Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

Asiwagi nanga wan kownu-ati o kibri yu

Asiwagi nanga wan kownu-ati o kibri yu

„Ala den sani disi o pasa te unu e du san Yehovah un Gado taki.”​—SAK. 6:15.

SINGI: 61, 22

1, 2. San ben de a situwâsi fu den Dyu na ini Yerusalem, di a di fu seibi fisyun fu Sakaria kon na wan kaba?

TE A di fu seibi fisyun fu Sakaria e kon na wan kaba, dan a profeiti abi furu sani fu prakseri. Yehovah ben pramisi taki a ben o strafu den sma di ben e du ogridu. A no de fu taki dati a sani disi tranga Sakaria. Toku noti no ben kenki. Sma ben e du ogridu ete na ini a kondre èn a tempel na ini Yerusalem no ben kaba bow srefisrefi. Fa a du kon taki den Dyu ben tapu so esi nanga a wroko di Gado ben gi den? A de so taki den ben drai go baka na a kondre fu den, soso fu go suku den eigi bun?

2 Sakaria ben sabi taki den Dyu di ben froisi go baka na Yerusalem ben de man nanga uma di ben abi bribi. Na den sma disi „a tru Gado ben gi a firi fu” libi den bunbun oso nanga den bisnis fu den na baka (Esra 1:2, 3, 5). Den gowe libi wan kondre di den ben sabi, fu go tan na wan presi di furu fu den no ben si noiti ete. Efu den no ben si en leki wan prenspari sani fu bow a tempel fu Yehovah baka, dan den no ben o waka sowan 1600 kilometer na ini bergi kontren fu doro drape.

3, 4. Sortu problema ben miti den Dyu di ben drai go baka na Yerusalem?

 3 Fa sani waka na pasi di den ben e drai go baka na Yerusalem? A no de fu taki dati di den Dyu ben de na pasi, den ben abi furu ten fu prakseri a nyun presi pe den ben o go tan. Den ben yere fa a foto fu Yerusalem ben moi fosi. Den moro owruwan na den mindri ben sabi ete fa a tempel ben de (Esra 3:12). Efu yu ben de makandra nanga den, dan fa yu ben o firi te yu ben o si Yerusalem fu a fosi leisi? Yu ben o sari te yu ben o si den broko oso di busibusi ben tapu now? Te yu ben o si den broko skotu fu Yerusalem, dan yu ben o prakseri den bigi dobru skotu fu Babilon? Bigi pisi fu a skotu ben misi pe portu nanga toren ben de fosi. Toku den Dyu no lasi-ati. Den ben si kaba fa Yehovah ben kibri den di den ben e teki a langa pasi go baka na Yerusalem. Di den doro, dan wantewante den bow wan altari na a presi pe a tempel ben de fosi èn ibri dei den ben e tyari ofrandi gi Yehovah (Esra 3:1, 2). Den ben de fayafaya fu wroko. A ben gersi leki nowan sani ben kan tapu den fu du san den ben musu du.

4 Boiti taki den ben musu bow a tempel, den ben musu seti a foto kon bun baka. Den ben musu bow oso, prani gron èn den ben musu sorgu den osofamiri (Esra 2:70). Den ben abi wan bigi wroko fu du. Ma heri esi den feanti fu den kon èn den pruberi fu tapu a wroko. Den gens den 15 yari langa èn te fu kaba den Dyu lasi-ati (Esra 4:1-4). Na ini 522 Fosi Krestes, den kisi fu du nanga ete wan bigi problema. A kownu fu Persia bosroiti taki den no ben mag du bow-wroko na ini Yerusalem. A ben gersi leki den no ben o man seti a foto kon bun baka.​—Esra 4:21-24.

5. Fa Yehovah yepi a pipel fu en?

5 Yehovah ben sabi san a pipel fu en ben abi fanowdu. Dati meki a gi Sakaria wan lasti fisyun di ben musu gi a pipel a dyaranti taki a lobi den èn taki a ben breiti taki den ben du muiti fu dini en. A pramisi den taki a ben o kibri den efu den ben o go doro nanga a wroko di a ben gi den. Yehovah pramisi den: „Ala den sani disi o pasa te unu e du san Yehovah un Gado taki.”​—Sak. 6:15.

