Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

A WAKTITOREN december 2014 | Yu kan de wan mati fu Gado

Yu feni taki Gado de fara fu yu? Yu aksi yusrefi efu yu man tron wan mati fu Gado?

TORI FU A KAFTI

Yu feni taki yu nanga Gado na mati?

Milyunmilyun sma e bribi taki Gado e si den leki en mati.

TORI FU A KAFTI

Yu sabi Gado nen èn yu e gebroiki en?

Gado meki wi kon sabi suma na en. A taki: „Mi na Yehovah. Dati na mi nen.”

TORI FU A KAFTI

Yu e taki nanga Gado?

Wi e taki nanga Gado na ini begi, ma fa wi kan sori taki wi e arki en?

TORI FU A KAFTI

Yu e du san Gado wani?

A prenspari fu arki Gado, ma wi musu du ete wan sani fu man de wan mati fu en

TORI FU A KAFTI

Wan moro bun fasi fu libi no de

Dri sani di yu kan du fu tron wan moro bun mati fu Gado.

Timgad—Wan foto di ben beri ondrogron

Den Romesma fu owruten ben man kori den sma fu Noord-Afrika fu meki freide nanga den.

LEISIMAN E AKSI

San wi musu sabi fu Kresneti?

Kande yu o fruwondru fu sabi pe den Kresneti gwenti komoto.

„Koni fu man si sani krin e meki taki wan man en ati no e bron esi”

Wan sani di pasa na ini a libi fu David, kownu fu Israel, kan yepi yu fu basi den firi fu yu te wan sma du wan hati sani nanga yu noso te a e suku trobi nanga yu.

Mi musu leni moni?

Den koni rai fu Bijbel kan yepi yu fu teki a yoisti bosroiti.

Piki tapu aksi fu Bijbel

Fa yu kan meki a boskopu fu Bijbel doro na ati fu yu pikin?