Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

A Waktitoren  |  oktober 2014

Piki tapu aksi fu Bijbel

Piki tapu aksi fu Bijbel

Fu san ede wi musu begi taki Gado Kownukondre kon?

Yu wani kon sabi moro fu Gado Kownukondre èn san a o du?

Gado Kownukondre na wan tirimakti na hemel. Yesus ben taigi den bakaman fu en fu begi taki a Kownukondre disi kon, fu di a o tyari retidu nanga freide kon na grontapu. Nowan tirimakti fu libisma kan tyari wan kaba kon na ala ogridu, kruktudu, noso siki, ma Gado Kownukondre man du dati èn a o du dati tu. Gado poti en Manpikin, Yesus, leki Kownu fu a Kownukondre. Yehovah teki sosrefi wan grupu fu den bakaman fu Yesus fu tiri makandra nanga Yesus na ini a Kownukondre.Leisi Lukas 11:2; 22:28-30.

Heri esi, Gado Kownukondre o puru ala den gensman fu a tiri fu Gado na pasi. Sobun, te wi e begi taki Gado Kownukondre kon, dan wi e aksi Gado fu meki a tirimakti fu en kon na ini a presi fu ala libisma tirimakti.Leisi Danièl 7:13, 14; Openbaring 11:15, 18.

Fu san ede Gado Kownukondre o tyari wini kon gi libisma?

Yesus na a moro bun Kownu fu di a e firi gi sma. Leki a Manpikin fu Gado a abi a makti tu fu yepi ala den wan di e bari suku yepi na Gado.Leisi Psalm 72:8, 12-14.

Gado Kownukondre o tyari wini kon gi ala sma di e begi nanga den heri ati taki a kon, èn di e libi soleki fa Gado wani. Noiti a o hati yu taki yu kon sabi san Bijbel e taki fu Gado Kownukondre.Leisi Lukas 18:16, 17; Yohanes 4:23.