Esekièl 43:1-27

43  Baka dati a tyari mi go na a portu di e sori go na owstusei.+  Ne mi si fa a glori+ fu a Gado fu Israel ben e kon fu owstusei.+ En sten ben gersi a babari fu wan bigi sula.+ A glori fu Gado ben e meki taki grontapu ben e brenki.+  Den sani di mi si ben gersi den sani di mi ben si na ini a fisyun di mi ben kisi+ na a ten di mi ben kon fu pori* a foto.+ Mi si sani di ben gersi den sani di mi ben si na Kebar-liba.+ Ne mi boigi nanga mi fesi go na gron.  Dan a glori+ fu Yehovah pasa a portu di e sori go na owstusei+ èn a kon na ini a tempel.  Baka dati wan yeye opo mi tyari go+ na a pikin tempel-dyari. Mi si taki a heri tempel ben kon furu nanga a glori fu Yehovah.+  Ne mi yere fa wan sma na ini a tempel bigin taki nanga mi.+ A man kon tanapu na mi sei.+  Dan Gado taigi mi: „Manpikin fu libisma, na a presi disi a kownusturu fu mi de+ èn na dyaso mi e poti mi futu.+ Iya, na dyaso mi o tan na mindri den Israelsma fu ala ten.+ Noiti moro den Israelsma nanga den kownu+ fu den o pori mi santa nen+ nanga a hurudu fu den èn nanga den dedeskin+ fu den kownu fu den te den kon dede.  Den ben meki a doromofo fu den leti na sei a doromofo fu mi oso. Boiti dati, den ben meki a doropostu fu den leti na sei a doropostu fu mi oso. Na soso a skotu fu a tempel ben de na mindri mi nanga den.+ Den pori mi santa nen nanga den tegu sani di den ben e du.+ Dati meki mi kiri den, fu di mi ati ben bron nanga den.+  Den no musu du hurudu moro+ èn den musu puru den dedeskin fu den kownu fu den èn poti den farawe fu mi.+ Dan mi o tan na den mindri fu ala ten.+ 10  Manpikin fu libisma, yu musu fruteri den Israelsma fa a tempel de.+ Dan den o firi syen taki den sondu.+ Meki den luku den papira pe skrifi finifini o bigi a tempel de. 11  Efu den e syen fu ala den sani di den du, dan yu musu meki den kon sabi fa a tempel meki.+ Sori den fa a tempel seti. Sori den pe den doro de fu go na dorosei èn fu kon na inisei. Skrifi finifini gi den fa a tempel meki èn san den gebroiki fu meki en. Taigi den ala den wèt di abi fu du nanga a tempel, so taki den kan poti prakseri na den. Meki den kon sabi den wèt disi, so taki den kan du ala sani di skrifi na ini den wèt.+ 12  Disi na a wèt di abi fu du nanga a tempel: A heri kontren lontu a tempel di de na tapu a bergi-ede, santa srefisrefi.+ Iya, disi na a wèt di abi fu du nanga a tempel. 13  Now mi o sori yu o bigi na altari de.+ Den marki en na a srefi fasi fa den marki a tempel.*+ A futu fu na altari hei feifitenti na tu centimeter. A futu bradi feifitenti na tu centimeter moro a pisi na en tapu. Dati na a di fu tu pisi. A futu fu na altari abi wan lanki di e tanapu leti-opo. A lanki disi hei tutenti na siksi centimeter. Sobun, disi na a futu fu na altari. 14  A pisi di de na tapu a futu fu na altari hei wán meter nanga fo centimeter. A pisi disi bradi feifitenti na tu centimeter moro a pisi na en tapu. A di fu dri pisi fu na altari hei tu meter nanga seibi centimeter. A pisi disi bradi feifitenti na tu centimeter moro a pisi na en tapu. 15  A tapusei pisi fu na altari na a pisi pe den e bron sani. A pisi disi hei tu meter nanga seibi centimeter. Na ibriwan fu den fo uku a abi wan tutu.+ 16  A tapusei pisi fu na altari langa siksi meter nanga tutenti na tu centimeter èn a bradi siksi meter nanga tutenti na tu centimeter.+ Sobun, ala fo sei langa a srefi.+ 17  A pikin gotro na a tapusei pisi fu na altari, langa seibi meter nanga tutenti na feifi centimeter èn a bradi seibi meter nanga tutenti na feifi centimeter. Sobun, ala fo sei langa a srefi. A pikin lanki fu a gotro hei tutenti na siksi centimeter. A pikin gotro di lontu a heri altari, dipi feifitenti na tu centimeter. A trapu fu na altari e sori go na owstusei.” 18  Ne a man taigi mi: „Manpikin fu libisma, disi na san a Moro Hei Masra Yehovah taki: ’Disi na den sani di un musu du te unu e meki na altari, so taki unu kan tyari bron-ofrandi+ na en tapu èn unu kan natinati na altari nanga brudu.’+ 19  A Moro Hei Masra Yehovah taki: ’Yu musu puru wan yongu mankaw na mindri den tra kaw èn gi dati leki sondu-ofrandi+ na den Leifisma di de priester.+ Den na bakapikin fu Sadok+ èn na den wawan musu kon na mi fesi fu dini mi.+ 20  Teki pikinso fu a brudu, dan yu lobi en gi den fo tutu fu na altari. Lobi en tu gi den fo uku fu a gotro di de lontu na altari èn gi a pikin lanki di e tanapu leti-opo. Na so yu musu krin na altari fu puru sondu na en tapu.+ 21  Tyari a yongu mankaw kon leki sondu-ofrandi, so taki den priester kan bron en na wan spesrutu presi dorosei fu a tempel.+ 22  Na a di fu tu dei yu musu tyari wan bokoboko kon leki sondu-ofrandi. A bokoboko no musu mankeri noti. Den priester musu krin na altari fu puru sondu na en tapu, neleki fa den ben krin en fu puru sondu na en tapu di den tyari a yongu mankaw leki ofrandi.’ 23  ’Te yu kaba krin na altari fu puru sondu na en tapu, yu musu teki wan yongu mankaw na mindri den tra kaw, dan yu musu tyari en kon leki ofrandi. A mankaw disi no musu mankeri noti. Teki wan manskapu tu na mindri den tra skapu. A no musu mankeri noti. 24  Tyari den kon na fesi Yehovah, dan den priester musu trowe sowtu na den tapu+ èn den musu bron den leki bron-ofrandi gi Yehovah. 25  Seibi dei langa yu musu tyari wan bokoboko leki sondu-ofrandi. Yu musu du disi ibri dei.+ Den priester musu puru wan yongu mankaw na mindri den tra kaw èn wan manskapu na mindri den tra skapu, dan den musu tyari den leki ofrandi. A mankaw nanga a manskapu no musu mankeri noti. 26  Seibi dei langa den priester o krin na altari fu puru sondu na en tapu.+ Baka dati na altari de srekasreka fu gebroiki. 27  Te den dei disi pasa, iya, na a di fu aiti dei+ èn sosrefi baka a dei dati, den priester o bron den bron-ofrandi nanga den freide-ofrandi fu unu na tapu na altari. Dan mi o prisiri nanga unu’,+ na so a Moro Hei Masra Yehovah taki.”

Futuwortu

Kande disi abi fu du nanga a ten di a ben fruteri sma taki a foto ben o kisi pori.
Den Hebrew wortu di gebroiki dyaso e sori taki den gebroiki a langa èl (51,8 centimeter) fu marki na altari. Luku Ese 40:5.