NOA nanga en famiri ben sidon krosibei fu makandra di alen ben fadon bun tranga. Pruberi fu si fa a leti fu na oli lampu e skèin na den tapu, aladi den e piri den ai èn e arki fa na alen e fadon bun tranga na tapu a daki èn e wai kon tranga na a skin fu na ark. A babari ben musu fu de bun tranga.

Noa ben musu fu de nanga tangi te a ben e luku den fesi fu en famiri di a lobi so te, en wefi di ben abi wan tranga bribi, den tranga manpikin fu en nanga den wefi fu den. Na ini a moro muilek ten dati, a ben musu fu de wan trowstu gi en fu si taki den sma di a lobi trutru ben de nanga en. Noti ben o man pasa nanga den. A ben musu fu de so taki a ben e begi bun tranga gi en osofamiri, so taki den ben kan yere en, aladi na alen ben meki babari.

Noa ben abi wan tranga bribi. Na fu di Noa ben abi bribi, meki en Gado Yehovah kibri en nanga en osofamiri (Hebrewsma 11:7). Ma a de so taki den no ben abi bribi fanowdu moro baka di alen bigin fadon? Nôno, den ben o abi wan tranga bribi fanowdu na ini den muilek dei di ben de na den fesi. Na dati wi kan taki tu fu den muilek ten fu wi. Sobun, meki wi go luku san wi kan leri fu a bribi fu Noa.

„FOTENTI DEI NANGA FOTENTI NETI”

Dorosei fu na ark, alen fadon „fotenti dei nanga fotenti neti” (Genesis 7:4, 11, 12). A watra ben e kren moro nanga moro. Aladi dati ben de so, toku Noa ben kan si taki en Gado Yehovah ben kibri sma di ben gi yesi na en, ma taki a ben strafu den ogri sma tu.

A Frudu ben meki taki den engel no ben man gens Gado moro. Satan ben abi krakti na tapu furu engel di ben prakseri densrefi nomo. Fu dati ede den gowe libi „a tanpresi fu den” na ini hemel, fu go libi nanga umasma èn kisi pikin di Bijbel e kari Neifilim (Yudas 6; Genesis 6:4). Satan ben musu fu breiti srefisrefi taki den ben trangayesi Gado, fu di dati ben meki libisma di ben de den moro warti sani di Yehovah meki na grontapu, kon moro ogri.

Ma di a watra ben e kren, den engel ben abi fu gowe libi a libisma skin fu den èn drai go baka na hemel. Noiti moro den ben o man teki libisma skin baka. Den libi den wefi nanga den pikin na baka fu dede na ini a watra, makandra nanga den tra sma.

Sensi a ten fu Heinok, sowan seibi hondro yari na fesi, Yehovah ben warskow libisma taki a ben o kiri den ogri sma (Genesis 5:24; Yudas 14, 15). Sensi a ten dati den sma ben kon ogri moro nanga moro, den doti a grontapu èn ogridu ben lai na heri grontapu. Now den ben o dede. Noa nanga en osofamiri ben breiti taki den sma ben o dede?

Nôno! A Gado fu den di abi sari-ati, no ben breiti tu (Esekièl 33:11). Yehovah ben du ala san a man fu meki furu sma kisi frulusu. Na en ben taigi Heinok fu warskow den sma èn a ben taigi Noa fu bow na ark. Noa nanga en osofamiri ben wroko tranga fu bow na ark furu yari langa, aladi den sma ben e si san den ben e du. Ma a moro prenspari sani na taki Yehovah taigi Noa taki a musu de wan „preikiman fu retidu” (2 Petrus 2:5). Neleki Heinok di ben libi fosi en, a ben warskow den sma taki Gado ben o strafu den sma na grontapu. San den sma du? Yesus, di ben de na hemel e luku san ben pasa, ben  taki bakaten fa den pipel na ini a ten fu Noa ben de: „Den no ben poti prakseri na san ben e pasa, teleki a frudu kon èn a wai den alamala puru.”Mateyus 24:39.

