Esekièl 41:1-26

41  Baka dati a man tyari mi go na ini a tempel. Ne a marki den smara skotu na sei den doro. Wan skotu ben de na a kruktu-anusei èn a trawan ben de na a reti-anusei. Ibriwan fu den ben deki dri meter nanga erfu centimeter. Na so bradi den smara skotu disi ben de.  A smara sei fu den skotu ben bradi tu meter nanga feifitenti na neigi centimeter. A mofo fu a doro ben bradi feifi meter nanga tina-aiti centimeter. Dan a man marki o langa a tempel ben de. A ben langa tutenti meter nanga seibitenti na tu centimeter. A ben bradi tin meter nanga dritenti na siksi centimeter.  Baka dati a go na ini wan tra kamra èn a marki a smara skotu di ben de na sei a mofo fu a doro drape. A skotu ben deki wán meter nanga fo centimeter èn a ben bradi dri meter nanga erfu centimeter. A mofo fu a doro disi ben bradi dri meter nanga siksitenti na dri centimeter.  Dan a marki o langa a Moro Santa Presi ben de. A ben langa tin meter nanga dritenti na siksi centimeter. Baka dati a go tanapu na a bakasei skotu fu a Santa Presi fu marki o bradi a Moro Santa Presi ben de. A ben bradi tin meter nanga dritenti na siksi centimeter.+ Ne a taigi mi: „Disi na a Moro Santa Presi.”+  Baka dati a marki o deki a skotu fu a tempel ben de. A ben deki dri meter nanga erfu centimeter. Na a tempel skotu yu ben abi pikin kamra na seisei èn na bakasei.+ Den ben bradi tu meter nanga seibi centimeter.  A wán pikin kamra ben bow na tapu a trawan. Na gron yu ben abi dritenti pikin kamra èn na ibriwan fu den tu sodro yu ben abi dritenti pikin kamra sosrefi. Den kamra ben bow na ini a skotu fu a tempel. Iya, ala den pikin kamra na a skotu ben meki na a fasi disi. A skotu ben kepi na so wan fasi, taki yu ben abi wan lanki di ben bradi nofo fu hori den postu fu den kamra, ma den postu no ben fasi na ini a skotu.+  Den pikin kamra na a fosi sodro ben bradi moro den kamra na gron èn den pikin kamra na a di fu tu sodro ben bradi moro den kamra na a fosi sodro. Na a reti-anusei èn na a kruktu-anusei fu a tempel yu ben abi wan trapu fu kren go na den kamra fu den sodro.+ Sobun, o moro yu ben e kren go na tapusei, o moro den pikin kamra ben bradi. Te sma ben de na gron, dan den ben kan kren a trapu fu go na a fosi sodro. Fu drape den ben kan kren go na a di fu tu sodro.+  Mi si taki a tempel ben bow na tapu wan hei fondamenti di ben bradi moro a tempel srefi. A fondamenti fu den pikin kamra na a skotu fu a tempel ben hei dri meter nanga erfu centimeter.+  A dorosei skotu fu den pikin kamra ben deki tu meter nanga feifitenti na neigi centimeter. Di den bow den pikin kamra na a skotu fu a tempel, den libi wan lanki pe den no bow noti. 10  Na opo presi na mindri den nyanyan-kamra+ nanga a tempel, ben bradi tin meter nanga dritenti na siksi centimeter. A pisi disi ben de lontu a heri tempel. 11  Te yu ben komoto na a doro di ben e go na den pikin kamra, dan yu ben e doro na a lanki fu a fondamenti. Wán doro ben de na noordsei èn wán ben de na zuidsei. A lanki lontu a tempel ben bradi tu meter nanga feifitenti na neigi centimeter. 12  Na west-sei yu ben abi wan bigi oso na bakasei fu na opo presi. Na opo presi disi ben de na mindri a tempel nanga den tra oso. A bigi oso ben bradi dritenti na siksi meter nanga tutenti na siksi centimeter èn a ben langa fotenti na siksi meter nanga siksitenti na tu centimeter. A heri skotu fu na oso disi ben deki tu meter nanga feifitenti na neigi centimeter. 13  Dan a man marki a tempel. A ben langa feifitenti na wán meter nanga aititenti centimeter. Ala nanga ala, na opo presi, makandra nanga a bigi oso èn den skotu fu na oso, ben langa feifitenti na wán meter nanga aititenti centimeter. 14  A fesisei fu a tempel makandra nanga na opo presi, ben bradi feifitenti na wán meter nanga aititenti centimeter. 15  Dan a marki o langa a bigi oso ben de di ben de na bakasei fu na opo presi. A bigi oso, makandra nanga den gadri di ben de na a wán sei èn na a tra sei fu na oso, ben langa feifitenti na wán meter nanga aititenti centimeter. Boiti dati, a marki a Santa Presi, a Moro Santa Presi+ nanga a gadri di ben e sori go na a tempel-dyari. 16  Na ini den dri pisi disi fu a tempel yu ben abi doromofo, fensre, nanga balkon. Na inisei fu den skotu den fensre ben bradi èn na dorosei den ben smara.+ Te yu ben o waka pasa den doromofo, dan yu ben kan si taki ala den skotu na inisei ben tapu nanga planga,+ fu a gron te go miti den fensre. Den fensre ben tapu nanga pikin lati. 17  A marki o bigi a pisi fu a skotu na tapusei fu a doro ben de. Den ben sabi o bigi a heri inisei nanga a dorosei fu a tempel ben de èn o bigi ala den skotu na inisei èn na dorosei fu a tempel ben de. 18  Na tapu den skotu den koti prenki fu kerub-engel+ nanga palmbon.+ Na mindri ibri tu kerub-engel yu ben abi a prenki fu wan palmbon. Den kerub-engel ben abi tu fesi.+ 19  Wan fu den fesi ben de wan libisma fesi di ben e luku go na wan palmbon. A tra fesi ben de a fesi fu wan yongu lew di ben e luku go na wan tra palmbon.+ Ala den skotu na ini a tempel ben abi den prenki disi. 20  Na tapu a heri skotu fu a tempel, fu a gron te go miti a tapusei fu a doro, den koti prenki fu kerub-engel nanga palmbon. 21  Den doro fu a Santa Presi ben abi fokanti doropostu.+ Na fesi a Moro Santa Presi yu ben man si 22  na udu altari. A ben hei wán meter nanga feifitenti na feifi centimeter èn a ben langa wán meter nanga fo centimeter. Na den uku a ben abi pikin postu.+ Den langa sei fu na altari ben meki fu planga. Ne a man taigi mi: „Disi na a tafra di den poti na fesi Yehovah.”+ 23  A Santa Presi ben abi tu doro èn a Moro Santa Presi ben abi tu doro.+ 24  Ibriwan fu den doro ben prati na tu pisi di ben kan fow opo èn fow tapu. Wán doro ben abi tu pisi èn a tra doro ben abi tu pisi sosrefi. 25  Den doro fu a tempel ben abi prenki fu kerub-engel nanga palmbon.+ Den ben de a srefi leki den wan di ben de na tapu den skotu. Na fesisei fu a gadri, krosibei fu a daki na dorosei, yu ben abi wan lanki fu udu. 26  Na ala den skotu fu a gadri èn na den skotu fu den pikin kamra fu a tempel, yu ben abi fensre nanga prenki fu palmbon. Na inisei fu a skotu, den fensre ben bradi èn na dorosei den ben smara.+ Prenki fu palmbon ben de tu na tapu den lanki fu a daki èn na ondro den lanki disi yu ben abi fensre sosrefi.

Futuwortu