„A wortu fu Gado de na libi. A abi krakti.”​—HEBR. 4:12.

SINGI: 96, 94

1. Fu san ede wi no e tweifri srefisrefi taki Gado Wortu abi krakti? (Luku a prenki na a bigin fu na artikel.)

WI LEKI anbegiman fu Yehovah, no e tweifri srefisrefi taki Gado Wortu, noso a boskopu di a seni gi libisma, ’de na libi èn taki a abi krakti’ (Hebr. 4:12). Furu fu wi ondrofeni fa a krakti fu Bijbel kenki wi libi èn a libi fu trawan. Fosi, sonwan fu den brada nanga sisa fu wi ben de fufuruman, den ben e gebroiki drugs, noso den ben e du hurudu. Tra sma ben abi biginen noso den ben gudu, ma toku den ben e firi taki den ben e misi wan sani na ini den libi (Preik. 2:3-11). Ibri leisi baka, a krakti fu Bijbel yepi sma di no ben abi wan howpu fu du wan bun sani nanga den libi èn fu kon abi wan howpu. Kande yu ben prisiri fu leisi wan tu fu den ondrofenitori disi na ini den artikel di nen „Bijbel e kenki sma libi” di de fu feni na ini A Waktitoren. Yu si tu taki srefi baka te Kresten e teki a tru anbegi, Bijbel e yepi den fu tan go na fesi.

2. Fa Gado Wortu ben abi krakti tapu sma na ini a fosi yarihondro?

2 A no de fu taki dati a no e fruwondru wi taki furu sma na ini a ten disi tyari bigi kenki kon fu di den bigin studeri Gado Wortu. Den ondrofenitori dati e meki wi prakseri den brada nanga sisa fu wi na ini a fosi yarihondro, di ben abi a howpu fu libi na hemel. (Leisi 1 Korentesma 6:9-11.) Baka di na apostel Paulus ben taki sortu sma no o kisi Gado  Kownukondre, dan a taki: „Sonwan fu unu ben de den sortu sma dati.” Den sma disi tyari kenki kon nanga yepi fu Bijbel èn nanga yepi fu a santa yeye fu Gado. Srefi baka di son sma ben tron anbegiman fu Yehovah, den ben meki seryusu fowtu di pori a matifasi di den ben abi nanga Yehovah. Bijbel e taki fu wan salfu Kresten na ini a fosi yarihondro di den brada ben musu puru fu a gemeente. Bakaten den teki en baka na ini a gemeente (1 Kor. 5:1-5; 2 Kor. 2:5-8). A no e gi wi deki-ati fu si fa Bijbel yepi brada nanga sisa fu pasa omeni sortu tesi?

3. San wi o luku na ini na artikel disi?

3 Fu di Gado Wortu abi so furu krakti, meki a no de fu taki dati wi wani gebroiki en bun (2 Tim. 2:15). Dati meki na ini na artikel disi, wi o luku fa wi kan kisi moro wini fu a krakti fu Gado Wortu (1) na ini wi eigi libi, (2) te wi e teki prati na a preikiwroko, èn (3) te wi e gi leri komoto fu a podium. Den tori disi o yepi wi fu sori lobi nanga warderi gi wi hemel Tata di e leri wi fu kisi wini gi wisrefi.​—Yes. 48:17.

NA INI WI EIGI LIBI

4. (a) San wi musu du efu wi wani taki Gado Wortu abi krakti na wi tapu? (b) O ten yu e leisi Bijbel?

4 Efu wi wani taki Gado Wortu abi krakti na wi tapu, dan wi musu leisi en doronomo. Wi musu pruberi fu leisi en ibri dei (Yos. 1:8). Ma a no de fu taki dati furu fu wi abi furu fu du te dei opo. Toku wi no musu gi pasi taki nowan-enkri sani, srefi prenspari frantwortu, tapu pasi gi wi fu leisi Bijbel doronomo. (Leisi Efeisesma 5:15, 16.) Furu anbegiman fu Yehovah e leisi Bijbel mamanten, trawan moro lati na dei, noso te neti. Neleki a psalm skrifiman den sma disi e taki: „Mi lobi a wèt fu yu srefisrefi. Heri dei mi e poti prakseri na en.”​—Ps. 119:97.

5, 6. (a) Fu san ede a prenspari fu denki dipi fu den sani di wi leisi na ini Gado Wortu? (b) San o yepi wi fu kisi wini fu den sani di wi e leisi? (c) Fa yu kisi wini fu di yu leisi Gado Wortu èn fu di yu denki dipi fu en?

