• A GEBORE NA INI: 1987

  • KONDRE: ASERBADYAN

  • MI PAPA BEN DE WAN MOSLIM ÈN MI MAMA BEN DE WAN DYU

A LIBI FU MI FOSI:

Mi gebore na ini Baku, Aserbadyan. Mi na a moro yonguwan fu den tu pikin fu mi papa nanga mama. Mi papa ben de wan Moslim, èn mi mama ben de wan Dyu. Mi papa nanga mama ben lobi makandra aladi den no ben abi a srefi bribi. Mi mama ben e horibaka gi mi papa te a ben e faste na a ten fu Ramadan, èn mi papa ben e horibaka gi mi mama te a ben e hori a Paskafesa. Na ini wi oso wi ben abi a Koran, a Tora, nanga a Bijbel.

Mi ben e si misrefi leki wan Moslim. Aladi mi no ben e tweifri noiti taki wan Gado de, toku wan tu sani ben de di mi no ben man frustan. Mi ben e aksi misrefi: ’Fu san ede Gado meki libisma, èn fu san ede wan sma ben o pina en heri libi langa, soso fu bron fu têgo na ini hel?’ Fu di sma ben e taki dati ala sani di e pasa na Gado wani, meki mi ben e aksi misrefi: ’A de so taki Gado e meki problema miti wi soso fu sidon luku fa wi e pina?’

Di mi ben abi 12 yari, mi bigin begi namaz, den feifi begi di den Moslim musu begi ibri dei. Na a ten dati, mi papa seni mi nanga mi sisa go na wan Dyu skoro. Wan tu fu den sani di wi ben e leri, na den gwenti fu a Tora èn sosrefi a Hebrewtongo. Ibri dei fosi a les bigin, wi ben musu begi leki fa den Dyu gwenti du dati. Sobun, te mamanten, mi ben e begi namaz na oso, èn moro lati fu a dei, mi ben e begi leki wan Dyu na skoro.

Mi ben e angri fu kisi bun piki tapu den aksi fu mi. Ibri tron baka mi ben e aksi den leriman na a Dyu skoro: „Fu san ede Gado meki libisma? Fa Gado e si mi papa di de wan Moslim? Mi papa na wan bun man, sobun fu san ede unu feni taki a no krin? Fu san ede Gado meki en?” Mi no ben man frustan den piki di mi ben e kisi, èn mi no ben man bribi den tu.

A FASI FA BIJBEL KENKI MI LIBI:

Na ini 2002, mi lasi bribi na ini Gado. Wán wiki nomo baka di wi froisi go tan na Doisrikondre, brudu naki mi papa èn a go na ini coma. Omeni yari langa mi ben e begi Gado fu meki mi famiri tan gosontu  èn fu meki sani waka bun nanga den. Fu di mi ben e bribi taki na a Almakti Gado wawan abi a makti fu gi sma libi èn fu kibri sma gi dede, meki mi ben e begi en ibri dei fu no meki mi papa dede. Mi ben e denki taki na wan pikin sani gi Gado fu meki a tranga winsi fu wan pikin meisje kon tru. Mi ben de seiker taki a ben o piki den begi fu mi. Ma toku mi papa dede.

Mi no ben man bribi srefisrefi taki Gado no ben piki a begi fu mi, èn dati meki mi lasi-ati. ’Kande mi no e begi bun’, na so mi ben e prakseri, ’noso kande wan Gado no de’. A dede fu mi papa seki mi so te taki mi no ben man begi namaz moro. Mi no ben e frustan den tra bribi, sobun mi bigin denki taki Gado no de.

Siksi mun baka dati, Yehovah Kotoigi naki na wi doro. Fu di wi no ben lobi den Kresten kerki, meki mi nanga mi sisa ben wani sori den na wan lespeki fasi taki den sani di den ben e leri no tru. Wi aksi den: „Fa Kresten kan anbegi Yesus, a kroisi, Maria, nanga tra sani aladi den Tin Komando e krutu den sani dati?” Den Kotoigi gebroiki Bijbel fu sori wi krin taki tru Kresten no mag anbegi prenki noso popki èn taki den musu begi Gado wawan. Mi fruwondru fu a sani dati.

Ne wi aksi den: „Fa a de nanga a leri di e taki dati Gado na dri sma na ini wán? Efu Yesus na Gado, dan fa a kan libi na grontapu èn fa a kan taki libisma kiri en?” Den gebroiki Bijbel baka fu piki den aksi disi èn den taigi mi taki Yesus a no Gado èn taki a no hei tu leki Gado. Den Kotoigi sori mi taki na fu a sani disi meki den no e bribi taki Gado na dri sma na ini wán. Mi no ben man bribi san den taigi mi. Fosi tron mi ben si den sortu Kresten disi.

Toku mi ben wani sabi fu san ede sma e dede èn fu san ede Gado e gi pasi taki sma e pina. Den Kotoigi sori mi a buku Sabi di e tjari joe go na têgo libi. * A buku disi abi wan tu kapitel di ben e poti prakseri na den aksi fu mi. Wantewante den bigin studeri Bijbel nanga mi.

Ibri leisi te mi ben e studeri, Bijbel ben e gi mi bun piki tapu den aksi fu mi. Mi kon sabi taki Gado nen na Yehovah (Psalm 83:18). A moro prenspari fasi fu en na lobi (1 Yohanes 4:8). A meki libisma fu di a ben wani taki den nyan bun fu a libi. Mi kon frustan taki aladi Gado e gi pasi taki sma e du kruktudu, toku a no lobi a sani disi srefisrefi èn heri esi a o tyari wan kaba kon na kruktudu fu ala ten. Mi leri taki na opo di Adam nanga Eva opo densrefi teige Gado tyari takru bakapisi kon gi libisma (Romesma 5:12). Wan fu den sani dati, na taki lobiwan fu wi e dede, soleki mi papa. Ma Gado o tyari wan kaba kon na ala den sortu sani dati na ini a nyun grontapu di o kon èn pe den wan di dede o kisi libi baka.Tori fu den apostel 24:15.

Bijbel ben piki den aksi di mi ben abi. Mi bigin bribi baka na ini Gado. Di mi kon leri sabi Yehovah Kotoigi moro bun, mi kon si taki den na wan organisâsi fu brada nanga sisa na heri grontapu. Mi ben lobi a wánfasi nanga a lobi di den abi (Yohanes 13:34, 35). Den sani di mi leri fu Yehovah meki taki mi ben wani dini en, èn dati meki mi bosroiti fu tron wan Kotoigi fu Yehovah. Mi teki dopu tapu 8 yanuari 2005.

DEN WINI DI MI KISI:

A makriki fasi fa Bijbel ben e tyari sani kon na krin, kenki a heri fasi fa mi ben e denki fu a libi. A moi fasi fa Gado Wortu yepi mi fu frustan sani, gi mi wan korostu firi. Mi kisi furu prisiri nanga trowstu fu a howpu di Gado Wortu e gi taki mi o si mi papa baka te a o kisi wan opobaka.Yohanes 5:28, 29.

Mi trow siksi yari kaba èn mi abi wan koloku libi nanga mi masra Jonathan di lobi Gado. Wi ala tu kon si taki den tru tori fu Gado makriki fu frustan, ma na a srefi ten den warti srefisrefi. Dati meki wi breiti fu fruteri trawan fu a bribi fu wi èn fu a moi howpu di wi abi. Now mi sabi taki na Yehovah Kotoigi na den tru Kresten.

^ paragraaf 15 Yehovah Kotoigi tyari en kon na doro, ma den no e meki en moro.