„Disi na a pasi. Waka na tapu.”​—YES. 30:21.

SINGI: 65, 48

1, 2. (a) Sortu warskow kibri a libi fu furu sma? (Luku a prenki na a bigin fu na artikel.) (b) Fa Gado e yepi en pipel so taki ogri no miti den?

„STOP, LUKU, ARKI.” Den wortu disi kibri a libi fu dusundusun sma. Moro leki 100 yari pasa, bigi bord nanga den wortu disi ben de na heri Noord-Amerika na sei den pasi pe loko e pasa. Fu san ede? Den ben yepi sma fu no rèi abra den pasi disi na a momenti te loko ben e pasa, noso a loko ben o naki den. Na so sma di ben e poti prakseri na den warskow disi kibri den libi.

2 Yehovah e du wan moro betre sani leki fu poti bord di musu warskow wi. Yu kan taki dati a e tanapu na fesi en pipel fu sori den a pasi di den musu waka so taki ogri no miti den èn so taki den kan kisi têgo libi. Boiti dati, a de wan lobi-ati skapuman di e kari den skapu fu en fu waka a yoisti pasi èn a e warskow den so taki den no go waka wan pasi pe ogri kan miti den.​—Leisi Yesaya 30:20, 21.

SENSI OWRUTEN YEHOVAH SORI EN PIPEL A PASI

3. Fa a du kon taki libisma go waka wan pasi di e tyari den go dede?

3 Sensi di Yehovah meki libisma, a sori den a pasi. Fu eksempre,  na ini a dyari fu Eden, Yehovah ben taigi libisma krin san den musu du so taki den ben kan de koloku èn libi fu têgo (Gen. 2:15-17). Ma Adam nanga Eva, no arki den lobi-ati Tata. Eva arki wan sneki èn Adam fu en sei, arki en wefi Eva. San ben de a bakapisi? Den heri libi langa den pina èn te fu kaba den dede sondro fu abi howpu gi wan opobaka. Na so ala libisma go waka wan pasi di e tyari den go dede.

4. (a) Fu san ede nyun wet ben de fanowdu baka a Frudu? (b) Fa a nyun situwâsi ben sori krin fa Gado e denki?

4 Gado ben taigi Noa san a musu du, so taki en nanga en osofamiri ben kan tan na libi. Baka a Frudu, Yehovah taigi libisma krin taki den no musu gebroiki brudu. Fu san ede? Fu di sani ben kon kenki now. Yehovah ben gi libisma primisi fu nyan meti. Dati meki nyun wet ben de fanowdu. A taigi den: „Te a libi fu wan meti, sobun, a brudu fu en de na ini en skin ete, dan un no musu nyan en” (Gen. 9:1-4). A nyun situwâsi disi ben e sori krin fa Gado e denki fu a libi, wan sani di de fu en. Fu di en na a Mekiman èn a sma di e gi libi, meki a abi a reti fu taigi libisma fa den musu si a libi. Fu eksempre, a taigi libisma taki den no musu kiri tra sma. Gado e si libi nanga brudu leki wan santa sani èn efu wan sma no e gebroiki den sani disi na wan fasi di fiti, a o strafu en.​—Gen. 9:5, 6.

5. San wi o luku now èn fu san ede?

5 Meki wi go luku fa Gado sori en pipel a pasi na ini den hondrohondro yari di pasa. Disi o gi wi deki-ati fu tan waka a pasi di Yehovah e sori wi, so taki wi kan go na ini a nyun grontapu.

