Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Studie-Waktitoren  |  december 2017

„Mi sabi taki a o kon na libi baka”

„Mi sabi taki a o kon na libi baka”

„Wi mati Lasarus e sribi, ma mi e go drape fu wiki en.”​—YOH. 11:11.

SINGI: 142, 129

1. San Marta ben sabi seiker fu en brada? (Luku a prenki na a bigin fu na artikel.)

MARTA di ben de wan bun mati fu Yesus èn wan disipel sosrefi, ben e sari. En brada Lasarus ben dede. Pe a ben o feni trowstu? Yesus ben gi en a dyaranti disi: „Yu brada o kon na libi baka.” A no de fu taki dati Marta ben e sari ete di Yesus taigi en a sani dati, ma toku a bribi san Yesus taigi en. Marta ben taki: „Mi sabi taki a o kon na libi baka te na opobaka o de na a lasti dei” (Yoh. 11:20-24). A ben de seiker taki Lasarus ben o kisi wan opobaka na ini a ten di e kon. Ne Yesus du wan wondru. A tyari Lasarus kon na libi baka a srefi dei dati.

2. Fu san ede a bun fu abi a srefi overtoigi leki Marta?

2 A no de fu taki dati wi no kan fruwakti taki Yesus noso en Papa o du wan srefi sortu wondru gi wi now. Ma yu e bribi tu neleki Marta taki wan lobiwan fu yu o kisi wan opobaka na ini a ten di e kon? Kande na yu trowpatna dede, yu mama, yu papa, noso wan lobi granpapa noso granmama. Noso kande yu e sari fu di wan pikin fu yu dede. Yu e angri fu brasa, fu taki èn fu lafu nanga a sma dati di yu ben lobi srefisrefi. Ma koloku  taki neleki Marta wi kan taki: ’Mi sabi taki a lobiwan fu mi o kon na libi baka te na opobaka o de.’ Ma toku a ben o bun taki ibri Kresten e teki ten fu prakseri fu san ede a e bribi na ini na opobaka.

3, 4. Fa den sani di Yesus ben du wan syatu pisi ten na fesi tranga a bribi fu Marta?

3 Marta ben e libi krosibei fu Yerusalem, sobun a kan taki a no ben si fa Yesus wiki a manpikin fu na uma di ben libi krosibei fu Nain na ini Galilea. Ma kande a ben e yere fu a tori. Èn kande a no si tu fa Yesus tyari na umapikin fu Yairus kon na libi baka, fu di a famiri dati ben e tan na ini Kaperna-um. Den sma na a meisje oso „ben sabi taki a dede”. Ma toku Yesus teki na anu fu a dede pikin èn a taki: „Meisje, opo!” A meisje opo wantewante (Luk. 7:11-17; 8:41, 42, 49-55). Marta nanga en sisa Maria ben sabi taki Yesus ben man dresi sikisma. Dati meki den ben denki taki efu Yesus ben de drape, dan Lasarus no ben o abi fu dede. Ma now di a bun mati fu Yesus ben dede, dan san Marta ben e fruwakti? Luku taki Marta ben taki dati Lasarus ben o kisi libi baka na ini a ten di e kon, „na a lasti dei”. Fu san ede a ben de seiker taki dati ben o pasa? Èn fu san ede yu kan de seiker taki den lobiwan fu yu o kisi wan opobaka na ini a ten di e kon?

4 Yu abi bun reide fu bribi taki wan opobaka o de. Now wi o luku wan tu tori na ini Bijbel di kan tranga a howpu di yu abi na ini na opobaka. Kande yu o si sani na ini den tori disi di yu no ben prakseri noiti.

SANI DI E GI WI HOWPU

5. Fu san ede Marta ben de seiker taki Lasarus ben o kisi wan opobaka?

5 Luku taki Marta no ben taki: ’Mi e howpu taki mi brada o kon na libi baka.’ A ben taki: „Mi sabi taki a o kon na libi baka.” Marta ben de seiker fu a sani disi fu di a ben yere fu den opobaka di ben pasa srefi fosi Yesus ben bigin nanga a diniwroko fu en. A ben leri den tori disi na oso èn na ini a snoga di a ben pikin. Wi o luku dri fu den opobaka di kari na ini Bijbel.

