Esekièl 36:1-38

36  „Manpikin fu libisma, yu musu taki san o pasa nanga den bergi fu Israel. Taigi den: ’Un bergi fu Israel,+ arki san Yehovah abi fu taki.  A Moro Hei Masra Yehovah taki: „Den feanti fu unu taigi unu:+ ’Ai! Srefi den pikin bergi di ben de sensi ten+ kon de fu wi!’”’+  Dati meki yu musu taki san o pasa. Taigi den: ’A Moro Hei Masra Yehovah taki: „Den feanti fu unu meki a kontren fu unu kon de wan presi pe nowan sma e tan.+ Na ala sei sma e suku fu beti unu.+ Den tra pipel+ wani taki unu musu kon de fu den. Doronomo den e opo den mofo fu taki fu unu.+ Na soso ogri den e fruteri fu unu.+  Fu dati ede, un bergi fu Israel,+ yere san a Moro Hei Masra Yehovah abi fu taki! A Moro Hei Masra Yehovah taki nanga den bigi bergi, den pikin bergi, den liba, den lagipresi, den brokopresi pe nowan sma e tan moro+ èn nanga den foto di sma gowe libi. Den tra pipel ben fufuru ala sani tyari gowe na ini den foto disi èn den ben e spotu den sma di ben e libi drape.+  A Moro Hei Masra Yehovah taki: ’Nanga bigi atibron mi o taki+ san o pasa nanga den tra pipel. Mi o taki tu san o pasa nanga ala den sma di e libi na Edom.+ Nanga bigi prisiri den ben teki a kondre fu mi abra+ èn den ben e wisiwasi en,+ soso fu kan teki den weigron èn fu kan fufuru sani tyari gowe.’”’+  Fu dati ede, taki san o pasa nanga a kondre Israel. Yu musu taigi den bigi bergi, den pikin bergi, den liba, nanga den lagipresi: ’A Moro Hei Masra Yehovah taki: „Luku, den pipel meki unu kisi syen.+ Dati meki mi mandi srefisrefi èn nanga bigi atibron mi o taki san o pasa nanga den.”’  Fu dati ede, a Moro Hei Masra Yehovah taki: ’Mi opo mi anu go na loktu fu sweri+ taki den pipel di de na un lontu, den srefi o kisi syen tu.+  Un bergi fu Israel, bigi taki o gro na den bon fu unu èn den o meki froktu gi mi pipel Israel,+ bika dyonsro a pipel fu mi o doro.+  Mi e horibaka gi unu èn mi o poti prakseri na unu.+ Sma o wroko den gron fu unu èn den o sai siri na tapu.+ 10  Mi o meki furu sma, iya, a heri pipel Israel libi na un tapu.+ Sma o libi na ini den foto+ èn den o bow den presi baka pe nowan sma ben e tan.+ 11  Mi o meki furu sma nanga furu meti libi na un tapu.+ Den o kon furu, iya, den o kisi furu pikin. Mi o meki sma libi na un tapu baka, neleki fa a ben de fosi,+ èn mi o meki sani de moro bun leki fosi.+ Unu sa musu fu sabi taki mi na Yehovah.+ 12  Un bergi, mi o meki sma, iya, mi pipel Israel, waka na un tapu. Den musu teki unu abra + èn un musu kon de fu den.+ Noiti moro unu o kiri den pikin fu den.’”+ 13  „A Moro Hei Masra Yehovah taki: ’Sma e taigi unu: „Unu e kiri libisma èn unu tron wan kondre di e kiri den pikin fu den sma di e libi na ini a kondre fu unu.”’+ 14  ’Ma unu no o kiri libisma moro+ èn unu no o kiri den pikin moro+ fu den sma di e libi na ini a kondre fu unu’, na so a Moro Hei Masra Yehovah taki. 15  ’Mi o sorgu taki trakondre sma no taki sani moro di e gi unu syen,+ taki pipel no spotu unu moro+ èn taki unu no meki den sma di e libi na ini a kondre fu unu, naki futu moro’, na so a Moro Hei Masra Yehovah taki.” 16  Ne Yehovah taigi mi: 17  „Manpikin fu libisma, di den Israelsma ben e libi na ini a kondre fu den, den doti a kondre nanga a fasi fa den ben e tyari densrefi èn nanga den sani di den ben e du.+ Gi mi den kon de leki wan uma di no krin, fu di a abi en munsiki.+ 18  Dati meki mi puru atibron na den tapu, fu di den kiri furu sma ini a kondre+ èn fu di den doti a kondre nanga den fisti gado+ fu den. 19  Ne mi yagi den go na tra kondre. Na so den panya go na den pipel fu den tra kondre.