NYUN WET GI WAN NYUN PIPEL

6. Fu san ede Gado pipel ben musu gi yesi na den wet fu en èn fa den ben musu si den wet disi?

6 Na ini a ten fu Moses, Gado pipel ben abi wet fanowdu di ben o sori den fa den musu libi èn fa den musu anbegi Gado. Fu san ede? Fu di sani ben kenki baka. Baka di den bakapikin fu Yakob libi na ini katibo na Egepte moro leki tu hondro yari, Gado puru den na ini a kondre dati. Furu sma drape ben e anbegi dedesma, den ben e dini falsi gado èn den ben e du wan lo tra sani di no ben e gi Gado grani. Dati meki Gado pipel ben abi nyun wet fanowdu. Now den no ben de srafu moro, ma den ben de wan fri pipel di ben musu hori soso a Wet fu Yehovah. Son buku e taki dati a Hebrew wortu gi „wet” abi fu du nanga wan wortu di wani taki „fu tiri, fu sori a pasi, fu taigi sma san den musu du”. A Wet di Gado ben gi Israel ben musu kibri den gi a morsu fasi fa tra pipel ben e libi èn gi falsi bribi. Te den Israelsma ben e arki Gado, dan a ben e blesi den. Ma te den ben e trangayesi en, dan den ben e firi den takru bakapisi fu dati.​—Leisi Deuteronomium 28:1, 2, 15.

7. (a) Fruteri fu san ede Yehovah ben gi en pipel wet. (b) Na sortu fasi a Wet ben de leki wan leriman gi den Israelsma?

7 Wan tra sani di meki taki a pipel ben abi nyun wet fanowdu, na taki wan prenspari sani ben o pasa di ben abi fu du nanga a wani fu Yehovah: Yesus Krestes, a Mesias, ben o kon. Den nyun wet ben sori den Israelsma krin tu taki den ben de sondusma. A ben meki den frustan taki den abi wan lusu-paiman fanowdu, wan ofrandi di ben bun dorodoro èn di ben o tapu ala den sondu fu den (Gal. 3:19; Hebr. 10:1-10). Boiti dati, a Wet ben o meki taki a famiri pe a Mesias ben o gebore no lasi gowe. Èn te a Mesias ben o doro, dan dati ben o yepi den fu kon sabi suma na en. Sobun, a Wet ben de leki wan „leriman” di  ben musu tyari Gado pipel go na a Krestes.​—Gal. 3:23, 24, futuwortu.

8. Fa den gronprakseri fu a Wet di Gado ben gi Moses, kan yepi wi na ini wi aladei libi?

8 Wi leki Kresten kan kisi wini tu fu a Wet di Gado gi den Israelsma. Fa so? We, stop fu si san yu kan leri fu a Wet disi. Luku san skrifi na ini a Wet fu si sortu gronprakseri yu kan feni. Aladi wi no abi fu hori den wet dati, toku den kan yepi wi na ini wi aladei libi. Den kan yepi wi tu te wi e anbegi wi santa Gado Yehovah. Gado meki sma skrifi den wet disi na ini Bijbel, so taki wi kan leri wan sani fu den. Dati meki wi de nanga tangi taki Yesus leri wi leki Kresten wan sani di bun moro a Wet fu den Israelsma. Arki san Yesus taki: „Un yere taki den taki: ’Un no musu du sutadu.’ Ma mi e taigi unu taki iniwan sma di e tan luku wan uma nanga tranga lostu gi en, du sutadu nanga en kaba na ini en ati.” Sobun, boiti taki wi no musu du hurudu, wi no musu go prakseri sani tu di kan meki wi du hurudu.​—Mat. 5:27, 28.

9. Sortu sani kenki di meki taki nyun wet ben de fanowdu?

9 Di Yesus doro leki a Mesias, dan a ben de fanowdu taki Yehovah gi en pipel nyun wet di ben o tyari a prakseri fu en kon na krin. Fu san ede? We, sani ben kenki a leisi disi baka. Na ini a yari 33, Yehovah no ben wani den Israelsma leki en pipel moro. Dati meki a teki a Kresten gemeente leki en pipel.

