Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Studie-Waktitoren  |  oktober 2017

San wi e leri fu den fisyun fu Sakaria?

San wi e leri fu den fisyun fu Sakaria?

„Un drai kon baka na mi, dan mi o drai kon baka na unu.”​—SAK. 1:3.

SINGI: 89, 86

1-3. (a) San ben de a situwâsi fu Yehovah en pipel di Sakaria bigin meki den profeititori fu en bekènti? (b) Fu san ede Yehovah aksi a pipel fu en fu ’drai kon baka na en’?

WAN bukulolo di e frei, wan uma di e sidon na ini wan baki, nanga tu uma di abi frei leki di fu wan bigi fowru. Disi na wan tu fu den span fisyun di Sakaria ben si (Sak. 5:1, 7-9). Fu san ede Yehovah gi a profeiti den fisyun disi? San ben de a situwâsi fu den Israelsma na a ten dati? San wi kan leri fu den fisyun disi na ini a buku di Sakaria ben skrifi?

2 Na ini a yari 537 Fosi Krestes, a pipel fu Yehovah ben e prisiri. A yari dati den kon fri, baka di den ben de na ini katibo na Babilon 70 yari langa. Den ben de fayafaya èn den bigin wroko fu seti a tru anbegi baka na ini Yerusalem. Na ini 536 Fosi Krestes, den seti a fondamenti fu a tempel. Na a ten dati a pipel ben e „meki so wan bigi babari” taki „sma ben kan yere a babari fu den bun fara” (Esra 3:10-13). Ma heri esi sma bigin gens a  bow-wroko fu den. Fu di a pipel kisi furu tesi nanga problema, meki den lasi-ati èn te fu kaba den tapu fu bow a tempel. Den bigin poti prakseri na den eigi oso nanga gron. Tinasiksi yari baka dati, a tempel no ben kaba bow ete. Wan sma ben musu memre a pipel fu Gado taki den no ben musu tan suku den eigi bun èn taki den ben musu drai go baka na Yehovah. Yehovah ben wani taki den anbegi en fayafaya èn nanga deki-ati.

3 Na ini a yari 520 Fosi Krestes, Yehovah seni en profeiti Sakaria fu go memre a pipel fu en fu san ede a ben frulusu den fu Babilon. A moi fu sabi taki a nen fu Sakaria wani taki „Yehovah no frigiti”. Aladi den Israelsma ben frigiti san Yehovah ben du gi den, toku Gado no ben frigiti a pipel fu en. (Leisi Sakaria 1:3, 4.) Na wan lobi-ati fasi a pramisi den taki a ben o yepi den fu seti a tru anbegi baka, ma a warskow den krin tu taki a no ben o feni na anbegi fu den bun efu den no ben anbegi en nanga den heri ati. Meki wi go luku now fa Yehovah gebroiki a di fu siksi nanga a di fu seibi fisyun fu Sakaria fu gi a pipel fu en deki-ati. Boiti dati, wi o si tu san wi kan leri fu den tori disi.

GADO O STRAFU DEN WAN DI E FUFURU

4. San Sakaria ben si na ini a di fu siksi fisyun èn fu san ede a musu hari wi prakseri taki sani ben skrifi na ala tu sei fu a bukulolo? (Luku prenki 1 na a bigin fu na artikel.)

4 Kapitel feifi fu a buku Sakaria e bigin nanga wan aparti fisyun. (Leisi Sakaria 5:1, 2.) Sakaria e si wan bukulolo di e frei na loktu. A bukulolo disi langa sowan neigi meter èn a bradi sowan fo nanga afu meter. A lolo opo, sobun sma kan leisi san skrifi na tapu. A bukulolo abi wan krutuboskopu di skrifi na ala tu sei fu a lolo (Sak. 5:3). Furu tron sma ben gebroiki wan sei fu wan lolo nomo fu skrifi sani, sobun a lolo disi ben abi wan prenspari èn seryusu boskopu.

