Esekièl 30:1-26

30  Baka dati Yehovah taigi mi:  „Manpikin fu libisma, taki profeititori. Yu musu taki:+ ’Disi na san a Moro Hei Masra Yehovah taki: „Un pipel, un musu bari krei èn un musu taki: ’A dei e kon!’+  Bika a dei de krosibei, iya, a dei fu Yehovah de krosibei.+ Dungru wolku+ o de fu si na a dei dati. A o de wan ten pe den pipel o kisi krutu.+  Sma o kon feti nanga Egepte.+ Den sma fu Etiopia o firi hebi pen te sma o fadon dede na ini Egepte èn te den feanti o tyari ala den gudu fu den Egeptesma gowe èn te den o broko den fondamenti fu den.+  Sma o kiri den sma fu Etiopia,+ Put,+ Lud, Kub, ala den sma fu den tra kondre,+ nanga den sma fu Israel di de na ini wan frubontu. Iya, sma o kiri den alamala nanga feti-owru,+ makandra nanga Egeptesma.”’  Disi na san Yehovah taki: ’Den sma di ben yepi Egepte o fadon tu. Egepte o lasi den sani di ben meki taki a tranga èn di ben meki taki a abi heimemre.’+ ’Nanga feti-owru den feanti o kiri den sma fu Egepte di e tan na ini a heri kontren fu Mikdol+ te go miti Sewene’,+ na so a Moro Hei Masra Yehovah taki.  ’Mi o meki Egepte tron wan presi di broko neleki den tra brokopresi. Den foto fu en o kon de leki den tra foto pe nowan sma e tan.+  Te mi bron Egepte èn te mi kiri ala den yepiman fu en, dan den o sabi taki mi na Yehovah.+  Na a dei dati den boskopuman o gowe nanga den sipi, fu frede Etiopia di e frutrow tumusi tapu ensrefi.+ Te rampu miti Egepte, dan Etiopia o firi hebi pen. A ten dati o kon nomonomo.’+ 10  Disi na san a Moro Hei Masra Yehovah taki: ’Mi o meki Kownu Nebukadresar fu Babilon+ kiri a pipel fu Egepte. 11  Mi o tyari en nanga en pipel kon, iya, den ogri-ati sma fu tra kondre,+ meki den pori a kondre. Den o hari den feti-owru fu feti nanga den Egeptesma èn den o furu a kondre nanga sma di den kiri.+ 12  Mi o drei den kriki fu Nijl-liba.+ Mi o seri a kondre gi ogri sma+ èn sma di unu no sabi o meki a heri kondre tron wan brokopresi.+ Na mi, Yehovah, taki disi.’+ 13  A Moro Hei Masra Yehovah taki: ’Mi o pori den fisti gado+ fu den èn mi o meki taki nowan soso gado no de moro na ini Nof.+ Nowan Egeptesma o de edeman na ini a kondre moro. Mi o meki ala sma na ini Egepte frede.+ 14  Mi o meki Patros+ tron wan brokopresi, mi o bron a foto Sowan+ èn mi o strafu a foto No.+ 15  Mi o puru atibron na tapu+ Sin, a fortresi fu Egepte. Mi o kiri den sma fu a foto No.+ 16  Mi o bron Egepte. Den sma fu Sin o abi hebi pen. Sma o naki olo na ini den skotu fu No èn den o teki en abra. Na deiten, feanti o kon feti nanga a foto Nof! 17  Nanga feti-owru sma o kiri den yonkuman fu den foto On+ nanga Pi-Beset. Sma o tyari den sma fu den foto go na ini katibo. 18  Na deiten a o dungru na ini Tekafnekes+ te mi o broko den tyatyari fu Egepte.+ A heimemre di Tekafnekes ben abi èn den sani di ben meki taki a tranga, no o de moro.+ Ma wolku o tapu Tekafnekes+ èn sma o tyari den sma na ini den pikin foto krosibei fu en, go na ini katibo.+ 19  Mi o strafu den sma na ini Egepte.+ Den sa musu fu sabi taki mi na Yehovah.’” 20  Na a di fu seibi dei fu a fosi mun na ini a di fu erfu yari, Yehovah taigi mi: 21  „Manpikin fu libisma, mi o broko na anu fu Farao, a kownu fu Egepte.+ Sma no o tai en anu gi en nanga wan krosi fu meki a kon betre+ èn a no o kon tranga baka fu hori wan feti-owru.” 22  „Dan a Moro Hei Masra Yehovah taki: ’Mi o strafu Farao, a kownu fu Egepte.+ Mi o broko den anu fu en.+ Iya, mi o broko a tranga anu èn a wan di broko kaba,+ dan mi o meki a feti-owru fadon komoto na ini en anu.+ 23  Mi o panya den Egeptesma go na den mindri den pipel èn mi o yagi den go na tra kondre.+ 24  Mi o meki na anu fu a kownu fu Babilon+ kon tranga èn mi o gi en mi feti-owru.+ Mi o broko den anu fu Farao èn leki wan sma di kisi hebi mankeri a o geme furu na fesi a kownu.+ 25  Mi o meki den anu fu a kownu fu Babilon kon tranga èn den anu fu Farao o fadon. Den sa musu fu sabi taki mi na Yehovah te mi gi a kownu fu Babilon mi feti-owru èn te a o langa en fu go feti nanga Egepte.+ 26  Mi o panya den Egeptesma go na mindri den pipel+ èn mi o yagi den go na tra kondre. Den sa musu fu sabi taki mi na Yehovah.’”

Futuwortu