DEN Kresten fu a fosi yarihondro ben e du tranga muiti fu preiki a ’bun nyunsu fu a Kownukondre’ gi someni sma leki den ben man (Mat. 24:14). Sonwan fu den ben go na tra kondre srefi. Fu eksempre, na apostel Paulus ben go na a kontren di wi na ini a ten disi sabi leki Torkukondre èn a preiki fayafaya di a ben go drape leki zendeling. * Sowan 2000 yari baka dati, na ini 2014, ete wan spesrutu preikiwroko du na ini a kondre dati. Fu san ede a spesrutu wroko dati ben du? Suma teki prati na en?

„SAN E PASA?”

Moro leki 2800 preikiman de na ini Torkukondre, ma 79 milyun sma e libi drape. Disi wani taki dati 1 preikiman de gi sowan 28.000 sma. Yu kan frustan taki den preikiman ben man preiki gi wan pikin grupu sma nomo na ini a kondre disi. Dati meki a spesrutu preikiwroko ben du fu pruberi fu preiki gi so furu sma leki den man na ini wan syatu pisi ten. Pikinmoro 550 brada nanga sisa di e taki Torkutongo èn di komoto fu difrenti kondre, go na Torkukondre fu preiki makandra nanga den preikiman drape. Den ben abi bun bakapisi?

Den preiki na ala sei. Wan gemeente na ini Istanbul ben skrifi: „Di sma si wi, dan den aksi wi: ’Na wan spesrutu kongres e hori dya noh? Ala sei wi e si Yehovah Kotoigi!’” Wan gemeente na ini a foto Izmir ben skrifi: „Wan man di ben e rèi taxi go na wan fu den owruman fu a kontren drape èn a aksi en: ’San e pasa? A gersi leki unu e preiki moro den dei disi.’” Iya, sma ben si taki wan sani ben e pasa.

Steffen

Den preikiman fu tra kondre ben e prisiri srefisrefi na ini a preikiwroko. Steffen, di ben komoto fu Deinsikondre, ben taki: „Ibri dei mi ben man preiki gi sma di no ben yere fu Yehovah noiti ete. Mi ben e firi taki mi ben e yepi sma fu kon sabi a nen fu Yehovah.” Jean-David di ben komoto fu Fransikondre, ben skrifi: „Wi preiki omeni yuru langa na ini wán strati nomo. A ben switi srefisrefi! Furu sma no ben sabi Yehovah Kotoigi. Na pikinmoro ibri doro wi ben man hori wan takimakandra, wi ben man sori sma wan fu den felem fu wi, èn wi ben man libi buku gi na ososma.”

Jean-David (mindrisei)

Den 550 preikiman ben prati sowan 60.000 buku  nanga tijdschrift na ini tu wiki nomo! A no de fu taki dati den ben man preiki gi sma na ala sei fu a kondre.

Sma bigin preiki nanga moro faya. A preikiwroko disi ben de wan deki-ati gi den brada nanga sisa na ini Torkukondre. Furu fu den bigin prakseri fu go na ini a furuten diniwroko. Fu taki en leti, a nomru fu gewoon pionier na ini a kondre dati kren nanga 24 procent na ini den 12 mun baka di a spesrutu preikiwroko disi du.

Şirin

Difrenti preikiman fruteri fa a preikiwroko disi ben abi krakti tapu a fasi fa den ben e preiki, baka di den drai go baka na a kondre fu den. Şirin, wan sisa fu Doisrikondre, ben skrifi: „Den brada na ini Torkukondre no e frede fu preiki gi sma na ibri okasi di den feni. Fu di mi e syensyen, meki a ben muilek gi mi fu preiki na a fasi dati. Ma mi leri furu di mi teki prati na a preikiwroko disi èn mi leri furu tu fu den brada nanga sisa drape. Mi begi furu tu èn na so mi ben man du san mi no ben man du fosi. Mi preiki srefi na den presi pe sma e teki loko èn mi prati traktaat gi sma drape! Now mi no e syensyen so furu moro.”

Johannes

„Mi leri wan tu sani di o yepi mi nanga a preikiwroko fu mi”, na so Johannes fu Doisrikondre ben taki. „Den brada na ini Torkukondre wani prati a Bijbel boskopu gi so furu sma leki den man. Den e preiki solanga okasi de fu du dati. Mi ben bosroiti taki te mi ben o drai go baka na Doisrikondre, dan mi ben o du dati tu. Now mi e preiki gi moro sma leki fosi.”

Zeynep

„A preikiwroko disi ben abi furu krakti tapu a fasi fa mi e preiki. A yepi mi fu sori moro deki-ati èn fu frutrow moro tapu Yehovah”, na so Zeynep fu Fransikondre ben taki.

Den preikiman tron bun mati fu makandra. Den brada nanga sisa no man frigiti a wánfasi di ben de na den mindri, aladi den ben de fu difrenti kondre. „Den brada gi wi wan switikon”, na so Jean-David di wi ben kari kaba, ben taki. A e taki moro fara: „Den ben si wi leki mati èn leki famiriman. Den teki wi na ini den oso. Mi ben sabi taki wi na wán famiri, aladi wi de fu difrenti kondre na heri grontapu. Mi ben leisi a sani dati furu na ini den buku fu wi. Ma disi leisi mi srefi ondrofeni a sani dati. Now a e gi mi moro prisiri taki mi na wan Kotoigi fu Yehovah èn mi e taki Gado tangi gi a moi grani disi.”