Noiti a no bun taki Kresten e fufuru (Luku paragraaf 5-7)

5, 6. Fa Yehovah feni en te sma e fufuru?

5 Leisi Sakaria 5:3, 4Ala libisma musu gi frantwortu na Yehovah, spesrutu a pipel fu en fu di den e tyari en nen. Den sma di lobi Gado e frustan taki efu den e fufuru, den o ’pori a nen fu a Gado fu den’, a no abi trobi san den e fufuru (Odo 30:8, 9). Awinsi a gersi leki wan sma ben abi leti fu fufuru, toku a e sori taki a ben moro prenspari gi en fu kon abi a sani di a fufuru, leki fu gi yesi na Yehovah. Na so a sori taki a no abi lespeki gi a wet fu Gado, gi Yehovah èn gi a nen fu en.

6 Yu si san skrifi na Sakaria 5:3, 4? A tekst dati e taki dati a fluku ben o „go na ini na oso fu den fufuruman” èn taki a ben o ’tan na ini na oso èn pori na oso’. Nowan doro no man tapu pasi gi Yehovah fu krutu a pipel fu en. Sobun, awinsi sortu ogri e pasa na mindri a pipel fu Yehovah, Yehovah man tyari en kon na doro èn a o krutu en. Awansi wan sma man kibri gi skowtu, en basi, den owruman, noso gi en papa nanga mama taki a fufuru, toku a no man kibri dati gi Gado. Ala ten Gado o sorgu taki a kon na krin te wan sma fufuru (Hebr. 4:13). A switi fu abi demakandra nanga sma di sabi o prenspari a de fu „du ala sani nanga wan krin ati”!​—Hebr. 13:18.

7. San a fisyun fu a bukulolo di e frei e leri wi?

7 Yehovah no feni en bun noiti te wan sma e fufuru. Wi e si en leki wan grani taki wi sabi den wet fu Gado èn taki wi e gi yesi na den wet disi di e leri wi san bun èn san no bun. Wi e si en leki wan grani tu taki wi man libi na wan fasi di no e gi Gado porinen. Na so wi no o kisi a strafu di Yehovah e gi den sma di e pasa den wet fu en fu espresi.

 DU „IBRI DEI” SAN YU PRAMISI

8-10. (a) San na wan sweri? (b) Na sortu sweri Kownu Sedekia no ben hori ensrefi?

8 Baka dati a boskopu di skrifi tapu a bukulolo di e frei abi wan warskow gi den wan ’di e sweri na ini Gado nen aladi den e lei’ (Sak. 5:4). Wan sma di e meki wan sweri e gi wan trawan a dyaranti taki wan sani tru, noso a e pramisi taki a o du wan sani noso taki a no o du wan sani.

9 A de wan seryusu sani te wi e meki wan sweri na ini a nen fu Yehovah. Na dati a lasti kownu di ben e tiri na ini Yerusalem ben du. Sedekia ben sweri na Yehovah taki a ben o tan saka ensrefi na ondro a kownu fu Babilon. Ma Sedekia no hori ensrefi na a sweri di a ben meki. Dati meki Yehovah krutu en nanga den wortu disi: „Neleki fa a de seiker taki mi de na libi, . . . na so a de seiker taki [Sedekia] a man di a kownu fu Babilon poti leki kownu, ma di no hori a frubontu fu mi èn di no du san a ben sweri fu du, o dede. A o dede na a presi pe a kownu e tan. Leti drape na ini Babilon a o dede.”​—Esek. 17:16.

10 Kownu Sedekia ben musu du san a ben pramisi fu di a ben meki wan sweri na ini Gado en nen (2 Kron. 36:13). Na presi fu dati, Sedekia go suku yepi na Egepte fu di a ben wani fri ensrefi fu Babilon. Ma sani no waka soleki fa a ben fruwakti.​—Esek. 17:11-15, 17, 18.