WAN LEGRE FU ENGEL

6. (a) Fa a di fu aiti fisyun fu Sakaria e bigin? (Luku a prenki na a bigin fu na artikel.) (b) Fu san ede den asi abi difrenti kloru?

6 Kande a lastiwan fu den aiti fisyun di Sakaria kisi, na a wan di e gi wi moro deki-ati. (Leisi Sakaria 6:1-3.) Prakseri a sani disi: Sakaria ben si fo asiwagi di ben e „komoto na mindri tu bergi . . . fu kopro”. Den asi di e hari den asiwagi abi difrenti kloru. Na so wi kan sabi a difrenti na mindri den asiwagi. Sakaria e aksi: „San den asiwagi disi wani taki?” (Sak. 6:4). Wisrefi wani sabi a piki, fu di a fisyun disi abi fu du nanga wi tu.

Na ini a ten disi Yehovah e gebroiki den engel fu en ete fu kibri èn fu tranga a pipel fu en

7, 8. (a) San den tu bergi e prenki? (b) Fu san ede den tu bergi de fu kopro?

7 Na ini Bijbel, bergi kan prenki kownukondre noso tirimakti. Den bergi di Sakaria e si e gersi den tu bergi di kari na ini a profeititori fu Danièl. Wan fu den bergi e prenki Yehovah en têgo tirimakti na hemel èn na grontapu. A tra bergi e prenki a Mesias Kownukondre di abi Yesus leki kownu (Dan. 2:35, 45). Sensi di Yesus tron kownu na ini 1914, den tu bergi disi makandra kon prenspari srefisrefi fu di den o yepi fu meki a wani fu Gado kon tru na grontapu.

8 Fu san ede den bergi de fu kopro? Neleki gowtu, kopro abi furu waarde.  Yehovah ben taigi den Israelsma fu gebroiki kopro fu bow a tabernakel èn fu bow a tempel na ini Yerusalem bakaten (Eks. 27:1-3; 1 Kow. 7:13-16). Te wi e luku taki den tu bergi disi meki fu kopro, dan dati e memre wi taki a tiri fu Yehovah na a moro bun tiri èn taki a Mesias Kownukondre na a moro bun regering. Na den sani disi o sorgu taki sani o waka bun nanga libisma èn taki ala sma kisi blesi.

9. Suma e rèi den asiwagi èn sortu wroko den ben kisi?

9 San den asiwagi nanga den sma di e rèi den e prenki? Den sma di e rèi den asiwagi na engel. A kan taki den na grupu fu engel. (Leisi Sakaria 6:5-8.) Den engel disi di ben de „na fesi a Masra fu heri grontapu” e gowe fu go du wan prenspari wroko. San na a wroko di den musu du? Den asiwagi nanga den engel di e rèi den e go na spesrutu kontren. Den abi a frantwortu fu kibri a pipel fu Yehovah, spesrutu gi „a kontren na noordsei”, dati na Babilon. Yehovah ben o sorgu taki noiti moro en pipel tron katiboman na ini Babilon. A sani disi ben musu fu de wan deki-ati gi den Dyu di ben bow a tempel na ini a ten fu Sakaria! Den no ben abi fu broko den ede moro taki feanti ben o kon gens den.

10. Fa a profeititori fu den asiwagi nanga den sma di e rèi den e yepi wi na ini a ten disi?

10 Na ini a ten disi Yehovah e gebroiki den engel fu en ete fu kibri èn fu tranga a pipel fu en (Mal. 3:6; Hebr. 1:7, 14.) Sensi di a pipel fu Gado komoto na ini katibo na Babilon a Bigiwan na ini 1919, noti no ben man tapu a tru anbegi fu go na fesi, aladi wi e kisi gens doronomo (Openb. 18:4). Fu di den engel e kibri wi, meki wi no abi fu frede taki a pipel fu Gado o go na ini katibo baka (Ps. 34:7). Na presi fu dati, wi kan de seiker taki den futuboi fu Gado na heri grontapu o tan anbegi Gado nanga prisiri. Te wi e prakseri a fisyun fu Sakaria, dan wi no e tweifri taki wi o feni kibri na mindri den tu bergi.

