2 Kownu 17:1-41

17  Na ini a di fu twarfu yari di Kownu Akas fu Yuda ben de kownu, Hosea,+ a manpikin fu Ela, tron kownu fu Israel. Neigi yari langa Hosea tiri leki kownu na Samaria.+  A tan du sani di Yehovah no feni bun, ma a no du so furu ogri leki den kownu fu Israel di ben de fosi en.+  Wan dei Kownu Salmaneiser+ fu Asiria+ kon feti nanga Hosea. Na so Hosea tron a futuboi fu Salmaneiser èn sensi a ten dati a ben musu pai Salmaneiser lantimoni.+  Ma baka wan pisi ten Hosea seni boskopuman go na Kownu So fu Egepte,+ fu di a ben wani aksi a kownu disi fu yepi en fu kon feti nanga a kownu fu Asiria. Te fu kaba a kownu fu Asiria yere+ san Hosea du. A ben kon sabi tu taki wan heri pisi ten kaba Hosea no ben e pai lantimoni moro leki fa a ben gwenti. Dati meki a kownu fu Asiria poti en na strafu-oso, pe den tai en nanga keti.+  Dan a kownu fu Asiria broko kon na ini Israel fu feti nanga ala den sma drape. A hari go na Samaria èn a lontu a foto+ disi dri yari langa.  Na ini a di fu neigi yari di Hosea ben de kownu fu Israel, a kownu fu Asiria teki Samaria abra.+ Dan a tyari den Israelsma go na Asiria leki katiboman+ èn a meki den tan na den foto Hala+ nanga Habor di de na Gosan-liba.+ A meki den tan sosrefi na den foto fu den Mediasma.+  Disi pasa fu di den Israelsma sondu+ teige Yehovah, a Gado fu den di ben tyari den komoto na ini a kondre Egepte èn di ben puru den na a anu fu Farao, a kownu fu Egepte.+ Toku den go dini tra gado.+  Den bigin hori den wèt+ fu den trakondre sma di Yehovah ben yagi komoto na ini a kondre gi den. Boiti dati, den ben e hori den wèt di den kownu fu Israel srefi ben meki.  Den Israelsma go du wan lo tra sani tu di Yehovah, a Gado fu den, no feni bun.+ Na ini ala den foto fu den, iya, na ini a heri kontren di ben de na mindri a toren+ fu den waktiman nanga a foto di abi bigi skotu, den ben e bow hei presi pe sma ben e go fu anbegi falsi gado.+ 10  Den meki santa pilari+ nanga santa postu+ na tapu ibri pikin bergi+ èn na ondro ibri bigi bon di abi furu wiwiri.+ 11  Na ala den hei presi disi den tan tyari smoko-ofrandi. Den ben du neleki den trakondre sma+ di Yehovah ben tyari gowe leki katiboman fu den ede. Den tan du sani di Yehovah no feni bun èn dati meki en ati bron nanga den.+ 12  Den ben e dini fisti gado,+ aladi Yehovah ben taigi den: „Un no musu du disi.”+ 13  Ibri tron baka Yehovah seni profeiti+ nanga sma di ben e kisi fisyun+ fu go warskow+ den sma fu Israel+ nanga Yuda.+ Den ben e taki: „No du den takru sani disi moro+ èn hori den komando,+ den markitiki,+ nanga den wèt+ di mi ben gi den afo fu unu.+ Mi seni den profeiti fu mi kon na unu fu fruteri unu den sani disi.”+ 14  Ma den Israelsma no arki Gado. Na presi fu dati den tan nanga a tranga-ede*+ fu den neleki den afo fu den, fu di den no ben e bribi+ na ini Yehovah, a Gado fu den. 15  Den no hori den wèt fu en èn den broko a frubontu di a ben meki nanga den afo fu den.+ Den no arki di a warskow den.+ Ma den go dini gado di no man du noti+ èn na so den tron wisiwasi sma,+ neleki den sma fu den tra kondre. Yehovah ben warskow den fu no du den sani di den sma disi e du.+ 16  Ma den Israelsma no hori den komando+ di Yehovah, a Gado fu den, ben gi den. Na presi fu dati, den meki tu popki+ di ben gersi pikin kaw+ èn den meki wan santa postu.+ Boiti dati, den boigi gi den stari nanga ala den tra sani na hemel+ èn den go dini Bâal.+ 17  Den ben e bron den manpikin nanga den umapikin fu den na ini faya,+ den ben e du lukuman-wroko+ èn den ben e suku sani di ben kan yepi den fu kon sabi san ben o pasa na ini a ten di e kon.+ Nomonomo den ben wani du sani di Yehovah no feni bun.+ Dati meki en ati kon bron nanga den.+ 18  Fu di Yehovah ati ben kon bron+ srefisrefi nanga den Israelsma, meki a puru ala den lo na en fesi.+ Ma a no puru a lo fu Yuda na en fesi.+ 19  Toku Yuda no hori den komando fu Yehovah, a Gado fu den.+ Ma den ben e hori den wèt di den kownu fu Israel+ srefi ben meki. 20  Dati meki Yehovah no ben wani den bakapikin fu Israel moro leki a pipel fu en.