Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

Timgad—Wan foto di ben beri ondrogron

Timgad—Wan foto di ben beri ondrogron

JAMES BRUCE, wan deki-ati ondrosukuman fu Skotland, no ben man bribi san a ben e si. Na ini a sabana fu Algaria, a feni wan bigi ston portu di den Romesma ben bow fu sori taki den ben wini wan foto. Wan pisi fu a portu ben beri ete na ondro a santi. Di a man disi feni a sani dati na ini 1765, dan a no ben sabi taki a ben e tanapu na tapu a brokopresi fu a moro bigi foto di den Romesma ben bow na ini Noord-Afrika. Dati na a owruten foto Thamugadi, di sma sabi now leki Timgad.

Moro leki wán hondro yari baka dati, na ini 1881, ondrosukuman fu Fransikondre bigin diki a santi puru di ben e tapu a brokopresi fu Timgad. Den kon sabi taki aladi a kontren drape ben drei èn sani no ben e gro drape, toku den sma di ben e tan na ini a foto disi ben e libi wan gudu libi. Ma fu san ede den Romesma ben bow so wan foto na ini a kontren dati? San wi kan leri fu na owruten foto disi èn fu den sma di ben e tan drape?

POLITIEK BEN DE NA INI A TORI

Di den Romesma pruberi fu kisi moro makti na ini Noord-Afrika na ini a fosi yarihondro, dan den kisi hebi gens fu wan tu lo di ben e tan na ini a kontren drape. Fa den Romesma ben o meki freide nanga den sma drape? A fosi sani di den du, na taki wan fu den srudati grupu fu Augustus bow furu srudati kampu na ini a bigi bergikontren di sma sabi now leki a noordsei fu Algaria. Bakaten, den bow a foto Timgad, ma den ben du dati nanga wan heri tra reide.

Den Romesma ben taki dati den ben bow Timgad gi srudati di ben go nanga pensyun, ma fu taki en leti, den ben bow en fu kisi den lo fu drape so fara taki den no gens den moro. Na so sani waka tu. Heri esi a switi libi na ini Timgad bigin hari den sma fu drape di ben e kon na a foto fu seri sani. Den sma disi ben howpu taki den ben o kisi primisi fu tan na ini Timgad, pe soso Romesma ben mag tan. Dati meki furu Afrikansma ben de klariklari fu go wroko 25 yari langa gi a legre fu Rome, so taki den nanga den manpikin fu den ben kan tron borgu fu Rome.

Son Afrikansma no ben wani de wan borgu fu Rome nomo, èn den meki muiti so taki te fu kaba den kisi hei posisi na ini Timgad noso na ini tra foto fu den Romesma. A koni fasi fa den Romesma ben pruberi fu kori den Afrikansma ben wroko, fu di baka sowan 50 yari nomo baka di den bow Timgad, moro furu fu den sma di ben e libi na ini a foto disi, ben de fu Noord-Afrika.

A FASI FA ROME WINI NA ATI FU DEN SMA

Wan wowoyo nanga moi pilari èn presi pe sma ben e seri sani

Fa den Romesma ben man wini na ati fu den Afrikansma so esi? Wan sani, na taki den ben wani taki  ala sma na ini a foto abi den srefi reti. Dati na wan sani di Cicero, a tiriman fu Rome ben wani. Den prati a foto na wan reti fasi na mindri den owru srudati nanga den Afrikansma. A foto ben seti moi, a ben abi gebow fu 20 fokanti meter pe sma ben e libi, èn smara pasi ben e pasa na mindri den gebow disi. A no de fu taki dati den sma fu a foto ben lobi en taki a foto ben seti so bun.

Na dei te furu sma ben kon na wowoyo, sma ben e kon makandra fu yere a nyunsu fu a dei dati noso fu prei wega. Na so a gwenti ben de na ini furu foto fu Rome. Den sma di ben e libi na den drei bergikontren krosibei fu a foto, ben kan si kaba fa den ben e waka na ondro den gadri di ben e gi sma kowrupe te a weer ben faya. Den ben kan si kaba tu fa den ben e kowru den skin na wan fu den presi pe sma ben kan go wasi, aladi den ben e arki fa a watra ben e lon so switi. Kande den ben e si kaba fa den ben e sidon lontu den fonten e taki switi tori nanga mati. Ala den sani disi ben musu fu gersi wan dren gi den.

Wan grebi nanga den dri gado di den ben e anbegi

Wan tra sani di den Romesma ben gebroiki fu wini na ati fu a pipel, na den presi pe den ben e prei komedi-prei. Na den presi disi pe moro leki 3500 sma ben kan sidon, ipi-ipi sma fu Timgad nanga den foto na ini a kontren drape ben lobi kon meki prisiri. Drape sma ben e prei sani di ben e sori fa den Romesma ben lobi hurudu èn fa den ben lobi du ogri.