6. Fu sortu wondru Marta ben kon sabi seiker?

6 A fosi opobaka pasa na a ten di Gado ben gi a profeiti Elia a makti fu du wondru. Na ini Sarfat, wan foto di ben de na a sesyoro fu Fenisia, wan pôti uma ben du bun gi a profeiti. Dati meki Gado du wan wondru so taki a blon nanga na oli fu en no ben e kaba. Na so en nanga a manpikin fu en ben kan tan na libi (1 Kow. 17:8-16). Bakaten a manpikin fu en kon siki èn a dede. Ne Elia kon yepi en. Elia fasi a dedeskin èn a begi: „Gado, meki a boi disi kon na libi baka.” Èn na dati pasa tu! Gado arki Elia, èn a pikin kon na libi baka. Dati na a fosi opobaka di skrifi na ini Bijbel. (Leisi 1 Kownu 17:17-24.) A musu de taki Marta ben sabi fu a tori disi.

7, 8. (a) Fruteri san Elisa du fu trowstu wan uma di ben e sari. (b) San a wondru di Elisa du e sori fu Yehovah?

7 A di fu tu opobaka di skrifi na ini Bijbel, na a wan fu a boi di a profeiti Elisa ben tyari kon na libi baka. Wan prenspari uma fu Israel di ben e libi na ini Sunem ben du wan moi sani gi Elisa. Dati meki Yehovah gi na uma disi nanga a masra fu en wan manpikin. Wan tu yari baka dati, a boi dede. Prakseri fa a mama ben e sari. A ben e sari so te taki a teki pasi go na a bergi Karmel di ben de sowan 30 kilometer moro fara, fu go na Elisa. A profeiti seni en dinari Gehasi go na Sunem fu tyari a boi kon na libi baka. Gehasi no ben man tyari a boi kon na libi. Ne Elisa doro na ini Sunem nanga a mama fu a boi di ben e sari srefisrefi.​—2 Kow. 4:8-31.

 8 Elisa go na ini na oso pe a dede boi ben de èn a bigin begi. Yehovah piki a begi fu Elisa èn a tyari a boi kon na libi baka na wan wondru fasi. Di a mama si taki a boi fu en ben de na libi, a ben breiti srefisrefi! (Leisi 2 Kownu 4:32-37.) Kande a ben sabi ete san Hana di no ben man kisi pikin fosi ben begi Gado di a tyari Samuel go na a tempel pe a ben o tan fu dini Gado. Hana ben taki: „Yehovah . . . man meki sma go na ini Grebi èn a man puru den na ini” (1 Sam. 2:6). A de krin taki Gado wiki a boi na ini Sunem èn a sani dati sori taki a man wiki den dedewan.

9. Fruteri fa a di fu dri opobaka pasa di kari na ini Bijbel.

9 Ma ete wan aparti sani pasa baka di Elisa dede. A ben e dini leki profeiti moro leki 50 yari, ne a „kon siki te fu dede”. Bakaten, soso den bonyo fu Elisa ben tan abra na ini a grebi fu en. Di wan tu Israelsma ben e beri wan man, dan wantronso den si taki wan tu feanti ben e kon. Fu di den Israelsma ben wani gowe fu drape so esi leki den man meki den fringi a dedeskin na ini a grebi-olo fu Elisa. Bijbel e taki: „Di a dedeskin tuka nanga den bonyo fu Elisa, a man kon na libi baka wantronso èn a opo tanapu” (2 Kow. 13:14, 20, 21). Den tori disi ben e sori Marta taki Gado ben abi a makti fu wiki den dedewan. Den tori disi musu gi yu a dyaranti tu taki a krakti fu Gado bigi pasa marki.

SANI DI PASA NA INI A FOSI YARIHONDRO

10. Fa Petrus ben yepi wan Kresten sisa di ben dede?

10 Na ini den Griki Buku fu Bijbel, wi e leisi tu taki den futuboi fu Gado ben gi sma wan opobaka. Soleki fa wi si kaba, Yesus ben gi wan sma wan opobaka krosibei fu a foto Nain èn wan tra sma na ini na oso fu Yairus. Na apostel Petrus ben gi ete wan sma wan opobaka èn dati ben de na uma Dorkas (Tabita). Petrus kon na ini a kamra pe sma ben poti a dedeskin fu na uma disi. Di a ben tanapu krosibei fu a dedeskin, dan a begi Gado. Baka dati a taki: „Tabita, opo!” Na uma kisi libi wantewante èn Petrus kari den brada nanga sisa fu „sori den taki Tabita kon na libi baka”. Di den sma si a wondru disi, dan dati meki taki „furu fu den tron bribiman fu Masra”. Den nyun disipel disi ben kan preiki fu a bun nyunsu fu Yesus èn den ben kan fruteri ala sma taki Yehovah abi a makti fu wiki den dedewan.​—Tori 9:36-42.

