1 Kownu 7:1-51

7  Tinadri yari+ langa Salomo bow en eigi oso,+ teleki a klari en.  Baka dati Salomo bow na oso di ben nen Libanon-busi.+ Na oso ben langa fotenti na fo meter nanga feifitenti centimeter. A ben bradi tutenti na tu meter nanga tutenti na feifi centimeter èn a ben hei tinadri meter nanga dritenti na feifi centimeter. A bow na oso na tapu fo rèi pilari fu sedre-udu. Dwarsbarki+ fu sedre-udu ben de na tapu den pilari disi.  Na tapusei, a heri oso ben tapu lontu nanga bradi sedreplanga.+ Den planga dati ben fasi na den dwarsbarki di ben de na tapu den fotenti na feifi pilari. Na ini ibriwan fu den rèi yu ben abi tinafeifi pilari.*  Na oso ben abi dri sodro. Ibri sodro ben abi wán rèi fensre di ben abi kusen. Den fensre+ na a wan sei fu na oso ben de na abrasei fu den fensre na a tra sei fu na oso.  Ala den doromofo èn den postu fu den dorokusen+ ben fokanti. Na so a ben de tu nanga den fensre fu den sodro. Den fensre na a wan sei fu ibriwan fu den dri sodro ben de na abrasei fu den fensre na a tra sei fu na oso.  Baka dati Salomo meki wan balkon di sma ben e kari Pilari-balkon. A balkon disi ben langa tutenti na tu meter nanga tutenti na feifi centimeter èn a ben bradi tinadri meter nanga dritenti na feifi centimeter. Ete wan pikin balkon ben de na fesi a Pilari-balkon èn a ben abi pilari tu.  Dan Salomo meki wan krutu-oso+ pe a ben o hori krutu. A krutu-oso disi ben nen Gadri fu a Kownusturu.+ Fu a gron te go miti den postu fu a plafon, den tapu a heri skotu fu na oso disi nanga sedre-udu.+  Na oso pe Salomo ben o libi, ben de na ini wan tra dyari+ krosibei fu a Gadri fu a Kownusturu. Neleki fa Salomo bow a Gadri fu a Kownusturu, na so a meki na oso dati. Boiti dati, Salomo meki wan oso gi na umapikin fu a kownu fu Egepte,+ di a ben teki leki wefi. A bow na oso dati tu, neleki fa a bow a Gadri fu a Kownusturu.  Ala den oso, srefi den wan na a bigi dyari,+ ben meki fu diri+ ston di ben koti puru na ini bergi. Fu a fondamenti te go miti a tapusei pisi fu den skotu ben meki fu diri ston tu. Den koti den ston soifri, so taki den ben o fiti na den presi. Nanga ston-sa den koti ala den sei fu den ston kon grati. 10  Den diri ston di den poti leki fondamenti ben bigi srefisrefi. Sonwan fu den ston ben langa fo meter nanga fotenti na feifi centimeter. Trawan ben langa dri meter nanga feifitenti na siksi centimeter. 11  Den skotu, di den ben hari na tapu den fondamenti, ben meki fu diri ston di ben koti puru na ini bergi èn fu sedre-udu. Sma ben koti den ston soifri, so taki den ben o fiti na den presi. 12  Salomo meki wan bigi dyari tu. A tapu a dyari lontu nanga wan skotu fu ston di koti puru na ini bergi. Fu meki a skotu, a hari dri rèi+ ston èn a poti postu fu sedre-udu na a skotu. Na so a du tu nanga a skotu fu a pikin dyari+ lontu na oso+ fu Yehovah èn nanga a gadri+ na fesisei fu na oso. 13  Ne Kownu Salomo seni teki Hiram+ na Tirus. 14  Hiram mama ben de wan uma fu a lo fu Naftali. Hiram papa ben de wan koprosmeti+ fu Tirus,+ ma a ben dede kaba. Hiram srefi ben sabi meki ala sortu kopro sani èn a ben abi a koni nanga a frustan+ fu du a wroko disi. Sobun, a go na Kownu Salomo èn a bigin du a wroko di Salomo ben gi en fu du. 15  Hiram smèlter kopro èn a kanti dati na ini wan mal fu meki tu kopro pilari.+ Ibriwan fu den ben hei aiti meter nanga wán centimeter. Nanga wan titei fu feifi meter nanga dritenti na fo centimeter yu ben kan lontu ibriwan fu den pilari.+ 16  Baka dati a smèlter kopro fu meki tu kopro pilari-ede.