11, 12. (a) San na a moro prenspari sweri di wi e meki? (b) Te wi gi wisrefi abra na Gado, dan sortu krakti a sweri dati musu abi tapu wi libi ibri dei?

11 Yehovah e arki tu te wi e pramisi en wan sani. Den sweri di wi e meki na ini a nen fu Gado na seryusu sani gi en èn wi musu du san wi pramisi en efu wi wani taki a feni wi bun (Ps. 76:11). A moro prenspari sweri di wi kan meki, na te wi e gi wisrefi abra na Yehovah. Te wi e gi wisrefi abra  na Yehovah, dan wi e pramisi en taki wi o dini en awansi san pasa.

12 Fa wi kan sori taki wi e tan gi yesi na Yehovah soleki fa wi pramisi en di wi gi wisrefi abra na en? Te wi e tan du san Gado e aksi fu wi te wi e kisi bigi tesi noso pikin tesi, dan dati e sori taki wi e si en leki wan seryusu sani fu gi grani na Yehovah „ibri dei” soleki fa wi pramisi (Ps. 61:8). Fu eksempre, te wan sma na yu wrokope noso na skoro e taki switi nanga yu fu di a wani hori nanga yu, dan yu e sori a sma krin taki yu wani gi yesi na Yehovah? (Odo 23:26) Efu yu e libi na ini wan osofamiri pe ala sma no e anbegi Yehovah, dan yu e aksi Yehovah fu yepi yu fu sori den fasi fu en aladi den sma na yu lontu no e du dati? Yu e begi yu hemel Tata ibri dei fu taigi en tangi gi a grani di a gi yu fu de wan memre fu a pipel fu en? Yu e taigi en tangi taki a lobi yu? Yu e teki ten fu leisi Bijbel ibri dei? Fu taki en leti, na den sani disi wi pramisi Yehovah di wi gi wisrefi abra na en. Te wi e gi yesi na Yehovah èn te wi e anbegi en nanga wi heri ati, dan dati e sori taki wi lobi en èn taki en na wi Gado. Na anbegi fu wi na a moro prenspari sani na ini wi libi. Te wi e du san wi pramisi Gado, dan dati na fu wi eigi bun fu di dati o meki taki sani o waka bun nanga wi.​—Deut. 10:12, 13.

13. San wi kan leri fu a di fu siksi fisyun fu Sakaria?

13 A di fu siksi fisyun fu Sakaria yepi wi fu kon si taki sma di lobi Yehovah no musu fufuru èn den no musu meki sweri aladi den e lei. Wi e si tu taki aladi den Israelsma ben meki fowtu, toku Yehovah no drai baka gi den. A ben e frustan sortu problema ben e miti den fu di den ben e libi na mindri den feanti fu den. Yehovah de wan bun eksempre gi wi fu di a du san a ben pramisi en pipel, èn a kan yepi wi tu fu du san wi pramisi. Wan fasi fa a e yepi wi, na taki a pramisi wi taki heri esi a o tyari wan kaba kon na ogridu na heri grontapu. A tra fisyun di Sakaria kisi e gi wi a moi howpu disi.

YEHOVAH E POTI OGRIDU „NA EN YOISTI PRESI”

14, 15. (a) San Sakaria e si na ini a di fu seibi fisyun? (Luku prenki 2 na a bigin fu na artikel.) (b) San na uma na ini a baki e prenki, èn fu san ede a tapu na ini a baki?

14 Baka di Sakaria si a bukulolo di e frei, dan wan engel taigi en fu ’opo en ede’. San a di fu seibi fisyun fu en o tyari kon na krin? Now a e si taki „wan baki fu marki sani” e kon. (Leisi Sakaria 5:5-8.) A tekst e taki moro fara: „A tapun fu a baki ben lontu èn a ben de fu loto.” Di na engel puru a tapun tapu a baki, dan Sakaria si taki „wan uma ben e sidon na ini a baki”. Na engel taki dati na uma nen „Ogridu”. Prakseri fa Sakaria skreki di a si taki na uma ben wani kroipi komoto na ini a baki! Na engel no e draidrai, ma a e trowe na uma baka na ini a baki èn a e tapu en nanga a hebi tapun. San disi wani taki?