Claire (mindrisei)

 „Awansi wi de fu Deinsikondre, Fransikondre, Doisrikondre, noso Torkukondre, toku wi alamala na wán famiri. A ben de neleki Gado ben figi ala den sani puru di e tyari prati kon na mindri sma fu difrenti kondre”, na so Claire fu Fransikondre ben taki.

Stéphanie (mindrisei)

Stéphanie fu Fransikondre ben taki: „A bigi preikiwroko ben leri wi taki a sani di e meki taki wi de na ini wánfasi, a no a kulturu noso a tongo fu wi, ma na a lobi di wi alamala abi gi Yehovah.”

A WROKO E TYARI WINI KON TE NOW ETE

Furu fu den preikiman di ben komoto fu tra kondre, bigin prakseri fu froisi go na Torkukondre fu yepi nanga a bigi wroko di musu du ete drape. Furu fu den froisi go tan drape kaba. Den brada nanga sisa fu Torkukondre abi furu warderi gi den brada nanga sisa di kon yepi den nanga a wroko.

Fu eksempre, luku fa sani waka nanga wan pikin grupu fu 25 preikiman fu wan spesrutu kontren. Furu yari langa, a grupu dati ben abi wán owruman nomo. Prakseri fa den preikiman ben breiti di siksi Kotoigi fu Doisrikondre nanga Bakrakondre kon yepi a grupu dati na ini 2015!

DEN GO DINI PE YEPI DE FANOWDU

San den brada nanga sisa di go tan na Torkukondre e taki fu a libi drape? A no de fu taki dati a no ben makriki ala ten, ma den kisi furu blesi di den go drape fu yepi nanga a preikiwroko. Luku san sonwan fu den taki:

Federico

„Fu di mi no abi furu sani, meki mi e firi fri èn na so mi kan poti prakseri na den moro prenspari sani”, na so Federico, e taki. A brada disi di trow, komoto fu Spanyorokondre èn a no doro 45 yari ete. A ben o gi sma deki-ati fu go yepi nanga a preikiwroko na tra kondre? A e taki: „Iya, seiker! Te yu e go na wan tra kondre fu yepi sma fu kon sabi Yehovah, dan fu taki en leti yu e poti yusrefi na ini en anu. Yu e firi fa Yehovah e sorgu gi yu.”

Rudy

„Mi breiti srefisrefi taki mi man dini pe furu preikiman de fanowdu èn taki mi man preiki a Bijbel boskopu gi sma di noiti ete ben yere en”, na so Rudy e taki. A brada disi fu Bakrakondre trow èn a no doro 60 yari ete. A e taki moro fara: „A e gi prisiri fu si fa den sma e breiti te den kon sabi den tru leri fu Bijbel.”

Sascha

Sascha, na wan brada di trow èn di no doro 45 yari  ete. A brada disi di komoto fu Doisrikondre, e taki: „Ibri leisi te mi de na ini a preikiwroko, mi e miti sma di e yere a Bijbel boskopu fu a fosi leisi. A e gi mi so furu prisiri taki mi man yepi den sma disi fu kon sabi Yehovah.”

Atsuko

Atsuko, na wan sisa fu Yapan. A sisa disi trow èn a abi sowan 35 yari. A e taki: „Fosi, mi ben wani taki Armagedon kon wantewante. Ma baka di mi froisi go na Torkukondre, mi taigi Yehovah tangi taki a e hori pasensi ete. O moro mi e si fa Yehovah e tiri a preikiwroko di e du na heri grontapu, o moro mi wani kon moro krosibei na en.”

Alisa na wan sisa di no doro 35 yari ete èn di komoto fu Rosiakondre. A e taki: „Fu di mi e du a diniwroko disi meki mi kon si fa Yehovah bun” (Ps. 34:8). A e taki moro fara: „Boiti taki mi e si Yehovah leki mi Papa, mi e si en sosrefi leki wan bun mati di mi e leri sabi moro bun na ini difrenti situwâsi. Mi e ondrofeni so furu moi sani di e meki mi firi koloku èn mi e kisi bogobogo blesi tu!”

„LUKU DEN GRON”

Nanga yepi fu a spesrutu preikiwroko di du na ini Torkukondre, furu sma kon yere a bun nyunsu. Toku moro wroko de fu du ete. Ibri dei, brada nanga sisa di go yepi nanga a wroko na ini Torkukondre, e miti sma di noiti ete yere fu Yehovah. Yu ben o wani dini na so wan kondre? Efu dati de so, dan wi e gi yu a deki-ati disi: „Opo un ai luku den gron, dan unu o si taki a nyanyan lepi kaba fu koti” (Yoh. 4:35). Yu denki taki yu kan go yepi na wan kondre pe „a nyanyan lepi kaba fu koti”? Efu yu man du dati, dan a bun te yu e bigin du sani di de fanowdu fu man doro a marki dati. Wan sani de seiker: Te yu e gebroiki moro fu yu ten fu preiki a bun nyunsu „te na den moro farawe presi fu grontapu”, dan yu o kisi bun furu blesi!​—Tori 1:8.

^ paragraaf 2 Luku a brochure ’Zie het goede land’, blz. 32, 33.