WAN SISA NA POLEN TEKI WAN BUN BOSROITI

„DI MI ben abi 15 yari, mi teki dopu. Siksi mun baka dati mi bigin dini leki yepi-pionier. Baka wán yari mi tron gewoon pionier. Di mi klari nanga mi skoro, mi aksi den brada efu mi ben kan go dini na wan presi pe moro Kownukondre preikiman de fanowdu. Mi ben wani froisi gowe fu a foto pe mi ben e libi èn mi no ben wani tan moro nanga mi granmama di no ben de wan Kotoigi. Mi sari di a kring-opziener taigi mi taki den no ben o seni mi gowe, ma mi ben o tan preiki drape na ini a foto pe mi gebore! Mi no ben wani sori en fa mi ben e firi. Dati meki mi saka mi ede, dan mi waka gowe fu denki san a ben taki. Mi taigi a sisa di ben gwenti preiki makandra nanga mi: ’Mi denki taki mi e du leki Yona. Toku Yona go na Ninefei te fu kaba. Sobun, mi srefi o go preiki pe den taigi mi.’

Now mi e pionier sowan fo yari kaba na ini a foto fu mi èn mi breiti taki mi teki a rai di den gi mi. Fu di mi ben denki takru fu a presi pe mi e tan èn fu mi granmama, meki mi no ben prisiri so furu. Ma now mi e prisiri srefisrefi. Na ini wán mun, mi bigin studeri nanga 24 sma. Yehovah yepi mi fu studeri Bijbel srefi nanga mi granmama di fosi no ben lobi Kotoigi.”

WAN MOI SANI DI PASA NA FIDYI

Wan uma di ben e studeri Bijbel na Fidyi ben musu luku efu a ben o go na wan kongres fu Yehovah Kotoigi noso efu a ben o go nanga en masra na wan friyari-oso fu wan famiri. En masra ben feni en bun taki a go na a kongres. A sisa taigi en masra taki bakaten a ben o kon na a fesa tu. Ma di a go na oso baka a kongres, a kon si taki a ben o moro bun fu no du wan sani di ben kan meki en nanga Yehovah kon pori. Dati meki a no go na a fesa.

Na a fesa, en masra taigi den famiri fu en taki a aksi en wefi fu kon drape, baka te a komoto na „a kerki fu en”. Ma den famiri fu en taigi en: „A no o kon. Yehovah Kotoigi no e hori friyari-oso!” *

Bakaten a masra ben breiti taki en wefi arki a konsensi fu en èn taki a du san a leri na ini Bijbel. A fasi fa a sisa disi tyari ensrefi, gi en na okasi fu preiki gi en masra èn gi tra sma. Fa sani waka moro fara? A masra bigin studeri Bijbel èn a bigin go na den konmakandra tu, makandra nanga en wefi.

^ paragraaf 7 Luku „Aksi fu leisiman” na ini A Waktitoren fu 15 december 2001.