5 Boiti taki wi e leisi Bijbel, a prenspari taki wi e denki dipi fu den sani di wi e leisi (Ps. 1:1-3). Na soso te wi e du dati, wi o man kisi wini fu a koni fu Bijbel. Awansi wi e leisi Gado Wortu na ini a buku srefi noso na tapu tablet noso telefon, toku wi musu du muiti fu meki den sani di skrifi na ini Bijbel abi krakti tapu wi ati.

6 San o yepi wi fu kisi wini fu den sani di wi e leisi? Furu sma si taki a e yepi te den e teki ten fu denki dipi fu sani, baka te den leisi wan pisi fu Bijbel. A bun te wi e aksi wisrefi den sani disi: ’San a pisi disi e fruteri mi fu Yehovah? Mi e fiti den rai na ini a pisi disi kaba na ini mi libi?  Sortu kenki mi musu tyari kon ete?’ Te wi e leisi Gado Wortu èn te wi e begi Gado fu yepi wi fu kon si san a Wortu fu en e leri wi, dan dati o gi wi deki-ati fu fiti san wi leri. A no de fu taki dati wi o man kisi moro wini fu a krakti fu Gado Wortu na ini wi eigi libi.​—2 Kor. 10:4, 5.

NA INI A PREIKIWROKO

7. Fa wi kan gebroiki Gado Wortu bun na ini a preikiwroko?

7 San kan yepi wi fu gebroiki Gado Wortu bun na ini a preikiwroko? Wan brada ben taki en so: „Efu yu ben e preiki oso fu oso nanga Yehovah srefi, dan yu wawan ben o taki, noso yu ben o meki Yehovah taki?” Fu taki en leti, a brada ben wani taigi wi: Efu wi e leisi langalanga komoto fu Gado Wortu te wi de na ini a preikiwroko, dan wi e meki Yehovah taki nanga na ososma. Te yu e gebroiki a yoisti Bijbeltekst, dan dati kan abi moro krakti leki den sani di yu srefi e taki (1 Tes. 2:13). Te yu de na ini a preikiwroko, dan yu e pruberi fu leisi komoto fu Bijbel so furu leki yu man?

8. Fu san ede a no nofo te wi e leisi Bijbeltekst gi sma na ini a preikiwroko?

8 Ma a no nofo fu leisi Bijbeltekst nomo gi sma te wi e preiki gi den. Fu san ede? Fu di furu sma no e frustan Bijbel. Na so a ben de na ini a fosi yarihondro, èn na so a de tu na ini a ten disi (Rom. 10:2). Sobun, wi no musu denki taki wan sma o frustan wan tekst soso fu di wi leisi en gi en. Wi musu teki ten fu fruklari a vers pisipisi. Kande wi musu leisi prenspari wortu ete wan leisi èn fruklari san den wani taki. Te yu e du dati, dan disi kan meki a boskopu fu Gado Wortu doro na ati èn a frustan fu den sma di e arki yu.​—Leisi Lukas 24:32.

9. Fa den sani di wi e taki fosi wi leisi wan Bijbeltekst kan yepi sma fu abi lespeki gi Bijbel? Gi wan eksempre.

9 Den sani di wi e taki fosi wi e leisi  wan pisi fu Bijbel, kan yepi na ososma fu abi lespeki gi a Bijbel. Fu eksempre, wi kan taki: „Meki wi luku san wi Mekiman e taki fu a tori disi.” Te wi e taki nanga wan sma di no abi a Kresten bribi, dan wi kan taki: „Luku san den Santa Buku e taki.” Noso efu wi e preiki gi wan sma di no e broko en ede nanga kerkitori, dan wi kan aksi en: „Oiti yu yere na owruten odo disi?” Iya, wi e hori na prakseri taki ala sma kweki tra fasi, èn wi e du ala san wi man fu preiki a boskopu na wan fasi di e hari den prakseri.​—1 Kor. 9:22, 23.

10. (a) Fruteri san ben miti wan brada. (b) Oiti yu ondrofeni a krakti fu Gado Wortu na ini a preikiwroko?

10 Furu sma kon si taki te den e gebroiki Gado Wortu na ini a preikiwroko dan dati kan abi furu krakti tapu den sma di e arki den. Luku na eksempre disi. Wan brada ben tyari wan gobaka na wan owru man di ben e leisi den tijdschrift fu wi wan tu yari kaba. Na presi taki a brada langa a nyun Waktitoren gi en, a bosroiti fu leisi wan Bijbeltekst di ben skrifi na ini a tijdschrift dati. A leisi 2 Korentesma 1:3, 4, pe skrifi: „A Tata di abi furu sari-ati, a Gado fu ala trowstu . . . e trowstu wi te wi de na ini ala sortu banawtu.” Den wortu dati naki na ati fu na owru man so te, taki a aksi a brada fu leisi a tekst ete wan leisi. A man fruteri a brada taki en nanga en wefi ben abi furu trowstu fanowdu. A sani dati meki taki a ben wani sabi moro fu a boskopu fu Bijbel. Yu no e agri taki Gado Wortu abi krakti na ini a preikiwroko?​—Tori 19:20.