+ Na tapu ala tu pilari, a poti wan fu den pilari-ede. A wan pilari-ede ben hei tu meter nanga tutenti na dri centimeter. A trawan ben hei tu meter nanga tutenti na dri centimeter tu. 17  A meki kopro nèt nanga moi kopro taratitei keti+ èn a anga den na den pilari-ede.+ Gi ibriwan fu den pilari a meki seibi fu den nèt disi. 18  Dan a meki granaki-apra èn a anga den na ini tu rèi na den kopro nèt lontu den pilari-ede. Na so a du tu nanga a tra pilari.+ 19  Den pilari-ede di a meki gi den pilari na fesi a gadri fu na oso fu Gado, ben de leki leilibromki.+ A pisi fu den pilari-ede di meki leki wan leilibromki, ben hei wán meter nanga seibitenti na aiti centimeter. 20  Den ben sidon na tapu den tu pilari. Na a ondrosei pisi fu den pilari-ede den ben fasi den kopro nèt. Lontu ibriwan fu den pilari-ede yu ben abi tu hondro granaki-apra+ di ben seti sei na sei. 21  Baka dati a poti den pilari+ na fesi a gadri+ fu a tempel. A poti a wán pilari na a reti-anusei èn a kari en Yakin. Dan a poti a trawan na a kruktu-anusei èn a kari en Boas. 22  Den pilari-ede ben de leki leilibromki. Na so Hiram klari a wroko na den pilari. 23  Baka dati Hiram meki wan bigi watrabeki di den ben e kari a kopro se.+ A mofo fu a beki ben lontu èn a ben bradi fo meter nanga fotenti na feifi centimeter. A ben hei tu meter nanga tutenti na dri centimeter. Nanga wan titei fu tinadri meter nanga dritenti na feifi centimeter yu ben kan lontu a mofo fu a beki.+ 24  Na ondro a heri lanki fu a mofo fu a beki yu ben abi moimoi lontu sani.+ Ibri fotenti na feifi centimeter ben abi tin fu den moimoi sani dati. Den ben de na ini tu rèi lontu a heri beki.+ Di Hiram meki a beki, a mal fu a beki ben abi den moimoi sani disi kaba. 25  A beki ben de na tapu twarfu mankaw.+ Dri fu den mankaw ben e luku go na noordsei, dri ben e luku go na west-sei, dri ben e luku go na zuidsei èn dri ben e luku go na owstusei. A beki ben de na tapu a baka fu den kaw èn a bakasei fu den kaw ben e sori go na mindrisei.+ 26  A beki ben deki seibi centimeter.+ A mofo fu a beki ben de leki a mofo fu wan kan èn a ben gersi wan leilibromki.+ Den ben gwenti poti tu dusun bigi emre*+ watra na ini a beki.+ 27  Dan a meki tin wagi+ fu kopro. Ibriwan fu den ben langa wán meter nanga seibitenti na aiti centimeter. Den ben bradi wán meter nanga seibitenti na aiti centimeter èn den ben hei wán meter nanga dritenti na fo centimeter. 28  Disi na a fasi fa den wagi ben meki: Den seipisi fu a wagi ben abi kopro plaat di ben de na mindri plata stanga. 29  Na tapu den fokanti kopro plaat disi yu ben abi prenki fu lew,+ mankaw,+ nanga kerub-engel.+ Na tapu den plata stanga yu ben abi den srefi prenki tu. Leti na tapusei èn na ondrosei fu den lew nanga den kaw yu ben abi prenki fu bromki di ben fasi na makandra leki wan keti.+ 30  Ibriwan fu den wagi ben abi fo kopro wiel di ben fasi na kopro stanga. Na den fo uku fu a wagi yu ben abi kopro tiki fu hori den wiel. Den tiki disi ben e waka fu a wiel te go miti a mofo fu a wagi. Fu a wan kopro tiki go na a trawan, yu ben abi prenki fu bromki di ben fasi na makandra leki wan keti. 31  Na ondrosei pisi fu a beki te go miti a lanki fu a beki ben hei sowan [?]* meter. A mofo fu a wagi ben lontu. A tapusei pisi fu a wagi ben meki na so wan fasi taki a ben kan hori wan beki. A pisi dati ben hei siksitenti na seibi centimeter. A ben meki fu fokanti kopro plaat. Den no ben lontu. Den ben koti moimoi sani tu na ini den kopro plaat dati. 32  Na ondrosei fu a wagi yu ben abi fo wiel krosibei fu den fokanti kopro plaat. Ibri wiel ben hei siksitenti na seibi centimeter èn a mindrisei pisi fu den wiel ben fasi na den stanga fu a wagi. 33  Den wiel ben meki neleki den wiel fu wan asiwagi.