Pruberi fu si fa a ben musu de gi Noa nanga en osofamiri na ini den 40 dei baka di Yehovah tapu a doro fu na ark. Ibri dei te na alen ben kon tranga na tapu na ark, den aiti sma na ini na ark ben du den srefi wroko baka. Den ben sorgu gi makandra, den ben e krin na ark, èn den ben sorgu gi den meti di ben de na ini den koi fu den. Ma wantronso, a heri ark bigin seki èn skoifi. Na ark ben buweigi! A ben sekiseki na tapu a watra di ben e kren moro nanga moro teleki „a opo na ark puru na gron” (Genesis 7:17). A sani disi ben sori o furu makti Yehovah, na Almakti Gado, abi!

Noa ben musu fu de nanga tangi, no wawan fu di noti ben pasa nanga en nanga en osofamiri, ma sosrefi fu di Yehovah ben abi sari-ati nanga den èn ben gebroiki den fu warskow den sma di dede dorosei fu na ark. Kande den ben denki na a ten dati taki na fu soso den ben e wroko so tranga. Den sma no ben wani arki srefisrefi! Prakseri fu a sani disi: A kan taki Noa ben abi brada, sisa noso den pikin fu den, fosi a Frudu ben bigin. Ma nowan sma, boiti en eigi osofamiri ben arki en (Genesis 5:30). Now di den aiti sma disi ben sabi taki noti ben o pasa nanga den na ini na ark, a ben musu fu gi den trowstu fu prakseri baka omeni muiti den ben du fu warskow den sma disi meki den tan na libi.

Yehovah no kenki sensi a ten fu Noa (Maleaki 3:6). Yesus Krestes ben taki dati a ten fu wi de leki „a ten fu Noa” (Mateyus 24:37). A ten fu wi na wan spesrutu ten tu pe furu bigi problema de di o kon na wan kaba te Gado o strafu na ogri grontapu disi. Na ini a ten disi a pipel fu Gado e warskow ala sma di wani arki a boskopu. San yu o du te yu yere a boskopu? Efu yu e bribi a boskopu dati di kan gi libi, dan yu o fruteri tra sma a boskopu tu? Noa nanga en osofamiri de wan eksempre gi wi alamala.

DEN „PASA NA INI A WATRA LIBILIBI”

Di na ark ben e buweigi na tapu a bigi se, dan den sma di ben de na ini ben yere fa na udu fu na ark ben e sekiseki èn e griti. Noa ben frede taki den skwala ben bigi tumusi gi na ark noso taki na ark  no ben tranga nofo? Nôno. Na den sma di no ben e bribi kande ben o denki dati, ma Noa no ben abi wan swaki bribi. Bijbel e taki: „Na fu di Noa ben abi bribi, meki . . . a bow wan ark” (Hebrewsma 11:7). San Noa ben bribi? Yehovah ben meki wan frubontu nanga Noa, a ben pramisi Noa taki en nanga en osofamiri no ben o dede na a Frudu (Genesis 6:18, 19). Yu no denki taki a Sma di meki hemel nanga grontapu, nanga ala libisani di de na grontapu, man meki taki na ark no broko? Iya, seiker! Noa ben abi reti fu bribi taki Yehovah man du san a pramisi. Èn na so a pasa tu taki en nanga en osofamiri „pasa na ini a watra libilibi”.1 Petrus 3:20.

Baka 40 dei nanga 40 neti, dan alen no fadon moro. Te wi e teri nanga a kalender fu wi, dan a ben de na wan ten fu december fu a yari 2370 fosi Krestes. Ma moro sani ben o miti na osofamiri ete na ini na ark. A bigi ark di lai nanga meti ben de en wawan na tapu a watra di ben de na heri grontapu èn a ben hei so te taki a ben pasa den bergi srefi (Genesis 7:19, 20). Wi kan frustan taki Noa ben orga sani fu meki en nanga den boi fu en, Sem, Kam nanga Yafet, du a moro hebi wroko fu gi ala den meti nyanyan, fu krin den èn fu luku taki den no ben e siki. A no de fu taki dati a srefi Gado di ben meki ala den busimeti dati kon tiri fu go na ini na ark, ben man sorgu den bun na a ten fu a Frudu. *