11. Fu san ede wi no abi fu frede den politiek makti di o kon feti nanga Gado pipel?

11 Heri esi den politiek makti fu a grontapu fu Satan o kon makandra fu pruberi fu puru a pipel fu Gado na pasi (Esek. 38:2, 10-12; Dan. 11:40, 44, 45; Openb. 19:19). A profeititori fu Esekièl e taki dati den tirimakti disi o kon na tapu a pipel fu Gado neleki fa wolku e kon na tapu a kondre. Den e rèi na tapu asi èn den abi bigi atibron (Esek. 38:15, 16) *. Wi musu frede den? Kwetikweti! A legre fu Yehovah e horibaka gi wi. Na a pisi ten dati fu a bigi banawtu, den engel fu a legre fu Yehovah o kon makandra fu kibri a pipel fu Yehovah èn fu pori den wan di e opo densrefi teige a tiri fu Yehovah (2 Tes. 1:7, 8). Dati o de wan span dei! Ma suma o tiri a hemel legre fu Yehovah?

YEHOVAH E POTI WAN PRIESTER LEKI KOWNU

12, 13. (a) San Yehovah e taigi Sakaria fu go du? (b) Fa wi du sabi taki a man di nen ’Pransun’ na Yesus Krestes?

12 Sakaria ben kisi aiti fisyun di en wawan ben si. Ma now a ben o du wan sani  di trawan ben o si tu èn a sani dati ben o de wan deki-ati gi den wan di ben e bow a tempel. (Leisi Sakaria 6:9-12.) Dri man, Heldai, Tobia, nanga Yedaya, ben komoto na Babilon. Yehovah taigi Sakaria fu teki solfru nanga gowtu na den man disi èn fu meki wan „kefalek moi kownu-ati” (Sak. 6:11). Yu denki taki a kownu-ati disi ben meki gi granman Serubabel, di ben de fu a lo fu Yuda èn di ben de wan bakapikin fu David? Nôno. Den sma di ben drape ben musu fu fruwondru di den si taki Sakaria poti a kownu-ati tapu na ede fu a Granpriester, Yosua.

13 A sani disi ben wani taki dati a Granpriester Yosua ben o tron kownu? Nôno. Yosua no ben de wan bakapikin fu Kownu David, sobun, a no ben kan tron kownu. Ma di den poti a kownu-ati na tapu en ede, dan dati ben sori taki wan sma ben o kon di ben o de priester nanga kownu fu ala ten. Bijbel e kari a granpriester di o tron kownu ’Pransun’. Soleki fa Bijbel e sori, dan na Yesus Krestes na a pransun disi.​—Yes. 11:1; Mat. 2:23. *

14. Sortu wroko Yesus o du leki Kownu nanga Granpriester?

14 Yesus na Kownu nanga Granpriester sosrefi. A e tiri den engel na ini a legre fu Yehovah èn a e wroko tranga fu kibri Gado en pipel na ini na ogri grontapu disi (Yer. 23:5, 6). Heri esi, Krestes di e horibaka gi Gado leki a Moro Hei Tiriman, o wini ala den grontapu tirimakti èn a o feti gi Yehovah en pipel (Openb. 17:12-14; 19:11, 14, 15). Ma fosi a dei dati doro, Yesus di Bijbel e kari Pransun abi wan bigi wroko fu du.

A O BOW A TEMPEL

15, 16. (a) Sortu bow-wroko Yesus du na ini a ten disi? (b) Fa sani o de na a kaba fu a Dusun Yari Tiri fu Krestes?

15 Boiti taki Yesus tron Kownu nanga Granpriester, a kisi a frantwortu fu „bow a tempel fu Yehovah”. (Leisi Sakaria 6:13.) Na ini 1919 a bigin nanga a bow-wroko disi. A bigin puru Gado en pipel na ini katibo fu Babilon a Bigiwan, èn a seti a Kresten gemeente baka. A poti „a koni srafu di de fu frutrow” fu tiri a wroko di e du na ini a fesidyari fu na agersi tempel na grontapu (Mat. 24:45). Boiti dati, Yesus e tranga a bribi fu a pipel fu Gado èn a e yepi den fu anbegi Gado na a yoisti fasi.​—Mal. 3:1-3.