NA ISRAEL FU GADO E KISI WET

10. Fu san ede a Kresten gemeente kisi nyun wet èn fa den wet disi e difrenti fu di fu den Israelsma?

10 Na ini a fosi yarihondro, a Kresten gemeente di Gado ben teki leki en pipel kisi nyun wet. Boiti dati, den ben leri moro fini fa den musu anbegi Gado èn fa den musu tyari densrefi. Na so den futuboi disi fu Gado kon na ini wan nyun frubontu. A Wet fu Moses ben de gi wán pipel nomo. Dati na den Israelsma. Ma a nyun pipel fu Gado, di Bijbel e kari na Israel fu Gado, ben o de fu difrenti kondre nanga difrenti kulturu. A de krin taki „Gado no lobi a wan sma moro a trawan, ma awansi fu sortu kondre wan sma de, efu a e lespeki Gado èn a e du san reti, dan Gado feni en bun” (Tori 10:34, 35). Na ini a Pramisi Kondre, den Israelsma ben musu hori a Wet fu Moses di ben skrifi tapu ston. Ma na Israel fu Gado e hori ’a wet fu Krestes’ di skrifi na tapu den ati. Ala Kresten ben musu hori a wet disi èn den ben o kisi wini fu dati, awinsi pe den e libi.​—Gal. 6:2.

11. Sortu tu prenspari komando Kresten kisi?

11 Na Israel fu Gado ben o kisi furu wini fu den sani di Yehovah ben o leri den nanga yepi fu en Manpikin. Leti fosi Yesus meki wan nyun frubontu nanga den, a gi den tu prenspari komando. Wan fu den ben abi fu du nanga a preikiwroko. A trawan ben sori fa bakaman fu Yesus musu tyari densrefi èn fa den musu libi nanga makandra. Ala Kresten ben musu gi yesi na den komando disi. Sobun, den komando disi de gi ala tru anbegiman na ini a ten disi tu, awinsi den abi a howpu fu libi na hemel noso na grontapu.

12. Na sortu fasi den Kresten ben o preiki now?

12 Luku a fasi fa Yesus ben wani taki den bakaman fu en preiki a bun nyunsu. Now den ben o abi fu preiki na wan heri tra fasi èn na ini wan moro bigi kontren. Fosi te sma fu tra kondre ben wani dini Yehovah, den ben abi fu kon na Israel (1 Kow. 8:41-43). Ma now Yesus ben gi den bakaman fu en a komando di skrifi na Mateyus 28:19, 20. (Leisi en.) Den ben musu „go” na  sma fu ala kondre. Na a Pinksterfesa fu a yari 33, a ben de krin taki Yehovah ben o meki den futuboi fu en preiki a bun nyunsu na heri grontapu. A dei dati, en santa yeye meki 120 sma fu a nyun gemeente preiki na ini difrenti tongo gi Dyu èn gi sma di ben teki a Dyu bribi (Tori 2:4-11). Baka dati a kontren kon moro bigi fu di den go preiki gi den Samariasma. Na ini a yari 36, a kontren kon moro bigi srefi fu di den go preiki gi trakondre sma di no besnèi. Sobun, a preikiwroko bigin na ini a pikin kontren fu den Dyu èn a panya go na heri grontapu.

13, 14. (a) San a „nyun komando” di Yesus gi den bakaman fu en e sori? (b) San wi e leri fu na eksempre fu Yesus?

13 Meki wi go luku now fa Kresten musu libi nanga makandra. Yesus ben gi den „wan nyun komando”. (Leisi Yohanes 13:34, 35.) A nyun komando disi no e taki nomo dati wi musu sori lobi gi makandra ibri dei, ma a e taki sosrefi dati wi musu de klariklari fu dede gi makandra. A Wet fu Moses no ben taigi sma a sani disi.​—Mat. 22:39; 1 Yoh. 3:16.

14 Yesus ben de a moro bun eksempre na ini a tori disi. A ben lobi den bakaman fu en trutru. A ben lobi den bakaman fu en so te taki a ben de klariklari fu dede gi den. A wani taki den bakaman fu en musu du a srefi sani tu. Sobun, wi srefi musu de klariklari fu nyan pina gi den brada nanga sisa fu wi èn kande fu dede gi den srefi.​—1 Tes. 2:8.

LERI DI WI E KISI NOW ÈN DI WI O KISI NA INI A TEN DI E KON

15, 16. Sortu sani kon kenki gi wi na ini a ten disi èn fa Gado e tiri wi?