+ Hiram smèlter kopro èn a kanti dati na ini wan mal fu meki den kopro tiki di ben e doro te na den wiel èn fu meki den upru, den spaak, nanga na as fu den wiel. 34  Na ala den fo uku den wagi ben abi kopro tiki. Den kopro tiki nanga a wagi ben de wán pisi. 35  A tapusei pisi fu a wagi ben moro smara leki a wagi srefi. A pisi dati ben lontu èn a ben hei tutenti na tu centimeter. A heri tapusei pisi fu a wagi ben meki fu fokanti kopro plaat nanga plata stanga di ben fasi na makandra. 36  Boiti dati, Hiram koti+ prenki fu kerub-engel, lew, nanga palmbon na ini den fokanti kopro plaat. Na a heri smara pisi na tapusei fu a wagi Hiram koti prenki sosrefi fu bromki di ben fasi na makandra leki wan keti.+ 37  Na so Hiram meki den tin wagi.+ A smèlter kopro èn a kanti dati na ini wan mal+ fu meki ibriwan fu den. Den ben bigi a srefi èn den ben meki na a srefi fasi. 38  Baka dati a meki tin kopro beki.+ Den ben gwenti poti fotenti bigi emre watra na ini ibriwan fu den beki. Den ben dipi wán meter nanga seibitenti na aiti centimeter. Ibriwan fu den tin wagi ben abi wán beki na en tapu. 39  Dan a poti feifi wagi na a reti-anusei fu na oso fu Gado èn feifi na a kruktu-anusei.+ A poti a bigi kopro beki na a reti-anusei fu na oso, na zuid-owstusei.+ 40  Na so Hiram+ meki den beki,+ den skopu,+ nanga den komki.+ Te fu kaba Hiram klari+ ala a wroko di a ben musu du gi Kownu Salomo na a oso fu Yehovah. Disi na san Hiram meki: 41  tu pilari,+ den pilari-ede di ben lontu leki wan komki+ èn di a poti na tapu den tu pilari, tu kopro nèt+ di ben e anga na den tu lontu pilari-ede, 42  nanga fo hondro granaki-apra+ di ben meki fu poti na den kopro nèt. Ibriwan fu den nèt ben abi tu rèi granaki-apra di ben e anga na den tu pilari-ede di ben lontu leki wan komki èn di ben de na tapu den tu pilari. 43  Boiti dati, a meki den tin wagi,+ den tin beki+ di ben de na tapu den wagi, 44  a bigi kopro beki+ nanga den twarfu mankaw di ben de na ondro a beki,+ 45  den baki fu poti asisi na ini, den skopu, den komki, nanga ala den tra wrokosani.+ Hiram meki ala den sani disi gi Kownu Salomo. Den ben de gi na oso fu Yehovah èn den ben meki fu brenki kopro. 46  Fu kan meki ala den sani disi, Kownu meki sma smèlter a kopro, dan den kanti en na ini mal fu klèidoti. Den meki ala den sani disi na ini a kontren fu Yordan-liba,+ na mindri Sukot+ nanga Saretan.+ 47  Salomo no wegi den wrokosani,+ fu di den ben furu srefisrefi.+ Dati meki nowan sma no ben sabi omeni a kopro ben e wegi.+ 48  Na so Salomo meki ala den wrokosani di ben de fanowdu gi na oso fu Yehovah. A meki a gowtu altari,+ nanga a gowtu tafra+ fu poti brede leki ofrandi gi Gado. 49  Dan a meki feifi kandratiki+ di a ben o poti na a reti-anusei fu a kamra na fesi a Moro Santa Presi èn feifi di a ben o poti na a kruktu-anusei. A meki den fu soifri gowtu.+ Boiti dati, a meki bromki,+ lampu,+ nanga tanga+ fu gowtu. 50  A meki beki, nanga wrokosani fu kiri a faya+ fu den lampu. A meki komki,+ kan,+ nanga pan fu poti krofaya+ na ini. Ala den sani disi ben meki fu soifri gowtu. Na loktusei èn na ondrosei fu den doropen fu den doro+ fu a Moro Santa Presi nanga den doro+ fu a Santa Presi,+ yu ben abi gowtu sani di ben gersi komki. Na ini den sani disi den doropen ben e drai. 51  Te fu kaba Kownu Salomo klari ala a wroko+ di a ben musu du na a oso fu Yehovah. Ne Salomo teki ala a solfru, a gowtu, nanga den sani di en papa David+ ben meki kon santa, dan a tyari den go poti na ini a kamra pe sma ben e kibri den gudu fu na oso fu Yehovah.+

Futuwortu

Noso: „kamra” noso „dwarsbarki.” Na ini Hebrewtongo den e taki nomo „tinafeifi.”
Luku „Moro sani”, nr. 15.
A nomru no de fu feni na ini den Hebrew buku.