• A GEBORE NA INI: 1982

  • KONDRE: POLEN

  • MI BEN LOBI OGRIDU NANGA DRUGS ÈN MI BEN WANI ABI WAN WROKO DI E PAI FURU MONI

A LIBI FU MI FOSI:

Mi gebore na ini wan pikin foto na Polen. A foto disi no fara fu Doisrikondre. Furu burugron nanga busi ben de na ini a birti èn mi ben abi wan switi libi. Mi papa nanga mama ben lobi mi. Den leri mi fu de wan bun sma, den taigi mi fu leri bun na skoro èn fu feni wan wroko di ben o pai furu moni.

Ma sani no ben e go bun nanga mi di mi bigin go na wan universiteit na ini a foto Wrocław fu studeri sani di abi fu du nanga wet. Fu di mi no ben e tan nanga mi papa nanga mama moro, meki mi ben kon abi takru mati. Ala ten mi ben lobi voetbal, ma den takru mati fu mi ben meki taki mi ben kan dede gi voetbal now. A voetbal team di mi ben lobi srefisrefi, ben de fu a foto Warsaw. Tapu satra nanga sonde mi ben go luku den plèi fu den awinsi pe den ben de. Te mi ben go luku den plèi fu den, dan mi ben e dringi sopi te fu drungu, mi ben e gebroiki drugs èn son leisi mi ben e feti nanga den sma di ben e horibaka gi a tra team. Mi ben feni taki den sani disi ben e yepi mi fu puru stress na ini na aladei libi, aladi mi ben sabi taki mi ben kan kon na ini problema. Efu sma ben kon sabi taki skowtu kisi mi, mi no ben o feni wroko makriki awinsi mi ben abi heiskoro papira.

Mi nanga den mati fu mi ben lobi go na dansi-oso nanga discotheek. Furu tron te wi ben e go na den presi dati, wi ben feti nanga tra boi na strati. Wan tu leisi skowtu kisi mi, ma noiti den hori mi fu wan seryusu sani ede. Son leisi mi ben pai den tyuku fu lusu mi. Mi ben denki taki mi ben abi wan bun libi trutru. Ma na a tra sei, mi ben sabi taki den sani di mi ben e du no bun. Mi ben e go na kerki ibri sonde fu di mi ben denki taki disi ben o yepi mi fu no abi konsensi fonfon moro.

A FASI FA BIJBEL KENKI MI LIBI:

Na ini 2004, tu Yehovah Kotoigi kon taki nanga mi na oso èn mi agri fu studeri Bijbel nanga den. O moro mi ben leri san a wani taki fu de wan tru Kresten, o moro mi konsensi ben fon mi. Mi ben sabi taki mi no ben musu dringi so furu sopi moro, mi ben musu tapu nanga drugs, èn mi no ben musu bumui moro nanga sma di no ben e libi soleki fa Bijbel e taki. Boiti dati, mi ben musu kenki den fasi fu mi, fu di mi ati ben e bron esi-esi èn mi ben lobi ogridu. Mi ben sabi taki mi ben musu kenki mi libi, ma toku mi no du dati.

 Ma wan neti sani kenki di mi bigin feti nanga aiti man. Mi e memre fa mi ben didon na strati aladi den man ben e skopu mi èn naki mi na mi ede. Mi ben denki taki na dede mi ben o dede. Dati meki mi begi: „Yehovah, gi mi pardon taki mi no si yu wortu so seryusu. Mi e pramisi yu taki efu mi tan na libi, mi o studeri Bijbel nanga den Kotoigi èn mi o kenki mi libi.” Mi breiti taki mi no dede. Dati meki mi bigin studeri Bijbel soleki fa mi ben pramisi.

Na ini 2006 mi froisi go na Ingrisikondre. Mi ben wani meki furu moni, so taki mi ben kan drai go baka na Polen pe mi ben o studeri go doro fu kisi moro heiskoro papira. Di mi ben e studeri Bijbel, dan wan tekst naki mi ati trutru. Na apostel Paulus skrifi: „Mi e si ala sani leki soso sani trutru, fu di den sani di mi kon sabi fu Krestes Yesus, mi Masra, warti moro ala sani. Fu en ede mi drai baka gi ala den sani dati. Mi kon si den leki wan ipi doti, so taki Krestes kan feni mi bun” (Filipisma 3:8). Neleki mi, na apostel Paulus ben leri sani tu di abi fu du nanga wet èn en srefi ben de wan ogri-ati man (Tori fu den apostel 8:3). Ma bakaten a kon si taki a moro bun fasi fu libi, na fu dini Gado èn fu du ala muiti fu de leki Yesus. Di mi prakseri na eksempre fu Paulus, mi kon si taki ogridu èn wan wroko di e pai furu moni no e tyari koloku kon. Mi kon si taki efu Paulus ben man kenki en libi, dan mi srefi ben kan du dati tu. Dati meki mi bosroiti fu tan na ini Ingrisikondre èn fu no feti baka heiskoro papira moro.

O moro mi ben e leri fu Yehovah, o moro mi ben kon lobi en. A ben naki mi ati trutru di mi kon sabi taki Gado pramisi fu gi pardon na den sma di wani kenki den libi trutru (Tori fu den apostel 2:38). Di mi prakseri 1 Yohanes 4:16 pe skrifi taki „Gado na lobi”, dan mi bigin frustan fu san ede Gado no lobi ogridu srefisrefi.

Mi ben wani de wan Kotoigi tu fu di mi ben si fa den de so koloku

Wan sani di mi ben lobi tu, na a fasi fa den Kotoigi ben e tyari densrefi. Mi ben man si krin taki den e pruberi fu libi soleki fa Bijbel e taki. Mi ben wani de wan Kotoigi tu fu di mi ben si fa den de so koloku. A no ben makriki fu tyari kenki kon, ma baka di mi kenki mi libi, mi teki dopu na ini 2008 èn mi tron wan Yehovah Kotoigi.

Mi nanga Esther e prisiri trutru te wi e gi Bijbel leri na den sma di e taki Pôlsutongo

DEN WINI DI MI KISI:

Fosi, mi ben feti fu abi wan bigiten libi, mi ben lobi ogridu, mi ben e gebroiki drugs, èn mi ben dringi sopi te fu drungu. Ma Bijbel kenki mi kon tron wan futuboi fu Gado di lobi leri sma sani fu Bijbel. Mi lobi voetbal ete, ma now mi e sorgu taki a no de a moro prenspari sani na ini mi libi.

Mi trow nanga wan moi uma di nen Esther. En srefi e dini Yehovah èn wi abi wan koloku trowlibi. Wi e prisiri trutru te wi e gi Bijbel leri na den sma di e taki Pôlsutongo na a noord-westsei fu Ingrisikondre. Fositron na ini mi libi, mi e firi taki mi abi wan bun libi. Mi abi wan krin konsensi èn mi de koloku trutru.