15 A pisi disi fu a fisyun e sori krin taki Yehovah no o gi pasi taki nowan ogridu pasa na mindri a pipel fu en. A no o draidrai fu puru ogridu (1 Kor. 5:13). Wi kan de seiker fu a sani disi fu di na engel tapu a baki wantewante nanga a tapun di meki fu loto.

Yehovah du ala san a man fu hori a soifri anbegi krin (Luku paragraaf 16-18)

16. (a) San e pasa now nanga a baki? (Luku prenki 3 na a bigin fu na artikel.) (b) Pe den uma di abi frei e tyari a baki go?

16 Now Sakaria e si tu uma di abi frei leki di fu wan bigi fowru. (Leisi Sakaria 5:9-11.) Den uma disi de heri tra fasi leki na uma na ini a baki! Den uma disi e gebroiki den krakti frei fu den fu opo a baki di ben abi „Ogridu” na ini go na loktu. Pe den o tyari en go? Den e go poti en „na ini a kondre Sineyar” noso Babilon. Ma fu san ede den e tyari a baki go na Babilon?

17, 18. (a) Fu san ede Sineyar na a „yoisti presi” pe „Ogridu” musu tan? (b) San wi musu du nanga ogridu?

 17 Den Israelsma di ben e libi na ini a ten fu Sakaria, ben o frustan heri bun fu san ede Babilon ben de a yoisti presi pe den tu uma ben kan tyari „Ogridu” go. Sakaria nanga den tra Israelsma ben sabi taki Babilon ben de wan presi pe furu sma ben e du hurudu èn pe den ben e anbegi falsi Gado. Fu di den Israelsma ben kweki na ini a foto disi, meki den ben musu du muiti ibri dei fu no teki den takru gwenti dati abra. A fisyun disi ben musu fu de wan frulekti gi den. A ben gi den a dyaranti taki Yehovah ben o sorgu taki a tru anbegi tan krin!

18 Ma a fisyun ben memre den Israelsma tu taki den ben musu tan hori a tru anbegi krin. Yehovah no o gi pasi kwetikweti taki a pipel fu en du ogridu èn a no o draidrai fu puru en na den mindri. Fu di Yehovah tyari wi kon na ini na organisâsi fu en pe a e sorgu gi wi èn e gi wi tru leri, meki wi abi a frantwortu fu tan hori na anbegi fu en krin. Wi e du muiti fu hori na „oso” fu Gado krin? Nowan ogridu musu de na mindri a pipel fu Yehovah.

WAN PIPEL DI KRIN E GI GRANI NA YEHOVAH

19. San wi kan leri fu den span fisyun di Sakaria si?

19 A di fu siksi nanga a di fu seibi fisyun fu Sakaria na seryusu warskow gi den wan di e tan kori trawan. Den fisyun disi e memre wi taki Yehovah no feni en bun te sma e du ogridu. Den reti-ati anbegiman fu Yehovah musu tegu trutru gi ogridu. Den fisyun disi e gi wi a dyaranti tu taki efu wi e du muiti fu du sani di wi hemel Tata feni bun, dan a no o fluku wi, ma a o kibri wi èn a o blesi wi. A muiti di wi e du fu libi wan krin libi na ini wan grontapu di lai ogridu, no sa de fu soso. Wi kan de seiker taki Yehovah o yepi wi so taki wi abi bun bakapisi! Ma fu san ede wi kan bribi taki a tru anbegi no o lasi gowe na ini a grontapu disi pe furu sma e du san Gado no feni bun? Sortu dyaranti wi abi taki Yehovah o kibri na organisâsi fu en aladi a bigi banawtu e kon moro krosibei? Wi o piki den aksi disi na ini a tra artikel.