+ Mi krutu den fu a fasi fa den tyari densrefi èn fu den sani di den du.+ 20  Di den kon na ini den tra kondre, den pipel drape pori mi santa nen,+ fu di den taki fu mi pipel: ’Disi na a pipel fu Yehovah, ma den ben musu gowe libi a kondre fu en.’+ 21  Ma mi o sori taki mi e broko mi ede nanga a santa nen fu mi, fu di den Israelsma pori mi nen na ini den tra kondre pe den ben go.”+ 22  „Fu dati ede yu musu taigi den Israelsma: ’A Moro Hei Masra Yehovah taki: „Un Israelsma, mi o du wan sani, ma no fu unu ede. Mi o du en fu mi santa nen ede, di unu pori na ini den tra kondre pe unu ben go.”’+ 23  ’Mi o meki a bigi nen fu mi kon santa,+ bika unu ben pori en di unu ben de na mindri den tra pipel. Nanga unu mi o meki misrefi kon santa leti na fesi ala den pipel.+ Dan den sa musu fu sabi taki mi na Yehovah’,+ na so a Moro Hei Masra Yehovah taki. 24  ’Mi o puru unu na mindri den pipel. Iya, mi o puru unu na ini ala den kondre fu tyari unu kon na wán na ini un eigi kondre.+ 25  Mi o natinati unu nanga krin watra, so taki unu kan kon krin.+ Mi o meki taki unu no e du den tegu sani+ fu unu moro èn taki unu no e dini den fisti gado fu unu moro. Na so fasi mi o meki unu kon krin.+ 26  Mi o gi unu wan nyun ati+ èn mi o meki unu kisi wan nyun denki tu.+ Mi o puru na ati fu unu di tranga leki ston èn mi o gi unu wan ati di safu.+ 27  Mi o meki a yeye fu mi kon na unu tapu+ èn mi o meki unu hori den komando fu mi.+ Unu o hori den wèt fu mi èn unu o du ala san mi taki.+ 28  Dan unu o tan na ini a kondre di mi gi den afo fu unu.+ Unu o tron mi pipel èn mi o tron un Gado.’+ 29  ’Mi o meki taki unu no du den tegu sani fu unu moro.+ Mi o taigi na aleisi meki a gi furu nyanyan èn mi no o meki angriten miti unu moro.+ 30  Mi o meki den bon gi furu froktu èn mi o meki den gron gi furu nyanyan, so taki angriten no de na ini a kondre moro. Dati meki den pipel no o spotu unu moro.+ 31  Dan unu o memre den ogri di unu ben du. Unu o memre tu taki unu ben tyari unsrefi na wan fasi di no bun.+ Fu di unu du den sondu disi èn fu di unu du den ogri disi, meki unu o tegu gi unsrefi.+ 32  Un musu sabi taki mi no e du den sani disi fu unu ede’,+ na so a Moro Hei Masra Yehovah taki. ’Un Israelsma, un musu syen fu ala den sani di unu du.’+ 33  A Moro Hei Masra Yehovah taki: ’Na a dei te mi o puru ala den ogri fu unu, mi o meki unu kon krin. Mi o meki tu taki sma o kon tan baka na ini den foto+ èn taki den o bow den brokopresi baka.+ 34  Ala sma di ben e waka pasa a kondre ben si taki a tron wan brokopresi. Ma now sma o prani sani baka na ini a kondre pe nowan sma ben tan fosi.+ 35  Dan sma o taki: „A kondre drape di ben de wan brokopresi, tron leki a dyari fu Eden+ èn den foto di ben pori, di ben broko te na gron èn pe nowan sma ben e tan, tron foto di abi bigi skotu. Sma go libi drape baka.”+ 36  Den tra pipel di tan abra na un lontu sa musu fu sabi taki na mi, Yehovah, bow den sani baka di sma ben broko puru+ èn na mi prani sani baka na ini a kondre di ben tron wan brokopresi. Na mi, Yehovah, taki disi èn na mi du en tu.’+ 37  A Moro Hei Masra Yehovah taki: ’Mi o meki den Israelsma aksi mi fu yepi den èn mi o du san den aksi mi.+ Mi o meki den kon so furu leki wan bigi ipi skapu.+ 38  Neleki fa den santa sma de nanga furu, iya, neleki fa ipi-ipi skapu de na Yerusalem na a ten di sma e hori den alayari fesa fu den,+ na so den foto di ben de wan brokopresi fosi, o kon furu nanga sma.+ Sma sa musu fu sabi taki mi na Yehovah.’”

Futuwortu