• A GEBORE NA INI: 1952

  • KONDRE: AMERKANKONDRE

  • MI ATI BEN E BRON ESI-ESI

A LIBI FU MI FOSI:

Mi gro kon bigi na ini Los Angeles, California, na ini Amerkankondre. Den birti pe mi gro kon bigi ben de drugs birti pe furu ogriman ben de. Mi papa nanga mama kisi siksi pikin èn mi na a di fu tu pikin.

Mi mama ben tyari unu go na wan evangelie kerki. Ma toku, leki yongu boi mi ben e du ogri kibrikibri. Te sonde mi ben e singi na ini kerki. Ma den tra dei fu a wiki, mi ben meki soso prisiri, mi ben e gebroiki drugs èn mi ben e sribi nanga omeni frow.

Mi ati ben e bron esi-esi èn mi ben e du wan lo ogri. Mi ben e gebroiki iniwan sani fu feti. Den sani di mi ben leri na kerki no ben yepi mi. Mi ben gwenti taki: „Na Gado e pai sma gi den ogri di den du. Ma a e gebroiki mi fu du dati!” Di mi ben go na middelbaar skoro na ini den yari baka 1965, mi bigin teki a denki abra fu wan grupu di ben e feti gi den reti fu den blakaman (the Black Panthers). Mi nanga wan tu tra studenti bigin feti gi den reti fu sma. Na difrenti okasi wi ben e rigeri so te taki a skoro ben abi fu tapu wan syatu pisi ten.

Ma mi ben wani du moro ogri sani. Dati meki mi bigin du ogri nanga wetiman. Fu eksempre, wawan leisi mi nanga wan tu mati fu mi ben go luku felem di ben e sori fa den wetiman fu Amerkankondre ben e pina den srafu di ben komoto fu Afrika. Den sani di wi ben si ben meki wi atibron so te taki wi ben e fon den wetiman di ben de drape e luku a felem. Baka dati wi ben e go suku sma fu fon na ini den birti pe wetiman e libi.

Di mi ben abi sowan 20 yari, mi nanga den brada fu mi ben e du furu ogri sani. Furu leisi wi kon na ini problema nanga skowtu. Wan fu den pikin brada fu mi ben de na ini wan grupu fu ogriman èn te fu kaba mi ben go moksi nanga den. Mi libi ben e kon moro ogri dei fu dei.

A FASI FA BIJBEL KENKI MI LIBI:

A papa nanga mama fu wan fu den mati fu mi ben de Yehovah Kotoigi. Di den aksi mi fu go na den gemeente konmakandra fu den, dan mi go. A fosi leisi kaba mi ben man si taki den Kotoigi de heri tra fasi leki den tra kerki. Ala sma ben abi wan Bijbel, èn den ben e gebroiki en. Yongusma ben e hori lezing tu na a konmakandra. Mi ben breiti fu leri taki a nen fu Gado  na Yehovah, èn taki sma e gebroiki en (Psalm 83:18). Na ini a gemeente yu abi sma fu difrenti kulturu, ma yu ben kan si krin taki den no ben e desko makandra.

Na a bigin mi no ben wani studeri Bijbel nanga den Kotoigi, ma mi ben lobi go na den konmakandra. Wan neti di mi ben de na wan konmakandra fu den Kotoigi, wan tu mati fu mi go na wan show. Drape den mati fu mi fon wan boi teleki a dede, fu di a no ben wani gi den a dyakti fu en. A tra dei den ben e dyaf fa den kiri a boi. Srefi di den ben de na fesi krutubangi den no ben feni taki den ben du wan seryusu ogri. Furu fu den ben musu tan den heri libi langa na strafu-oso. A no de fu taki dati mi ben breiti taki mi no ben de nanga den a neti dati. Mi bosroiti fu kenki mi libi, èn mi bigin studeri Bijbel.