16 Krestes nanga den 144.000 kownu nanga priester o tiri dusun yari langa. Na ini a pisi ten dati den o yepi reti-ati libisma fu kon fri fu sondu. Te den kaba nanga a wroko fu den, dan soso tru anbegiman fu Yehovah o libi na a grontapu disi di kon krin. Te fu kaba a tru anbegi o seti kon bun baka dorodoro!

YEPI NANGA A BOW-WROKO

17. Sortu dyaranti Yehovah e gi den Dyu èn sortu krakti a sani disi ben abi na den tapu?

17 Sortu krakti a boskopu fu Sakaria ben abi tapu den Dyu fu en ten? Yehovah ben gi den a dyaranti taki sani ben o waka bun nanga den èn taki a ben o kibri den efu den ben du a wroko di a ben gi den. Di Yehovah pramisi den taki a tempel ben o bow baka, dan a sani disi ben musu fu gi den howpu. Ma fa wan tu sma nomo ben o man du so wan bigi wroko? A sani di Sakaria e taki now ben o yepi a pipel fu no tweifri èn fu no frede moro. Boiti den reti-ati man Heldai, Tobia, nanga Yedaya, Gado e taki fu furu trawan di ben o  „kon yepi fu bow a tempel fu Yehovah”. (Leisi Sakaria 6:15.) Fu di den Dyu ben de seiker taki Yehovah ben e horibaka gi den, meki den go doro nanga a bow fu a tempel, aladi a kownu fu Persia ben tapu a wroko. A wet fu a kownu ben de leki wan bigi bergi di ben tapu pasi gi den, ma a no ben o teki langa fosi Yehovah puru a problema dati na pasi. Te fu kaba, den klari a tempel na ini a yari 515 Fosi Krestes (Esra 6:22; Sak. 4:6, 7). Ma den wortu fu Yehovah abi fu du tu nanga wan bigi wroko di e du na ini a ten disi.

Noiti Yehovah o frigiti a lobi di wi sori gi en! (Luku paragraaf 18, 19)

18. Fa Sakaria 6:15 e kon tru na ini a ten disi?

18 Na ini a ten disi milyunmilyun sma e dini Yehovah. Den de klariklari fu gi ’den gudu di den abi’ fu horibaka gi na agersi tempel fu Yehovah. Iya, den e gi sani soleki den ten, den krakti, nanga den moni (Odo 3:9). Fa wi kan de seiker taki Yehovah e warderi den sani di wi e du fu horibaka gi na anbegi fu en? Prakseri taki Heldai, Tobia, nanga Yedaya ben gi gowtu nanga solfru gi a kownu-ati di Sakaria meki. A kownu-ati ben musu „memre” den sma taki den man disi ben horibaka gi a tru anbegi (Sak. 6:14). Na so a de tu taki noiti Yehovah o frigiti a wroko di wi e du èn a lobi di wi e sori gi en.​—Hebr. 6:10.

19. Sortu krakti a fisyun fu Sakaria musu abi na wi tapu?

19 Ala den sani di a pipel fu Yehovah du gi a tru anbegi na ini den lasti dei disi e sori krin taki Yehovah e blesi a wroko èn taki Yesus e tiri a wroko disi. Wi de na ini wan organisâsi di orga bun, di e tan go na fesi èn di o tan fu têgo. Den sani di Yehovah abi na prakseri gi a tru anbegi „o pasa” seiker. Dati meki yu musu warderi a grani di yu abi fu man de na mindri a pipel fu Yehovah èn ala ten yu musu ’du san Yehovah yu Gado taki’. Na so yu Kownu nanga Granpriester èn sosrefi den engel di e rèi den asiwagi o tan kibri yu. Du ala san yu man fu horibaka gi a tru anbegi. Te yu e du dati, dan yu kan de seiker taki Yehovah o kibri yu na ini den lasti dei di tan abra gi a grontapu disi. Iya, a o kibri wi fu têgo!

^ paragraaf 11 Efu yu wani sabi moro fu a tori disi, dan leisi „Aksi fu leisiman” na ini A Waktitoren fu 15 mei 2015, blz. 29, 30.

^ paragraaf 13 A kan taki a wortu Nasaretsma komoto fu a Hebrew wortu di wani taki ’Pransun’.