Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Studie-Waktitoren  |  yanuari 2016

Burnett, Simone, Eston nanga Caleb

Den ben de klariklari fu go—Oceania

Den ben de klariklari fu go—Oceania

RENEÉ, wan sisa fu sowan 35 yari, gro kon bigi na Australia na ini wan osofamiri di ben e dini Yehovah fayafaya. A e taki: „Furu leisi wi froisi go yepi na kontren pe moro Kownukondre preikiman ben de fanowdu. Mi papa nanga mama ben lobi du sani fu meki a preikiwroko de wan prisiri sani gi wi. Di misrefi ben abi tu pikin, mi ben wani taki den abi a srefi libi dati.”

 Shane, a masra fu Reneé, abi sowan 40 yari èn en srefi ben wani taki en osofamiri dini Yehovah na a fasi dati tu. A e taki: „Baka di a di fu tu pikin fu wi gebore, wi leisi wan ondrofenitori na ini A Waktitoren fu wan osofamiri di ben go nanga a boto fu den na a zuidwest-sei fu a Grote Oceaan fu preiki na Tonga-èilanti. * Di wi leisi a tori disi, wi skrifi wan brifi gi a bijkantoro fu Australia nanga a di fu Nyun Zeeland fu aksi den pe moro Kownukondre preikiman de fanowdu. * Den skrifi wi taki wi ben kan froisi go na Tonga-èilanti, a srefi presi di wi ben leisi fu en.”

Jacob, Reneé, Skye nanga Shane

Baka di Shane, Reneé nanga den pikin fu den, Jacob nanga Skye, libi na ini Tonga sowan wán yari, feti nanga dyugudyugu bigin na ini a kondre èn disi meki taki den ben abi fu drai go baka na Australia. Ma den no frigiti taki den ben wani du moro na ini a preikiwroko. Na ini 2011, den froisi go na Norfolk-èilanti, wan pikin èilanti na ini a Grote Oceaan, sowan 1500 kilometer owstusei fu Australia. Fa sani waka gi den? Jacob, di abi 14 yari now, e taki: „Boiti taki Yehovah sorgu gi wi, a meki tu taki a diniwroko de wan prisiri sani gi wi!”

OSOFAMIRI DI GO DINI PE MORO YEPI DE FANOWDU

Neleki Shane, Reneé nanga den pikin fu den, furu tra osofamiri ben de klariklari fu froisi go na presi pe moro yepi de fanowdu. San meki den du dati?

„Furu sma drape ben wani yere a bun nyunsu. Wi ben wani gi den na okasi fu studeri Bijbel.” —Burnett

Burnett nanga Simone, wan trowpaar di abi sowan 35 yari, abi tu manpikin. A wan na Eston di abi 12 yari èn a trawan na Caleb di abi 9 yari. Na osofamiri disi froisi go na Burketown, wan farawe foto na Queensland, Australia. Burnett e taki: „Kotoigi ben preiki drape wán tron nomo na ini dri noso fo yari. Furu sma drape ben wani yere a bun nyunsu. Wi ben wani gi den na okasi fu studeri Bijbel.”

Jim, Jack, Mark nanga Karen

Mark nanga Karen, di pasa 50 yari now, dini wan tu yari na ini difrenti gemeente krosibei fu Sydney, Australia. Baka dati den nanga den dri pikin fu den Jessica, Jim nanga Jack froisi go na Nhulunbuy, wan farawe foto na Northern Territory pe sma e wroko na ini mijn. Mark e taki: „Mi lobi sma. Dati meki mi ben wani go pe furu wroko ben de fu du na ini a gemeente èn na ini a preikiwroko.” Na a bigin, Karen no ben wani froisi. A e taki: „Ma baka di Mark nanga tra sma gi mi deki-ati, mi ben wani pruberi en. Now mi breiti taki mi froisi.”

Benjamin, Jade, Bria nanga Carolyn

Benjamin nanga Carolyn ben abi tu meisje, Jade nanga Bria di no ben go na skoro ete. Na ini 2011, den froisi fu Queensland na ini Australia, go baka na Timor-Leste, wan pikin kondre di de wan pisi fu Timor-èilanti. Na èilanti disi na wan fu den pikin èilanti na Indonesia. Ben e taki: „Mi nanga Carolyn ben dini kaba na Timor-Leste leki spesrutu pionier. A preikiwroko drape ben switi èn den brada nanga sisa ben e horibaka gi wi. Wi sari di wi ben musu gowe. Ma wi ben sabi taki wi ben o drai kon baka. Di wi kisi pikin, wi wakti pikinso fosi wi froisi, ma wi no ben kenki wi prakseri.” Carolyn e taki: „Wi ben wani taki den pikin fu wi ben musu bumui nanga zendeling, nanga sma di e wroko na Betel èn nanga spesrutu pionier. Na so den ben o leri fu dini Yehovah nanga prisiri.”

