Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

 TORI FU A KAFTI | GADO E BROKO EN EDE NANGA YU?

Gado e frustan yu

Gado e frustan yu

„Yehovah, yu ondrosuku mi èn yu sabi mi dorodoro.”PSALM 139:1.

„Yu ai ben si mi di mi ben de na ini mi mama bere.”PSALM 139:16

FU SAN EDE SON SMA E TWEIFRI: Furu sma feni taki Gado e si libisma soso leki sondusma di no krin èn di no warti fu a poti prakseri na den. Kendra di ben e firi brokosaka doronomo, ben e sari srefisrefi taki a no ben man du soifri san Gado ben e aksi fu en. Dati meki a taki: „Mi no e begi moro.”

SAN GADO WORTU E LERI: Yehovah e luku pasa den swakifasi fu yu èn a e frustan suma na yu. „Gado sabi heri bun fa wi meki”, na so Bijbel e taki, „a e hori na prakseri taki na fu doti wi meki”. Boiti dati, a no e gi wi „ala strafu di wi ben musu kisi gi den sondu fu wi”, ma a e sori sari-ati gi wi te wi abi berow.Psalm 103:10, 14.

Prakseri David, a kownu fu Israel di ben kari na ini a fosi artikel. David ben begi Gado: „Yu ai ben si mi di mi ben de na ini mi mama bere. Srefi di nowan pisi fu mi skin ben de ete, yu ben skrifi kaba na ini a buku fu yu . . . Mi Gado, ondrosuku mi èn kon sabi mi ati” (Psalm 139:16, 23). Iya, David ben bribi taki aladi a ben du sondu, èn srefi hebi sondu son leisi, toku Yehovah ben o si taki a ben abi berow na ini en ati.

Yehovah e frustan yu moro bun leki iniwan tra sma. „Libisma e si soso san na ai e si”, na so Bijbel e taki, „ma Yehovah e si fa na ati de” (1 Samuel 16:7). Gado sabi fu san ede yu e du den sani di yu e du. A sabi taki a famiri pe yu komoto, a fasi fa yu kweki, a presi pe yu kweki, nanga den fasi fu yu, abi krakti tapu a fasi fa yu e tyari yusrefi. A e si a muiti di yu e meki fu tron wan moro bun sma èn a e warderi dati, awansi yu e meki fowtu.

Ma fa Gado e gebroiki den sani di a sabi fu yu fu trowstu yu?