Nanga wan tu wortu nomo Genesis, a fosi buku fu Bijbel e fruteri fa a du kon taki hemel nanga grontapu kon de: „Na a bigin Gado meki hemel nanga grontapu” (Genesis 1:1). Baka di Gado ben meki den bon nanga den meti, a meki den fosi tu libisma, Adam nanga Eva. Den ben de tra fasi leki den meti, fu di den ben man sori den fasi fu Gado, èn den ben abi a grani fu teki den eigi bosroiti. Sobun, den ben o abi fu tyari frantwortu gi den sani di den ben e du. Efu den ben o gi yesi na Gado, dan den ben o abi a grani fu de a fosi papa nanga mama fu wan libisma famiri di no ben o abi sondu èn di ben o libi fu têgo na ini freide na heri grontapu.

Ma wan engel, noso wan yeye, teki na okasi fu kori libisma, fu du san en wani. Na so a kon tron Satan, san wani taki „Gensman”. Satan gebroiki wan sneki fu kori Eva, èn a taigi en taki a no ben abi Gado fanowdu. Adam nanga Eva gi yesi na Satan, èn na so den drai baka gi a Mekiman fu den. Fu di wi fosi papa nanga mama ben teki a don bosroiti disi, meki den lasi na okasi fu libi fu têgo. Den meki tu taki wi alamala kon abi sondu nanga swakifasi, èn te fu kaba wi alamala e dede.

Wantewante, Gado meki bekènti taki a ben o tyari wan kenki kon na ini a sari situwâsi disi èn taki a ben o gi den bakapikin fu Adam okasi fu kisi têgo libi. Gado ben taki dati wan „pikin”, wan spesrutu sma, ben o pori Satan te fu kaba èn a ben o tyari wan kaba kon na ala a pina di Satan, Adam, nanga Eva ben tyari kon (Genesis 3:15). Suma ben o de a „pikin” dati? A ten ben o sori dati.

Na a srefi ten, Satan tan pruberi fu gens a bun sani di Gado wani du. Sondu nanga ogridu panya esi-esi. Gado bosroiti fu pori den ogrisma na ini wan frudu. A meki a reti-ati man Noa bow wan ark, wan bun bigi kisi, fu kibri en nanga en famiri, sosrefi den meti di a ben musu tyari go na ini na ark.

Wán yari baka di a Frudu bigin, Noa nanga en famiri komoto na ini na ark go na ini wan grontapu di Gado ben krin. Ma a „pikin” ben musu kon ete.

Den tori disi abi fu du nanga Genesis kapitel 1-11; Yudas 6, 14, 15; Openbaring 12:9.