Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

 ONDROFENITORI

Mi ben abi a grani fu wroko nanga lepi brada

Mi ben abi a grani fu wroko nanga lepi brada

NA A ten fu 1935, mi papa nanga mama, James nanga Jessie Sinclair, froisi go na Bronx, wan birti na ini New York City. Wan fu den sma di den leri sabi drape na Willie Sneddon, di ben komoto fu Skotland neleki den. Baka di den miti, dan wantewante den ala dri bigin taki fu den famiri. Dati ben de wan tu yari fosi mi gebore.

Mi mama fruteri Willie taki syatu fosi a Fosi Grontapufeti, en papa nanga en bigi brada dede na watra di a fisiboto fu den go naki wan mijn na ini a Noord Se. Ne Willie piki en: „Yu papa de na ini hel!” Willie ben de wan Yehovah Kotoigi . A sani di a taigi mi mama meki mi mama skreki, ma a bakapisi ben de taki den bigin taki fu den tru leri fu Bijbel.

Willie nanga Liz Sneddon

Mi mama no ben lobi a sani di Willie taigi en, fu di a ben sabi taki en papa ben de wan bun man. Ma Willie piki en: „Ma fa yu feni en taki Yesus srefi go na hel?” A sani disi meki mi mama prakseri a begi di a ben leri na kerki. A begi disi e taki dati Yesus ben saka go na ini hel èn taki a kisi wan opobaka na a di fu dri dei. Sobun a aksi ensrefi: ’Efu hel na wan presi pe ogrisma e bron na ini faya, dan fu san ede Yesus go drape?’ Na a sani dati meki taki mi mama ben wani sabi moro fu den tru tori fu Bijbel. A bigin go na den konmakandra fu Gemeente Bronx èn a teki dopu na ini 1940.

Mi nanga mi mama, èn bakaten nanga mi papa

Na a ten dati, Kresten papa nanga mama no ben e kisi deki-ati trutru fu studeri Bijbel nanga den pikin fu den. Di mi ben de wan pikin boi, dan te satra nanga sonde mi papa ben e luku mi te mi mama ben e go na den konmakandra èn na ini a preikiwroko. Baka wan tu yari, mi nanga mi papa bigin go tu na den konmakandra. Mi mama ben e preiki a bun nyunsu fayafaya èn a ben e studeri Bijbel nanga wan tu sma di ben wani sabi moro. Wan ten ben de srefi pe a ben e studeri nanga wan tu studenti fu en na a srefi ten fu di den ben e libi krosibei fu makandra. Mi ben e go nanga en na ini a preikiwroko te mi ben abi fakansi fu skoro. Na so mi leri furu fu Bijbel èn fa fu gi trawan leri fu Bijbel.

Fu taki en leti, mi no ben e si a tru anbegi leki wan prenspari sani di mi ben pikin. Ma di mi ben abi sowan 12 yari, dan mi tron  wan Kownukondre preikiman èn sensi a ten dati, mi ben e teki prati doronomo na a preikiwroko. Di mi ben abi sowan 16 yari, mi gi mi libi abra na Yehovah èn mi teki dopu tapu 24 yuli 1954, na wan kongres na ini Toronto na Kanada.

MI E GO DINI NA BETEL

Son brada na ini wi gemeente ben de memre fu a Betel famiri fosi èn trawan ben e wroko drape ete. Mi leri furu fu den. Mi ben lobi fa den ben e gi leri na ini a preikiwroko èn fa den ben e hori lezing. Den leriman na mi skoro ben wani taki mi go na universiteit, ma mi ben wani go na Betel. Dati meki na a kongres na ini Toronto, mi gi mi nen fu go na Betel. Mi du dati baka na ini 1955 na wan kongres na ini Yankee Stadion, na New York City. A no langa baka dati, di mi ben abi 17 yari, mi kisi kari fu go dini na Brooklyn Betel tapu 19 september 1955. A di fu tu dei di mi ben de na Betel, mi bigin wroko na a presi pe den ben e nai den bladzijde fu den buku kon na wán. A presi disi ben de na Adams Street 117. Mi bigin wroko nanga wan masyin di ben e tyari den 32 bladzijde fu wan buku kon na wán, so taki wan tra masyin ben kan fasi den na makandra.