A no de fu taki dati Noa skrifi finifini san pasa na a ten fu a Frudu. Den sani di a skrifi e taigi wi o ten na alen bigin èn o ten a saka. Den e sori wi tu taki a watra ben sungu grontapu 150 dei langa. Te fu kaba a watra bigin saka. Ne wan dei na ark fasi na tapu „Ararat-bergi” di de na a presi di nen Torkukondre now. Dati ben musu de na ini a mun april fu a yari 2369 fosi Krestes. A ben de 73 dei baka dati, na ini yuni, taki den ede fu den bergi ben de fu si. Dri mun baka dati, na ini september, Noa bosroiti fu puru wan pisi fu a daki fu na ark. Di a du dati, dan leti skèin kon na inisei èn den ben man bro a switi loktu fu dorosei. Ma fosi dati, Noa ben du wan sani tu fu sabi efu a presi ben bun kaba fu libi na tapu. Di a lusu wan blaka fowru, a fowru kon baka èn a gowe baka dati. Kande a fowru ben e sidon na tapu na ark fosi a ben frei gowe baka. Baka dati, Noa lusu wan doifi di ben tan kon baka na en teleki a doifi feni wan presi pe a ben kan rostu.Genesis 7:24–8:13.

A no de fu taki dati Noa ben teki fesi fu anbegi Gado nanga en osofamiri, aladi sani ben muilek srefisrefi

Ma a no de fu taki dati Noa ben poti moro prakseri na sani di abi fu du nanga na anbegi. Wi kan frustan taki en osofamiri ben kon doronomo na makandra fu begi èn fu taki fu den hemel Tata di ben kibri den. Ibri leisi te Noa ben musu teki wan prenspari bosroiti, a ben suku rai na Yehovah. Srefi di Noa ben si taki a „doti fu grontapu ben drei” baka moro leki wan yari di den ben de na ini na ark, dan toku a no opo a doro so taki ala sma nanga meti di ben de na ini ben kan komoto na ini na ark (Genesis 8:14). A no du dati, a wakti teleki Yehovah taigi en!

Osofamiri edeman na ini a ten disi kan leri furu fu a man Noa di ben abi wan tranga bribi. Noa ben du sani na wan orga fasi, a ben wroko tranga, a ben abi pasensi, èn a ben sorgu gi ala sma di a ben musu luku. Ma moro prenspari na taki na ini ala afersi a ben luku fosi san Yehovah Gado wani. Efu wi abi wan tranga bribi neleki Noa, dan wi o meki taki ala den sma di wi lobi kisi blesi.

DEN „KOMOTO NA INI NA ARK”

Te fu kaba, Yehovah taigi en san a ben musu du. A taigi Noa: „Yu nanga yu wefi, den manpikin fu yu nanga den wefi fu den, musu komoto na ini na ark.” Na osofamiri arki Yehovah, èn ala den meti kon na den baka. Fa den du dati? Den ben lon komoto bruyabruya? Kwetikweti! Bijbel e taki: „Ibri sortu libisani . . . komoto na ini na ark, a wan sortu baka a trawan” (Genesis 8:15-19). Di Noa nanga en osofamiri ben de na dorosei kaba èn ben e bro a switi loktu èn ben e luku a kontren fu Ararat-bergi, dan den si taki grontapu ben krin. Den Neifilim, ogridu, den ogri engel, nanga ala den ogri libisma, no ben de moro! * Libisma ben abi na okasi fu bigin bun baka nanga ala sani.

 Noa ben sabi san a ben musu du. A bigin nanga na anbegi fu Yehovah. A bow wan altari èn a gebroiki wan tu fu den meti di ben krin gi Gado, den wan di ben de nanga den „seibi”, dan a tyari wan bron-ofrandi gi Yehovah (Genesis 7:2; 8:20). Yehovah ben prisiri nanga na anbegi dati?