A bribi fu den Romesma ben abi krakti tu tapu den Afrikansma. Den Romesma ben moi a gron nanga den seiskotu fu den presi pe sma ben kan go wasi, nanga moi ston di ben abi prenki fu den falsi gado fu den. Fu di sma ben e wasi ibri dei, meki safrisafri den sma fu a foto bigin gwenti den gado fu den Romesma èn sosrefi a bribi fu den. Den Afrikansma ben kon gwenti so te nanga a kulturu fu den Romesma, taki nofo tron den ben e moi den grebi fu den nanga prenki fu den dri gado di densrefi ben e anbegi leki wán gado, èn den wan fu den Romesma.

WAN MOI FOTO E LASI GOWE

Baka di Grankownu Trayanus ben bow a foto na ini a yari 100, dan den Romesma bigin gi sma deki-ati fu prani tarwe, èn fu meki olèif-oli nanga win na ini a heri kontren fu Noord-Afrika. Heri esi den prenspari nyanyan sani disi ben e komoto moro furu fu a kontren disi, èn a Gran Kownukondre Rome ben e kisi wini fu dati. Neleki tra foto fu Rome, sani ben e go bun na ini Timgad di a ben de na ondro a tiri fu Rome. Bakaten, a pipel fu Timgad ben kon moro furu, èn a foto kon moro bigi.

Den sma di ben e tan na ini a foto, nanga den sma di ben abi gron ben e kon gudu fu a bisnis di den ben e du nanga Rome. Ma dati no ben de so nanga den sma fu Timgad di ben e wroko den gron. Na ini a di fu dri yarihondro, den pikin gronman bigin opo densrefi fu di den no ben e agri nanga a fasi fa sani ben e waka èn fu di den ben musu pai hebi belasting. Sonwan fu den gronman disi di ben teki a Lomsu bribi go horibaka gi den Donatistsma. Den sma dati ben de wan sortu Kresten grupu di ben opo densrefi teige a Lomsu Kerki fu di wan lo kruka sani ben e pasa na ini a kerki dati.—Luku a faki „ Den Donatistsma—Den no ben de wan santa kerkigrupu”.

Hondrohondro yari langa dyugudyugu ben de na mindri kerki, borgu ben e feti nanga makandra, èn ogri-ati sma ben e broko go na ini a foto. Den sani  disi meki taki te fu kaba Rome lasi a makti di a ben abi na ini Noord-Afrika. Na ini a di fu siksi yarihondro, den Arabiasma bron Timgad te na gron èn te fu kaba a foto disi lasi gowe moro leki 1000 yari langa.

„DATI NA A LIBI!”

A sani disi skrifi na ini Latijntongo na a presi pe sma ben e miti: „Onti, wasi, prei, lafu, dati na a libi!”

Den sabiman di ben feni Timgad ben lobi wan fu den sani di den ben feni na ini a foto disi. Na a presi pe sma ben gwenti kon makandra, a sani disi ben skrifi na ini Latijntongo: „Onti, wasi, prei, lafu, dati na a libi!” Wan historiaman fu Fransikondre ben taki dati „kande a sani disi e sori taki den sma disi no ben e suku fu go na fesi, ma toku furu sma ben o feni taki disi na a moro bun fasi fu libi”.

Fu taki en leti, den Romesma ben e libi na a fasi dati wan heri pisi ten kaba. A Kresten apostel Paulus fu a fosi yarihondro ben taki fu sma di ben e libi nanga a denki disi: „Meki wi nyan èn dringi, bika tamara wi o dede.” Aladi den Romesma ben de kerkisma, toku den ben e libi soso fu meki prisiri èn den no ben e span nanga tra sani. Paulus ben warskow den Kresten brada nanga sisa fu en fu luku bun nanga den sortu sma dati. A ben taki: „No meki sma kori unu. Takru kompe e pori bun gwenti.”1 Korentesma 15:32, 33.

Aladi a pipel fu Timgad ben libi sowan 1500 yari pasa, toku furu sma e denki ete leki fa den ben e denki. Furu sma na ini a ten disi no e broko den ede nanga a tamara. Gi den, a fasi fa den Romesma ben e denki fu a libi ben bun, a no abi trobi san na den bakapisi. Ma Bijbel e taki a sani soleki fa a de trutru: „Sani na grontapu e kenki.” Dati meki Bijbel e gi wi deki-ati fu ’no gebroiki den sani fu grontapu dorodoro’.1 Korentesma 7:31.

Te wi e luku taki Timgad kon tron wan brokopresi, dan wi e si taki sma no kan de koloku te den e libi soso fu meki prisiri, soleki fa ben skrifi na tapu a sani di sabiman ben feni drape. Na presi fu dati, wi sa de koloku trutru te wi e gi yesi na a Bijbel rai disi: „Grontapu e pasa gowe nanga den lostu fu en, ma a sma di e du a wani fu Gado o tan fu têgo.”1 Yohanes 2:17.