Di mi ben abi 17 yari, mi bigin wroko na Brooklyn Betel

Baka di mi ben wroko drape wán mun, dan den seni mi fu go wroko na a Tijdschrift Afdeling fu di mi ben sabi fa fu wroko nanga wan type masyin. Na a ten dati, brada nanga sisa ben e type den adres fu sma di ben wani kisi A Waktitoren nanga na Ontwaakt! na tapu pikin isri plaat. Wan tu mun baka dati, mi go wroko na a afdeling pe den e seni buku go na den gemeente. Klaus Jensen, na opziener fu na afdeling dati, aksi mi efu mi ben o wani go makandra nanga a brada di ben e rèi tyari den dosu nanga buku go na a lanpe, so taki sipi ben kan tyari den go na tra kondre. Wi ben musu tyari saka nanga tijdschrift go tu na a postkantoro, so taki den ben kan seni go na den gemeente na ini heri Amerkankondre.  Brada Jensen taigi mi taki a ben denki taki a tranga wroko ben o bun gi mi. Mi ben wegi 57 kilo nomo èn mi ben fini leki wan tiki. A wroko di mi ben e du fu go na den lanpe èn na a postkantoro yepi fu tranga mi skin. Soleki fa a sori, dan Brada Jensen ben sabi san bun gi mi!

A Tijdschrift Afdeling ben e sorgu taki den gemeente ben e kisi den tijdschrift di den ben abi fanowdu. Na so mi kon sabi fu den difrenti tongo di na organisâsi ben e meki tijdschrift na ini, fu seni go na tra presi fu grontapu. Noiti ete mi ben yere fu wan lo fu den tongo dati, ma mi ben feni en moi taki dusundusun tijdschrift ben e seni go na farawe presi. Na a ten dati mi no ben sabi taki mi ben o kisi a grani fu go na furu fu den presi dati na ini den yari di ben o kon.

Mi nanga Robert Wallen, Charles Molohan, nanga Don Adams

Na ini 1961, mi kisi a frantwortu fu go wroko na a kantoro di e sorgu gi moni tori. Grant Suiter ben de opziener fu na afdeling dati. Baka di mi wroko drape wan tu yari, Nathan Knorr kari mi kon na a kantoro fu en. Na a ten dati, na en ben e teki fesi fu a wroko di e du na heri grontapu. A taigi mi taki wan fu den brada di ben e wroko na a afdeling fu en ben o go na a Kownukondre Diniwroko-skoro. A ben o de na a skoro wan heri mun èn baka dati a ben o go wroko na a Dienst Afdeling. Mi kisi a frantwortu fu du a wroko fu a brada dati, èn mi ben musu wroko makandra nanga Don Adams. Don ben de a srefi brada di ben teki a Betel formulier fu mi na a kongres fu 1955. Tu tra brada di ben e wroko kaba na a srefi afdeling, na Robert Wallen nanga Charles Molohan. Un ala fo wroko makandra moro leki 50 yari. A gi mi furu prisiri fu wroko makandra nanga den lepi brada disi!​—Ps. 133:1.

A fosi leisi di mi go luku wan bijkantoro, na ini Venezuela, na ini 1970

 Na ini 1970, mi kisi a frantwortu fu go luku wan tu bijkantoro fu a Waktitoren Genootschap. Mi ben e du a wroko dati wan tu wiki ibri yari noso ibri tu yari. Mi ben e go luku a Betel famiri nanga den zendeling na heri grontapu, mi ben e gi den deki-ati, èn mi ben e luku efu ala den tori fu a bijkantoro ben e seti bun. Mi ben breiti srefisrefi taki mi ben miti wan tu fu den brada nanga sisa fu den fosi klas fu Gileadskoro èn fu si taki den ben e dini ete na ini a kondre pe den ben seni go. Mi e si en leki wan grani taki mi ben mag go na moro leki 90 kondre fu du a wroko dati.

Mi breiti taki mi ben man go luku den brada nanga sisa na ini moro leki 90 kondre!

MI FENI WAN BUN PATNA

Ala den memre fu a Betel famiri na ini Brooklyn ben musu go na gemeente na ini a kontren fu New York City. Mi ben musu go na a gemeente na ini Bronx. A fosi gemeente na ini a birti drape ben kon bigi èn a ben musu prati na tu. Mi ben e go na Gemeente Upper Bronx, di ben de a fosi gemeente.