Iya, Bijbel e gi wi a dyaranti disi: „Yehovah smeri wan switi sani di ben e meki a firi bun.” A sari di Gado ben firi fu di libisma ben du so furu ogri na grontapu, no ben de moro. Now Gado ben firi bun, a ben breiti fu si wan famiri di ben tan anbegi en na grontapu èn di ben wani tan du a wani fu en. Yehovah no ben fruwakti fu den taki den no ben o abi sondu. A srefi tekst e taki: „Sensi en yongu yari na soso ogri prakseri de na ini libisma ati” (Genesis 8:21). Luku fa Yehovah sori pasensi nanga sari-ati gi libisma.

Gado puru a fluku di ben de na a gron. Baka di Adam nanga Eva trangayesi Gado, a ben fluku a gron èn dati ben meki taki a ben muilek srefisrefi fu meki sani gro. Lamek, a papa fu Noa, ben gi en boi Noa a nen dati di kande wani taki „Rostu” noso „Trowstu”. A ben taki na fesi taki en manpikin ben o meki libisma feni rostu baka fu di a fluku ben o komoto na den tapu. Noa ben musu fu lafu di a ben frustan taki a ben o si fa a pramisi dati ben o kon tru èn taki sani ben o gro moro makriki now na grontapu. Wi kan frustan taki esi-esi Noa bigin du gronwroko!Genesis 3:17, 18; 5:28, 29; 9:20.

Noa nanga en osofamiri komoto na ini na ark kon na ini wan krin grontapu

Na a srefi ten dati, Yehovah gi ala den bakapikin fu Noa wan tu wèt di no ben muilek èn di ben yepi den na ini a libi. A taigi den taki den no musu kiri sma èn den no musu gebroiki brudu na wan fasi di no fiti. Gado pramisi libisma tu taki noiti moro a ben o kiri ala libisani fu grontapu nanga watra. Fu buweisi taki a o du san a pramisi, Yehovah meki taki fu a fosi leisi libisma ben man si wan alenbo. Teleki na a dei fu tide, ibri alenbo di wi e si e memre wi na a moi sani di Yehovah pramisi èn disi e gi wi trowstu.Genesis 9:1-17.

Efu a tori fu Noa ben de wan anansitori, dan na alenbo no ben o de trutru. Ma Noa ben de trutru, èn a no ala ten sani ben go bun na ini en libi. Na a ten dati sma ben e libi moro langa. A reti-ati man Noa ben libi ete 350 yari èn a pisi ten dati tyari furu sari gi en. A ben meki wan bigi fowtu di a ben drungu wan leisi. Ma sani kon moro takru di en granpikin Kanan du wan moro bigi sondu. A sondu dati tyari takru bakapisi gi a famiri fu Kanan. Noa ben libi langa nofo fu si den sondu di den bakapikin fu en du, soleki afkodrei nanga ogridu na a ten fu Nimrod. Ma a no soso problema ben miti Noa, fu di Noa si taki en boi Sem ben abi wan tranga bribi èn ben de wan bun eksempre gi en osofamiri.Genesis 9:21-28; 10:8-11; 11:1-11.

Neleki Noa, wisrefi musu tan abi wan tranga bribi, aladi wi e miti problema. Te tra sma na wi lontu no e anbegi a tru Gado, noso efu den e tapu fu anbegi en, dan wi musu tan dini Yehovah neleki Noa. Yehovah lobi sma srefisrefi di e tan abi wan tranga bribi. A de leki fa Yesus Krestes ben taki: „A sma di horidoro te na a kaba, na en o kisi frulusu.”Mateyus 24:13.

^ paragraaf 17 Son sma e taki dati kande Gado ben flaw den meti noso meki den sribi dipi so taki den no ben abi furu nyanyan fanowdu. Awansi san Gado du, toku a du san a pramisi èn a sorgu taki noti no pasa nanga ala den sma nanga meti di ben de na ini na ark.

^ paragraaf 22 Sosrefi a heri dyari fu Eden no ben de moro fu di a frudu ben figi en puru. Efu dati de so, dan den kerub-engel di ben hori wakti na a bigin fu a dyari ben kan go baka na hemel, èn dati wani taki dati den ben du a wroko fu den 1600 yari langa.Genesis 3:22-24.