+ A bigin pina den èn a gi fufuruman na okasi fu kon fufuru den sani fu den tyari gowe. Te fu kaba a drai baka gi den alamala.+ 21  A prati den Israelsma nanga a famiri fu David fu makandra. Dan den Israelsma poti Yerobeyam, a manpikin fu Nebat, leki kownu. Ne Yerobeyam+ meki Israel drai baka gi Yehovah èn a meki den du bigi sondu.+ 22  Ala den sondu di Yerobeyam du, na dati den Israelsma du tu.+ Den tan du den sondu disi. 23  Ala den profeiti fu Yehovah ben taki dati Gado ben o puru den Israelsma na en fesi+ èn te fu kaba na dati pasa tu.+ Sobun, den Asiriasma puru den Israelsma na ini a kondre fu den èn den tyari den go na Asiria leki katiboman. Na drape den de te na a dei fu tide.+ 24  Bakaten a kownu fu Asiria tyari trakondre sma komoto fu Babilon,+ Kuta, Afa,+ Hamat,+ nanga Sefarfayim+ èn a meki den go libi na ini den foto fu Samaria,+ a kontren pe den Israelsma ben e libi fosi. Na so den trakondre sma disi teki Samaria abra èn den go libi na den foto di ben de na ini a kontren disi. 25  Di den go libi drape, den no ben e dini Yehovah.+ Dati meki Yehovah seni lew go drape+ èn den lew kiri wan tu fu den. 26  Sobun, den trakondre sma seni taigi a kownu fu Asiria: „Den pipel di yu tyari gowe leki katiboman èn di yu poti fu tan na ini den foto fu Samaria, no sabi fa fu anbegi a Gado fu a kondre. Dati meki a e tan seni lew kon drape+ èn den e kiri den pipel, fu di nowan fu den sabi fa fu anbegi a Gado fu a kondre.” 27  Sobun, a kownu fu Asiria taki: „Teki wan fu den priester+ di yu ben puru na Samaria èn di yu ben tyari gowe leki katiboman. Dan yu musu meki a drai go baka na Samaria, so taki a kan leri den pipel drape fa fu anbegi a Gado fu a kondre.” 28  Na so wan fu den priester fu Samaria, di den Asiriasma ben tyari gowe leki katiboman, go libi na Betel.+ A ben musu leri den pipel drape fa fu dini Yehovah.+ 29  Ma den pipel di ben e libi na Samaria go meki den eigi gado.+ Den poti den gado disi na ini den oso di ben de na den hei presi èn di den Samariasma ben meki. Na so ibriwan fu den pipel meki den gado fu den na den foto pe den ben e libi. 30  Den sma fu Babilon meki a gado Sukot-Benot. Den sma fu Kut+ meki a gado Nergal èn den sma fu Hamat meki a gado Asima. 31  Den Afasma+ meki den gado Nibas nanga Tartak. Den sma fu Sefarfayim+ ben bron den manpikin fu den na ini faya+ fu gi grani na den gado Adrameilek nanga Anameilek, den gado fu a foto Sefarfayim. 32  Ma den ben kon de sma di ben e lespeki Yehovah tu. Boiti dati, den poti den eigi sma leki priester.+ Den priester ben musu wroko na den oso di ben de na den hei presi. 33  Sobun, aladi den pipel disi ben e lespeki Yehovah,+ toku den tan anbegi den eigi gado,+ soleki fa den ben gwenti du di den ben de ete na ini a kondre pe den ben komoto.+ 34  Te na a dei fu tide den e anbegi den gado fu den, soleki fa den ben gwenti du.+ Nowan fu den pipel disi e dini Yehovah trutru+ èn nowan fu den e hori den wèt,+ den markitiki, nanga den komando+ di Yehovah ben gi den bakapikin fu Yakob,+ a sma di Gado ben gi a nen Israel.+ 35  Di Yehovah meki wan frubontu+ nanga den Israelsma, a taigi den: „Un no musu anbegi tra gado+ èn un no musu boigi gi den. Un no musu dini den, noso tyari srakti-ofrandi gi den.+ 36  Ma un musu dini mi,+ Yehovah, a sma di tyari unu komoto na ini a kondre Egepte nanga furu krakti, di mi ben langa mi anu fu yepi unu.+ Gi mi un musu boigi+ èn gi mi un musu tyari srakti-ofrandi.+ 37  Ala ten+ un musu hori den wèt,+ den markitiki, nanga den komando+ di mi skrifi gi unu.+ Un no musu dini tra gado. 38  Un no musu frigiti+ a frubontu di mi meki nanga unu. Un no musu dini tra gado.+ 39  Na mi Yehovah+ un Gado un musu dini, fu di mi na a sma di o puru unu na a anu fu ala den feanti fu unu.”+ 40  Den trakondre sma no gi yesi na Gado, ma den tan anbegi den eigi gado, soleki fa den ben gwenti du.+ 41  Aladi den ben e lespeki Yehovah,+ toku den ben tan dini den popki di den ben anbegi leki gado. Te na a dei fu tide den manpikin nanga den granpikin fu den e du a srefi sani di den afo fu den ben du.

Futuwortu

Hebrewtongo: „den tan tranga a neki fu den.”