15 Sensi a ten di Yesus poti „a koni srafu di de fu frutrow” fu luku den futuboi fu en, a e prati nyanyan gi en pipel na a reti ten (Mat. 24:45-47). A nyanyan noso leri disi abi fu du tu nanga rai di wi e kisi te sani e kenki. Sortu sani kon kenki gi wi?

16 Wi e libi na ini wan ten di Bijbel e kari „den lasti dei”. Dyonsro wan bigi banawtu o kon di noiti ete ben de (2 Tim. 3:1; Mark. 13:19). Boiti dati, Satan nanga den ogri yeye fu en fringi komoto fu hemel kon na grontapu èn disi tyari wan lo problema kon gi libisma (Openb. 12:9, 12). Yesus taigi wi tu fu preiki a bun nyunsu gi sma na heri grontapu. Noiti ete so wan bigi wroko du fu preiki gi someni sma èn na ini so furu tongo.

17, 18. Fa wi musu si den rai di wi e kisi?

17 Wi musu gebroiki ala den sani di Gado organisâsi e gi wi fu preiki. Yu e du dati? Na den konmakandra wi e leri fa fu gebroiki den sani disi na wan bun fasi. Yu e si den rai disi leki rai di Gado e gi wi?

18 Efu wi wani taki Gado blesi wi, dan wi musu poti prakseri na ala den rai di wi e kisi na ini a Kresten gemeente. Te wi abi a gwenti now fu gi yesi na Gado, dan a o moro makriki gi wi fu du dati te a „bigi banawtu” doro èn a heri ogri grontapu fu Satan o kisi pori (Mat. 24:21). Baka dati wi o leri nyun sani fu man libi na ini a nyun grontapu pe Satan no o abi krakti moro na wi tapu.

Na ini Paradijs, bukulolo o opo di o sori wi fa wi musu libi na ini a nyun grontapu (Luku paragraaf 19, 20)

19, 20. Sortu bukulolo o opo na ini a ten di e kon, èn san o de a bakapisi?

19 Soleki fa wi si, dan na ini a ten fu Moses, a pipel Israel ben abi nyun wet fanowdu. Bakaten a Kresten gemeente ben kisi ’a wet fu Krestes’. Bijbel e sori wi tu taki na ini a nyun grontapu bukulolo o opo fu sori wi fa wi musu libi. (Leisi  Openbaring 20:12.) A kan taki na ini den bukulolo disi wi o leri san Yehovah e aksi fu wi. Den sma di o libi na a ten dati èn den wan di o kisi wan opobaka, o studeri den bukulolo èn na so den o kon sabi san na a wani fu Gado. Den bukulolo o yepi wi fu kon sabi moro fini fa Yehovah e denki. Fu di den sma di o libi na ini a paradijs o frustan Gado Wortu moro bun èn fu di den o leri nyun sani na ini den bukulolo, meki den o man sori lobi nanga lespeki gi makandra (Yes. 26:9). Prakseri o furu sani wi o leri na a ten dati te wi Kownu Yesus Krestes o tiri grontapu! Prakseri tu o furu sma wi o man gi leri fu kon sabi Yehovah!

20 Ala sma di e du san „skrifi na ini den bukulolo” o kisi têgo libi. Den wan di tan gi yesi na Gado na a ten fu a lasti tesi, o kisi pai. Yehovah o skrifi a nen fu den na ini „a buku fu libi” èn noiti moro den nen o komoto na ini a buku disi. Wi nen srefi kan de na ini a buku disi tu. Sobun, meki wi STOP fu si san Gado Wortu e taki. LUKU san skrifi na ini fu kon si san yu kan leri. ARKI san Gado e taki èn gi yesi na den wet fu en. Te wi e du den sani disi, dan wi o man pasa a bigi banawtu. Dan fu ala ten wi o man leri sabi wi lobi-ati Gado Yehovah di koni srefisrefi.​—Preik. 3:11; Rom. 11:33.