TE YU E GI LERI KOMOTO FU A PODIUM

11. Sortu frantwortu brada abi te den e gi leri komoto fu a podium?

11 Wi alamala lobi go na den Kresten konmakandra fu wi, sosrefi na den kring konmakandra nanga den kongres. Wi e go na den spesrutu fu anbegi Yehovah. Wi e kisi furu wini tu fu a Bijbel leri di wi e kisi. Den brada di e gi leri komoto fu a podium na den okasi disi abi wan moi grani. Na a srefi ten, den musu hori na prakseri taki den abi wan bigi frantwortu (Yak. 3:1). Den musu sorgu ala ten taki den sani di den e leri sma e komoto fu Gado Wortu. Efu yu e kisi a frantwortu fu gi leri komoto fu a podium, dan fa yu kan gebroiki a krakti fu Bijbel na ini a lezing fu yu?

12. Fa wan brada di e hori wan lezing kan sorgu taki a e gebroiki Bijbel moro furu fu tyari sani kon na krin?

12 Te yu e hori wan lezing dan a prenspari taki yu e gebroiki Bijbel moro furu fu tyari sani kon na krin (Yoh. 7:16). Fa wi kan du dati? Wan sani, na taki wi musu luku bun taki den ondrofenitori di wi e gebroiki, den agersitori, noso a fasi fa wi e hori a lezing, no e puru sma prakseri fu den Bijbeltekst di wi e gebroiki. Boiti dati, no frigiti taki te yu e leisi wan tu Bijbeltekst, dan dati no wani taki ete dati yu e gi sma leri nanga yepi fu Bijbel. Fu taki en leti, te yu e gebroiki tumusi furu Bijbeltekst dan kande den arkiman no o memre nowan fu den. Sobun, luku bun sortu tekst yu o gebroiki èn teki ten fu leisi èn fu fruklari den. Gi wan tu eksempre tu di o yepi den arkiman fu sabi fa den kan fiti den sani di den e leri (Neh. 8:8). Te yu kisi a frantwortu fu hori wan lezing, dan studeri a schema di yu kisi èn den tekst na ini. Pruberi fu frustan san den sani di skrifi na ini a schema abi fu du nanga den tekst di kari. Gebroiki sonwan fu den tekst fu tyari den sani na ini a lezing kon na krin. (Yu kan feni moi rai na ini studie 21 te go miti 23 fu a buku Kisi wini fu  a Theokrasia Diniwroko-skoro.) San moro prenspari, na taki yu musu aksi Yehovah fu yepi yu fu tyari den prenspari prakseri kon na krin di skrifi na ini a Wortu fu en.​—Leisi Esra 7:10; Odo 3:13, 14.

13. (a) Di wan sisa yere fa wan brada gebroiki wan tekst na wan konmakandra, dan sortu krakti dati ben abi na en tapu? (b) Fa a Bijbel leri di yu e kisi na den konmakandra tyari wini kon gi yu?

13 Di wan sisa na ini Australia ben pikin, dan furu sari sani miti en. Èn aladi a kon sabi Yehovah bakaten, toku a ben muilek gi en fu bribi taki Yehovah lobi en. Ma te fu kaba a kon abi a frutrow taki Yehovah lobi en. A kon abi a bribi disi di a denki dipi fu wan tekst di wan brada ben gebroiki na wan fu den konmakandra. A kon frustan a tekst dati moro bun di a prakseri fa a ben e kruderi nanga tra Bijbeltekst. * Oiti wan srefi sortu sani pasa nanga yu di yu yere fa den brada gebroiki Gado Wortu na den gemeente konmakandra, na kring konmakandra, èn na kongres?​—Neh. 8:12.

14. Fa wi kan sori taki wi abi warderi gi a Wortu fu Yehovah?

14 Wi no breiti taki Yehovah gi wi en Wortu, Bijbel? Boiti taki a gi wi a Wortu fu en leki wan lobi-ati Papa, a pramisi wi sosrefi taki a Wortu fu en o tan fu ala ten (1 Petr. 1:24, 25). A no de fu taki dati a de wan koni sani te wi e leisi Gado Wortu doronomo, te wi e fiti en na ini wi eigi libi, èn te wi e gebroiki en fu yepi trawan. Na so wi e sori taki wi lobi a warti gudu disi di wi kisi fu Gado èn taki wi e warderi en. Ma san moro prenspari, na taki wi e sori lobi nanga warderi gi Yehovah Gado, a sma di skrifi en.