Na a ten fu 1965, wan Kotoigi famiri fu Latfia di ben leri sabi a tru anbegi na ini south Bronx, froisi go tan na ini a kontren fu Gemeente Upper Bronx. Livija, a moro bigi umapikin fu a famiri dati, tron wan gewoon pionier baka di a klari middelbaar skoro. Wan tu mun baka dati, a froisi go na Massachusetts fu di moro Kownukondre preikiman ben de fanowdu drape. Mi bigin skrifi brifi gi en fu fruteri en fu den moi sani di ben e pasa na ini a gemeente. A ben e skrifi mi baka fu fruteri mi fa a ben abi bun bakapisi na ini a preikiwroko di a ben e du na ini a kontren fu Boston.

Mi nanga Livija

Wan tu yari baka dati, Livija tron wan spesrutu pionier. A ben wani du so furu leki a man na ini a diniwroko fu Yehovah. Dati meki a gi en nen fu go na Betel, èn na ini 1971 a kisi wan kari fu kon dini dyaso. A ben gersi leki na Yehovah ben seti sani so! Tapu 27 oktober 1973, wi trow èn a ben de wan grani taki Brada Knorr hori a trow-lezing fu wi. Odo 18:22 e taki: „Efu wan sma feni wan bun wefi, dan a feni wan bun sani èn Yehovah o feni en bun.” A de wan blesi taki mi nanga Livija wroko makandra moro leki 40 yari na Betel. Èn wi e tan horibaka gi wan gemeente na ini a srefi kontren fu Bronx.

MI WROKO SKINSKIN NANGA DEN BRADA FU KRESTES

A ben switi fu wroko makandra nanga Brada Knorr. A ben e wroko tranga na ini a tru anbegi èn a ben abi bigi warderi gi den zendeling na heri grontapu. Furu fu den ben de den fosi Kotoigi na ini den kondre pe den ben musu go dini. A ben de wan sari sani taki Brada Knorr kisi kanker na ini 1976. Wan leisi di a no ben man komoto na bedi, dan a aksi mi fu leisi wan tu sani gi en di ben musu tyari kon na doro. A aksi mi fu kari Frederick Franz kon tu so taki a ben kan arki san mi ben e leisi. Bakaten mi kon sabi taki Brada Franz en ai ben e kon swaki èn taki Brada Knorr ben gwenti leisi den sortu sani disi gi en.

Di mi ben go luku wan bijkantoro makandra nanga Daniel nanga Marina Sydlik na ini 1977

A sari fu taki dati Brada Knorr dede na ini 1977. Ma den sma di ben sabi en èn ben lobi  en feni trowstu fu di a tan dini Yehovah te na a dede fu en (Openb. 2:10). Baka en, Brada Franz teki fesi fu a wroko fu wi.

Na a ten dati, mi ben e yepi Milton Henschel nanga a wroko fu en. A brada disi ben e wroko omeni tenti yari makandra nanga Brada Knorr. Brada Henschel taigi mi taki a moro prenspari wroko di mi ben o du na Betel now, na fu yepi Brada Franz nanga iniwan sani di a ben abi fanowdu. Mi ben gwenti leisi sani gi en fosi den ben tyari den sani dati kon na doro. Brada Franz ben man memre sani heri bun èn te mi ben e leisi gi en, dan noti no ben e puru en prakseri. Mi ben breiti fu yepi en na a fasi disi èn mi du dati te na a dede fu en na ini december 1992!

Columbia Heights 124, pe mi wroko omeni tenti yari langa

Den 61 yari di mi wroko na Betel pasa esi-esi. Mi papa nanga mama tan dini Yehovah te na dede èn mi no man wakti fu gi den wan switikon na ini wan moro bun grontapu (Yoh. 5:28, 29). Nowan sani di na owru sistema disi wani gi wi bun moro a moi grani di wi abi fu wroko makandra nanga reti-ati man nanga uma di e du diniwroko fu a bun fu Gado pipel na heri grontapu. Na ini ala den yari di mi nanga Livija du furuten diniwroko, wi ondrofeni trutru taki ’a prisiri di Yehovah e gi, de leki wan fortresi gi wi’.​—Neh. 8:10.

Aladi furu reti-ati anbegiman fu Yehovah kon dede, toku a Kownukondre preikiwroko e tan go doro. A ben de wan blesi nanga wan grani fu wroko nanga someni lepi brada nanga sisa na ini den yari di pasa. Furu fu den salfuwan di mi wroko nanga den no de moro na grontapu. Ma mi breiti taki mi ben man wroko gi Yehovah makandra nanga den lepi man dati.