindrisei fu a pisi gron dati.+  A pisi gron di un musu gi Yehovah, musu langa twarfu dusun neigi hondro feifitenti meter èn a musu bradi feifi dusun wán hondro aititenti meter. 10  Na ini a pisi gron disi wan pisi musu de tu gi den priester.+ Na noordsei a musu langa twarfu dusun neigi hondro feifitenti meter, na west-sei a musu bradi feifi dusun wán hondro aititenti meter, na owstusei a musu bradi feifi dusun wán hondro aititenti meter èn na zuidsei a musu langa twarfu dusun neigi hondro feifitenti meter. A santa presi fu Yehovah musu de na mindrisei fu a pisi gron disi.+ 11  A pisi gron disi musu de gi den priester. Den na den santawan di Gado ben teki puru na mindri den bakapikin fu Sadok+ èn den abi a frantwortu fu sorgu gi den sani di mi taigi den fu du. Di den Israelsma drai baka gi mi, den priester disi no gowe libi mi leki fa den Leifisma ben gowe libi mi.+ 12  Den musu kisi wan pisi fu a gron di unu gi Gado. A gron fu den de na sei a gron fu den Leifisma+ èn a santa srefisrefi. 13  Den Leifisma musu kisi+ wan pisi gron leti na sei a gron fu den priester. A musu langa twarfu dusun neigi hondro feifitenti meter èn a musu bradi feifi dusun wán hondro aititenti meter. Sobun, ala nanga ala a langa twarfu dusun neigi hondro feifitenti meter èn a bradi feifi dusun wán hondro aititenti meter.+ 14  Den no musu seri nowan pisi fu a gron èn den no musu kenki en gi wan tra pisi gron. Den no musu meki wan tra sma teki a moro bun pisi fu a kondre disi, fu di a de wan santa sani gi Yehovah.+ 15  Wan pisi gron o tan abra di bradi tu dusun feifi hondro neigitenti meter èn a de na sei a pisi gron di langa twarfu dusun neigi hondro feifitenti meter. A pisi dati na pe a foto de èn a no santa.+ Ma den kan go libi drape èn den kan gebroiki en leki weigron. A foto musu de leti na mindrisei fu a pisi gron disi.+ 16  Disi na o bigi a foto de: Na noordsei a de tu dusun dri hondro dritenti na wán meter, na zuidsei a de tu dusun dri hondro dritenti na wán meter, na owstusei a de tu dusun dri hondro dritenti na wán meter, na west-sei a de tu dusun dri hondro dritenti na wán meter. 17  A foto musu abi wan weigron.+ Na noordsei a weigron musu de wán hondro tutenti na neigi meter nanga feifitenti centimeter, na zuidsei a musu de wán hondro tutenti na neigi meter nanga feifitenti centimeter, na owstusei a musu de wán hondro tutenti na neigi meter nanga feifitenti centimeter, na west-sei a musu de wán hondro tutenti na neigi meter nanga feifitenti centimeter. 18  Wan pisi gron o tan abra. A musu langa a srefi leki a santa kontren:+ na owstusei a musu de feifi dusun wán hondro aititenti meter èn na west-sei a musu de feifi dusun wán hondro aititenti meter. A musu langa a srefi leki a santa kontren èn a nyanyan di sma e koti na a pisi gron disi, musu de gi den wan di e wroko na ini a foto.+ 19  Den sma di e wroko na ini a foto, komoto na ini ala den lo fu Israel. Na den o wroko a gron.+ 20  A heri pisi gron di un musu gi Gado langa twarfu dusun neigi hondro feifitenti meter èn a bradi twarfu dusun neigi hondro feifitenti meter. Sobun, a pisi gron di un musu gi leki a santa kontren èn a kontren pe a foto de, langa èn bradi a srefi. 21  A pisi gron di tan abra, o de gi na edeman.+ A de na a wan sei èn na a tra sei fu a santa kontren èn fu a kontren pe a foto de.+ A de sosrefi na sei a santa kontren di langa twarfu dusun neigi hondro feifitenti meter èn a e doro te na a kontren na owstusei. Na west-sei, a de na sei a pisi kontren di langa twarfu dusun neigi hondro feifitenti meter èn a e doro te na a kontren na west-sei.+ A pisi gron di na edeman o kisi, bigi a srefi leki a pisi di den tra lo o kisi. A santa kontren nanga a santa presi fu a tempel musu de na mindrisei fu a pisi disi. 22  A pisi gron fu den Leifisma èn a kontren pe a foto de, musu de na mindrisei fu a pisi gron fu na edeman. A pisi gron fu na edeman musu de na mindri a kontren fu a lo fu Yuda+ nanga a kontren fu a lo fu Benyamin. 23  Den tra lo o kisi wan pisi di e waka fu owstusei te go miti west-sei. A lo fu Benyamin+ o kisi wán pisi. 24  Na sei a kontren fu Benyamin, fu owstusei te go miti west-sei, a lo fu Simeon+ o kisi wán pisi. 25  Na sei a kontren fu Simeon, fu owstusei te go miti west-sei, a lo fu Isaskar+ o kisi wán pisi. 26  Na sei a kontren fu Isaskar, fu owstusei te go miti west-sei, a lo fu Seibulon+ o kisi wán pisi. 27  Na sei a kontren fu Seibulon, fu owstusei te go miti west-sei, a lo fu Gad+ o kisi wán pisi. 28  Na zuidsei fu a kontren fu Gad, wan tra kontren de. A e bigin na Tamar+ èn a e waka go na zuidsei na den watra fu Meribat-Kades.+ Dan a e go na a lagipresi+ pe Egepte-liba e lon, teleki a doro na a Bigi Se.+ 29  Disi na a kontren di un musu prati fu di unu iti lòt gi den lo fu Israel.+ Iya, disi na a kontren di den o kisi”,+ na so a Moro Hei Masra Yehovah taki. 30  „Disi o de den portu fu a foto: Na noordsei, a skotu fu a foto o bradi tu dusun dri hondro dritenti na wán meter.+ 31  Ibri portu fu a foto o abi a nen fu wan fu den lo fu Israel. Na noordsei fu a foto dri portu o de. A wan na a portu fu Ruben, a trawan na a portu fu Yuda èn a trawan na a portu fu Leifi. 32  A skotu na owstusei fu a foto o langa tu dusun dri hondro dritenti na wán meter. A skotu dati o abi dri portu. A wan na a portu fu Yosef, a trawan na a portu fu Benyamin èn a trawan na a portu fu Dan. 33  A skotu na zuidsei fu a foto o langa tu dusun dri hondro dritenti na wán meter. A skotu dati o abi dri portu. A wan na a portu fu Simeon, a trawan na a portu fu Isaskar èn a trawan na a portu fu Seibulon. 34  A skotu na west-sei fu a foto o langa tu dusun dri hondro dritenti na wán meter. A skotu dati o abi dri portu. A wan na a portu fu Gad, a trawan na a portu fu Aser èn a trawan na a portu fu Naftali. 35  A skotu lontu a heri foto o langa neigi dusun dri hondro tutenti na fo meter. Bigin nanga a dei dati, sma o gi a foto wan nen di wani taki: ’Yehovah srefi de drape.’”+

Futuwortu