11. San ben pasa nanga wan yonguman, soleki fa Lukas ben taki, èn sortu krakti dati ben abi tapu trawan?

11 Tra sma ben si tu fa wan sma ben kisi wan opobaka. Wan leisi, na apostel Paulus ben de na wan konmakandra na wan sodrokamra na ini Trowas, di sma sabi now leki noordwest Torkukondre. Paulus ben taki nanga den sma drape te mindrineti. Wan yonguman di nen Etikus ben e sidon na a fensre e arki. Ma a fadon na sribi èn a fadon dri sodro go na gron. Kande a datra Lukas ben de wan fu den fosi sma di doro na Etikus. Ne a si taki Etikus ben dede! Paulus kon na gron èn a brasa a dedeskin. Dan a taki wan sani di den sma drape no ben man bribi. A taki: „A kisi libi baka.” A musu de taki a sani disi ben de wan bigi deki-ati gi den sma di si san pasa! Fu di den ben sabi taki a yonguman ben dede èn taki a ben kisi wan opobaka, meki den „kisi bun furu trowstu”.​—Tori 20:7-12.

WAN TRANGA HOWPU

12, 13. Sortu sani wi musu aksi wisrefi te wi e luku den opobaka di kari na ini na artikel disi?

12 Den tori fu den opobaka di kari na ini na artikel disi musu gi yu a srefi overtoigi  di Marta ben abi. Wi kan de seiker taki wi Gado, a sma di gi wi libi, kan tyari wan dedesma kon na libi baka. Ma wi e si taki reti-ati futuboi fu Gado, soleki Elia, Yesus, noso Petrus ben de na ibriwan fu den okasi dati, na a ten di Yehovah ben e du den wondru disi. Ma fa a de nanga den sma di dede na a ten di den wondru disi no ben e pasa moro? A de so taki reti-ati man nanga uma kan fruwakti taki Gado o tyari den dedewan kon na libi baka na ini a ten di e kon? Den kan abi a srefi overtoigi leki Marta di ben taki: „Mi sabi taki [mi brada] o kon na libi baka te na opobaka o de na a lasti dei”? Fu san ede Marta ben kan bribi dati èn fu san ede yu kan bribi dati tu?

13 Wan tu tori de na ini Gado Wortu di e sori taki den reti-ati futuboi fu en ben sabi taki sma ben o kisi wan opobaka na ini a ten di e kon. Luku wan tu fu den eksempre dati.

14. Te wi e luku a tori fu Abraham, dan san dati e leri wi fu na opobaka?

14 Prakseri san Gado taigi Abraham fu du nanga Isak, a manpikin di a ben wakti so langa fu kisi. Yehovah ben taki: „Grantangi, teki Isak, a wan-enkri manpikin fu yu di yu lobi trutru. Dan . . . yu musu gi en leki wan bron-ofrandi” (Gen. 22:2). Prakseri fa Abraham ben e firi di Gado aksi en a sani dati. Yehovah ben pramisi Abraham taki a ben o blesi den pipel fu grontapu nanga yepi fu den bakapikin fu en (Gen. 13:14-16; 18:18; Rom. 4:17, 18). Boiti dati, Yehovah ben taki dati a bakapikin dati ben o „komoto fu Isak” (Gen. 21:12). Ma fa dati ben o pasa efu Abraham ben musu gi Isak leki ofrandi? Santa yeye ben meki Paulus skrifi taki Abraham ben e bribi taki Gado ben man tyari Isak kon na libi baka. (Leisi Hebrewsma 11:17-19.) Bijbel no e taki dati Abraham ben e bribi taki efu a ben gi yesi, dan Isak ben o kisi wan opobaka wantewante, kande baka wan tu yuru, baka wan dei, noso baka wan wiki. Abraham no ben sabi o ten a manpikin fu en ben o kisi libi baka. Ma a ben abi a frutrow taki Yehovah ben o gi Isak wan opobaka.