Fosi mi no ben lobi tra ras, ma di mi si a fasi fa den Kotoigi ben e libi nanga makandra, dan a sani dati naki mi ati. Fu eksempre, wan leisi di wan Kotoigi di ben de wan wetiman ben e go na wan tra kondre, dan a libi den pikin fu en gi wan Kotoigi di ben de wan blakaman. Boiti dati, wan tu wetiman ben meki wan blaka boi di no ben abi presi fu tan, kon libi na den oso. Mi ben si krin taki den Yehovah Kotoigi e du san Yesus taki na ini Yohanes 13:35: „Na a fasi disi ala sma o sabi taki unu na mi disipel, te unu lobi makandra.” Mi ben de seiker taki mi kon na ini wan organisâsi pe sma lobi makandra trutru.

Di mi bigin studeri Bijbel, mi kon si taki mi ben musu kenki a fasi fa mi e denki. A no mi denki wawan mi ben musu kenki fu man lobi tra sma, ma mi ben musu kon si taki disi na a moro bun fasi fa wan sma kan libi (Romesma 12:2). Safrisafri, mi ben e fiti den sani di mi ben e leri. Na ini yanuari fu a yari 1974, mi dopu tron wan Yehovah Kotoigi.

A no mi denki wawan mi ben musu kenki fu man lobi tra sma, ma mi ben musu kon si taki disi na a moro bun fasi fa wan sma kan libi

Srefi baka di mi dopu mi ben musu tan meki muiti fu no ati bron esi. Fu eksempre, wan leisi di mi ben e du a preikiwroko, mi lon baka wan fufuruman di ben fufuru a radio fu mi wagi. Di mi lon doro leti na a fufuruman baka a trowe a radio, dan a lon gowe. Di mi fruteri den trawan fa mi feni a radio fu mi baka, dan wan fu den brada na ini a grupu aksi mi: „Stephen, san yu ben o du efu yu ben kisi a fufuruman?” Na aksi dati meki mi go prakseri èn a gi mi a deki-ati fu du moro muiti fu no ati bron esi-esi.

Na ini oktober 1974, mi bigin wroko 100 yuru na ini wan mun fu gi sma Bijbel leri. Baka dati mi ben kisi a grani fu wroko na a edekantoro fu Yehovah Kotoigi na Brooklyn, New York. Na ini 1978, mi drai go baka na Los Angeles fu sorgu gi mi mama di ben e siki. Tu yari baka dati mi trow nanga mi lobi frow, Aarhonda. A yepi mi furu fu sorgu gi mi mama teleki a dede. Baka wan pisi ten mi nanga Aarhonda go na a Waktitoren Bijbelskoro Gilead. Baka a skoro wi kisi a grani fu go preiki na ini Panama. Te now ete wi de drape leki zendeling.

Baka di mi dopu mi miti wan lo situwâsi pe mi ben kan lasi misrefi. Mi leri fu waka gowe te sma e suku trobi nanga mi noso fu hori misrefi. Mi frow nanga furu tra sma prèise mi gi a fasi fa mi tyari misrefi na ini den situwâsi dati. Mi srefi no man bribi taki mi no e ati bron so esi moro. A no mi srefi meki taki mi kenki, ma na a krakti fu a Wortu fu Gado yepi mi fu kenki.Hebrewsma 4:12.

DEN WINI DI MI KISI:

A Bijbel yepi mi fu abi wan moro bun libi, èn fu no ati bron so esi. Now mi no e fon sma moro, ma mi e yepi den fu kon sabi Gado. Mi ben studeri Bijbel srefi nanga wan man di ben de mi feanti na skoro fosi. Baka di a dopu, dan mi nanga en ben e tan ini wan oso fu wan pisi ten. Teleki now mi nanga en de bun mati. Te nanga now mi nanga mi frow yepi moro leki 80 sma fu tron Yehovah Kotoigi, fu di wi studeri Bijbel nanga den.

Mi e taki Yehovah tangi taki a gi mi wan bun èn koloku libi, èn taki mi de na ini wan organisâsi pe ala sma lobi makandra.