SAN NA LOBI?

Wan sma di abi lobi abi dipi firi gi trawan. Wan lobi-ati sma e taki èn e du sani di e sori fa a e firi gi den wan di a lobi, awansi dati e aksi furu fu en.

FA MOSES SORI LOBI?

Moses sori lobi gi Gado. Fa a du dati? We, memre den wortu di skrifi na 1 Yohanes 5:3: „Te wi lobi Gado, dan wi o hori den komando fu en.” Moses ben e du dati. Ala sani di Gado ben e aksi fu Moses a ben e du. Fu eksempre, aladi a ben ben frede fu go na fesi a makti Farao, toku a du dati, èn di a ben musu langa en tiki nomo abra a Redi Se, dan a du dati tu. Awansi a sani di Gado ben aksi fu Moses ben makriki noso muilek fu du, toku a ben e du en. „A du leti so.”Eksodes 40:16.

Moses sori lobi gi den Israelsma, a pipel fu en. Den ben sabi taki Yehovah ben poti Moses leki fesiman fu a pipel, èn fu dati ede den ben e tyari den problema fu den go na Moses. Bijbel e taki: „A pipel ben tan kon na en fu mamanten teleki neti” (Eksodes 18:13-16). Prakseri fa Moses ben musu fu weri te a ben e arki den problema fu den Israelsma heri dei! Ma toku Moses ben de klariklari fu yepi a pipel di a ben lobi.

Boiti taki Moses ben e arki den lobiwan fu en, a ben e begi tu gi den. A begi srefi gi den wan di ben du ogri nanga en! Fu eksempre, di Miryam, a sisa fu Moses, ben krutu en, dan Yehovah naki en nanga gwasi. Moses no ben breiti taki Miryam ben kisi a strafu dati, ma na presi fu dati a begi Gado wantewante gi en. A taki: „Mi Gado, grantangi, meki a kon betre! Mi e begi yu!” (Numeri 12:13) A no lobi wawan ben kan meki taki Moses begi so gi en sisa?

SAN WI E LERI FU DEN SANI DISI?

Wi o man de leki Moses te wi e kon abi tranga lobi gi Gado. A lobi dati o meki taki wi e gi yesi na den komando fu en ’nanga wi heri ati’ (Romesma 6:17). Te wi e gi yesi na Yehovah nanga wi heri ati, dan a o prisiri (Odo 27:11). Wi srefi o kisi wini tu. Fu taki en leti, te wi e dini Gado fu di wi lobi en trutru, dan wi o du san bun èn wi o du dati nanga prisiri!Psalm 100:2.

Wan tra fasi fa wi o man de leki Moses, na te wi e sori trutru lobi gi trawan. Te mati noso famiriman e kon na wi nanga den problema fu den, dan lobi sa meki wi du den sani disi: (1) Wi o arki den nanga pasensi. (2) Wi o pruberi fu frustan fa den e firi. (3) Wi o sori den taki wi e broko wi ede nanga den.

Neleki Moses, wi kan begi gi den lobiwan fu wi. Kande wi no sabi san wi musu du son leisi, te den e fruteri wi fu den problema fu den. Kande ala san wi e taigi den na disi: „Mi e sari taki mi no man yepi yu, ma mi o begi gi yu.” Ma memre a sani disi: „A fayafaya begi fu wan reti-ati sma abi furu krakti èn a abi bun bakapisi” (Yakobus 5:16). Sobun, te wi e begi gi wan sma, dan kande na fu dati ede Yehovah o du wan sani gi a sma dati. Dati meki a moro bun sani di wi kan du gi den lobiwan fu wi, na fu begi gi den, a no so? *

Yu no e agri taki wi kan leri furu fu Moses? Aladi a ben de wan sondu sma leki wi, toku a de wan heri bun eksempre gi wi te wi e luku fa a sori bribi, sakafasi, nanga lobi. O moro wi e du muiti fu de leki en, o moro wi o kisi wini èn o moro wi o man yepi trawan.Romesma15:4.

^ paragraaf 8 Efu wi wani taki Gado arki den begi fu wi, dan wi musu du ala muiti fu gi yesi na den komando fu en. Efu yu wani sabi moro, dan luku kapitel 17 fu a buku San Bijbel e leri wi trutru? Yehovah Kotoigi tyari en kon na doro.