15. Sortu howpu Yob ben abi?

15 A reti-ati man Yob ben sabi tu taki sma ben o kisi wan opobaka na ini a ten di e kon. A ben sabi taki te wan sma ben koti wan bon, dan a bon ben kan gro baka. Ma dati no ben de so nanga wan libisma (Yob 14:7-12; 19:25-27). Efu wan libisma dede, dan a no man gi ensrefi  libi baka (2 Sam. 12:23; Ps. 89:48). Ma disi no wani taki dati Gado no man wiki wan dedesma. Fu taki en leti, Yob ben e bribi taki Yehovah ben o memre en. (Leisi Yob 14:13-15.) Yob no ben kan sabi o ten dati ben o pasa. Ma toku a ben abi a frutrow taki Gado di meki libisma no ben o frigiti en èn taki a ben o man gi en wan opobaka.

16. Sortu deki-ati wan engel gi a profeiti Danièl?

16 Prakseri Danièl, wan tra reti-ati futuboi fu Yehovah. A dini Yehovah en heri libi langa èn Yehovah ben e horibaka gi en. Wan leisi, wan engel taigi Danièl taki a ben de wan „man di Gado lobi srefisrefi”, taki ’sani musu waka bun nanga en’, èn taki a ben musu „teki deki-ati”.​—Dan. 9:22, 23; 10:11, 18, 19.

17, 18. Sortu pramisi na engel ben gi Danièl gi a ten di e kon?

17 Danièl ben abi sowan 100 yari èn a no ben o libi langa moro. Kande a ben e aksi ensrefi fa sani ben o waka gi en. A ben o kisi libi baka? Seiker! Na a kaba fu a buku Danièl, wi e leisi san Gado pramisi en: „Yu, Danièl, horidoro te na a kaba. Yu o go rostu” (Dan. 12:13). Danièl ben sabi taki den dedewan e rostu èn a ben sabi tu taki „na ini Grebi” sma „no e prakseri, den no sabi sani èn den no abi koni”. Heri esi, na drape Danièl ben o doro (Preik. 9:10). Ma dati no ben o de a kaba fu Danièl. Yehovah ben gi en wan moi pramisi gi a ten di e kon.

18 Na engel fu Yehovah ben taigi Danièl tu: „Yu o opo baka fu kisi yu pai na a kaba fu den dei.” Na engel no ben taigi en o ten dati ben o pasa. Danièl ben o dede èn a ben o rostu. Ma fu di na engel ben taki dati a ben o ’kisi en pai’ na ini a ten di e kon, dan a frustan nanga dati taki a ben o kisi wan opobaka na ini a ten di e kon. Dati ben o pasa „na a kaba fu den dei”, sobun, baka te a ben dede wan heri pisi ten kaba.

Neleki Marta, yu kan abi a frutrow taki sma o kisi wan opobaka (Luku paragraaf 19, 20)

19, 20. (a) San den tori na ini na artikel disi abi fu du nanga a sani di Marta ben taigi Yesus? (b) San wi o luku na ini a tra artikel?

19 A de krin taki Marta ben abi reide fu bribi taki en reti-ati brada, Lasarus, o „kon na libi baka te na opobaka o de na a lasti dei”. A sani di na engel ben pramisi Danièl èn a tranga bribi di Marta ben abi taki sma o kisi wan opobaka na ini a ten di e kon, musu tranga a bribi fu wi tu na ini a ten disi. Sma o kisi wan opobaka seiker.

20 Now di wi poti prakseri na den opobaka di pasa na ini owruten, dan wi e si krin taki den dedewan o kisi wan opobaka trutru. Man nanga uma di ben e dini Gado ben e fruwakti taki wan opobaka o de na ini a ten di e kon. Ma sortu buweisi de taki wan sma kan kisi wan opobaka awinsi Bijbel ben taki dati omeni yari na fesi? Den buweisi dati o sori wi moro krin fu san ede wi kan bribi taki sma o kisi wan opobaka na ini a ten di e kon, neleki fa Marta ben fruwakti dati. Ma o ten dati o de? Wi o taki fu den tori dati na ini a tra artikel.