Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

A Waktitoren  |  augustus 2014

 TORI FU A KAFTI | GADO E BROKO EN EDE NANGA YU?

Gado e luku yu

Gado e luku yu

„Gado e si den pasi fu libisma, èn a e si fa den e waka.”YOB 34:21.

O moro a pikin yongu, o moro a abi en papa nanga mama fanowdu

FU SAN EDE SON SMA E TWEIFRI: Wan ondrosuku di sma du no so langa pasa, sori taki a stari sistema fu wi wawan kan abi awansi 100 milyard planeiti. Furu sma di e luku a bigi universum, e aksi densrefi: ’Fu san ede na almakti Mekiman ben o luku san libisma di no de noti e du na tapu so wan pikin planeiti?’

SAN GADO WORTU E LERI: Gado no gi wi a Bijbel, dan bakaten a frigiti wi. Na presi fu dati, Yehovah e pramisi wi: „Mi o gi yu rai èn mi o luku yu.”Psalm 32:8.

Luku a tori fu Hagar, wan uma fu Egepte di ben libi sowan 1900 yari Fosi Krestes. Hagar no ben sori lespeki gi Sarai, a misi fu en, èn dati meki Sarai bigin soso en, ne Hagar lowe go na ini a sabana. A de so taki Gado no ben e broko en ede moro nanga Hagar fu di a ben meki wan fowtu? Bijbel e taki: „Na engel fu Yehovah feni Hagar.” Na engel dati gi Hagar a dyaranti disi: „Yehovah yere fa yu bari krei di nowtu miti yu.” Ne Hagar taigi Yehovah: „Yu na wan Gado di e si ala sani.”Genesis 16:4-13.

A „Gado di e si ala sani” e luku yu tu. Luku na eksempre disi: „Wan lobi mama e luku den yongu pikin fu en heri bun fu di o moro a pikin yongu, o moro a abi en papa nanga mama fanowdu. Na so a de tu taki Gado e luku wi heri bun te wi swaki èn te wi abi yepi fanowdu. Yehovah e taki: „Mi e tan na wan hei èn santa presi. Mi de tu nanga den sma di kisi kwinsi èn di abi sakafasi. Mi o gi deki-ati na den sma di abi sakafasi èn mi o gi krakti na den wan di kisi kwinsi.”Yesaya 57:15.

Toku yu ben kan aksi yusrefi: ’Fa Yehovah e luku mi? A e luku a fasi fa mi de, noso a e teki ten fu kon sabi suma na mi?’