FA FU SREKA YUSREFI

Yesus ben taigi den bakaman fu en: „Suma fu unu di wani bow wan toren, no sa go sidon fosi fu teri den kostu, so taki a kan si efu a abi nofo moni fu klari a wroko?” (Luk. 14:28) Sobun, te wan osofamiri wani froisi go na wan tra presi, den musu sreka densrefi bun. San den musu hori na prakseri?

ABI WAN TRANGA BRIBI: Ben e taki: „Wi ben wani yepi tra sma. Wi no ben wani de wan hebi gi den. Sobun, fosi wi froisi wi du sani fu kon abi wan moro tranga bribi. Wi bigin du moro na ini a preikiwroko tu èn na ini a gemeente.”

Jacob, di wi ben taki fu en kaba, e fruteri: „Fosi wi froisi go na Norfolk-èilanti, wi ben leisi furu ondrofenitori na ini A Waktitoren nanga Ontwaakt! di e taki fu osofamiri di go dini na presi pe moro yepi de fanowdu. Wi taki nanga makandra fu den difrenti problema di den osofamiri dati kisi èn fa Yehovah sorgu den.” En sisa Skye fu 11 yari, e taki:  „Mi srefi begi furu. Ma mi papa nanga mama begi nanga mi tu.”

A DENKI FU YU: Reneé e taki: „Fu di wi ben e libi krosibei fu famiri nanga mati na ini wan birti di mi ben lobi, meki a ben o muilek gi mi fu froisi. Ma mi no denki den sani di mi ben o libi na baka. Na presi fu dati, mi prakseri sortu wini mi osofamiri ben o kisi te wi ben o froisi.”

A KULTURU: Furu osofamiri e go ondrosuku fosi fa a presi de pe den o froisi go. Mark e taki: „Wi leisi furu fu Nhulunbuy. Brada nanga sisa di ben e libi drape seni koranti fu a foto kon gi wi. Dati yepi wi fu kon sabi moro fu den sma drape èn fu a kulturu fu den.”

Shane, di froisi go na Norfolk-èilanti, e taki: „A moro prenspari sani, na taki mi ben wani sori den moi fasi di wan Kresten musu abi. Mi ben sabi taki efu mi ben abi wan krin ati, efu mi ben abi switifasi èn efu mi ben e wroko tranga, dan mi ben kan libi na iniwan kondre.”

FA FU LUSU DEN PROBLEMA DI E OPO KON

Brada nanga sisa di ben abi bun bakapisi di den froisi go na presi pe moro yepi de fanowdu, e sori taki a prenspari fu fiti yusrefi èn fu no krutukrutu te yu e miti problema di yu no ben fruwakti. Luku wan tu eksempre:

Reneé e taki: „Mi leri taki difrenti fasi de fa yu kan du wan sani. Fu eksempre, te a se lontu Norfolk-èilanti krasi, den sipi no man doro na a lanpe. Dati meki furu sani no de fu bai èn den diri. Sobun, mi leri fu bori nanga san mi abi na ini oso.” En masra Shane e taki: „Wi e sorgu tu taki wi no e gebroiki moro moni leki san wi poti na wan sei gi a wiki.”

Jacob, a boi fu den, e taki fu wan tra problema: „A nyun gemeente abi soso seibi brada nanga sisa. Nowan yongusma no de. Dati meki mi no ben abi mati di ben de mi speri. Ma di mi bigin wroko makandra nanga den bigisma disi na ini a preikiwroko, wi tron mati.”

Jim, di abi 21 yari now, ben kisi fu du nanga wan srefi sortu problema. „Gemeente no de krosibei fu Nhulunbuy pe wi e libi. A moro krosibei gemeente de sowan 725 kilometer fu wi. Sobun, te wi e go na den bigi konmakandra, wi e meki muiti fu doro fruku so taki wi kan taki nanga den brada nanga sisa fu wi. Gi wi, den konmakandra disi na a moro prenspari sani fu a yari.”

 „MI BREITI TAKI WI KON DYA”

Bijbel e taki: „A blesi fu Yehovah, na dati e meki sma kon gudu” (Odo 10:22). Na heri grontapu, furu brada nanga sisa di go dini pe moro preikiman de fanowdu, si taki den wortu disi fu Bijbel tru.

Mark e taki: „A moro bigi blesi na taki den pikin fu wi kisi furu wini di wi froisi. Den moro bigi pikin fu wi sabi seiker taki Yehovah o sorgu den sma di e poti a Kownukondre na a fosi presi. A sani disi yu no man bai nanga moni.”

Shane e taki: „Mi, mi wefi nanga mi pikin tron moro bun mati. Te mi e yere fa den e fruteri san Yehovah du gi den, dan mi e firi bun.” En manpikin Jacob e taki: „Mi lobi a presi kefalek. Mi breiti taki wi kon dya.”

^ paragraaf 3 Luku na artikel „Mati fu Gado na tapu den ’Switi Èilanti’”, na ini A Waktitoren fu 15 december 2004, blz. 8-11.

^ paragraaf 3 Na ini 2012, a bijkantoro fu Australia nanga a di fu Nyun Zeeland tron wán bijkantoro.