Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Studie-Waktitoren  |  april 2018

Gi makandra deki-ati ’o moro a dei e kon krosibei’

Gi makandra deki-ati ’o moro a dei e kon krosibei’

„Gi makandra deki-ati o moro unu e si a dei e kon krosibei.”​—HEBR. 10:24, 25.

SINGI: 90, 87

1. Fu san ede na apostel Paulus ben memre den Hebrew Kresten fu gi makandra deki-ati?

FU SAN EDE wi musu meki moro muiti fu gi makandra deki-ati? Na ini a brifi di na apostel Paulus ben skrifi gi den Hebrew Kresten, a ben taki fu san ede disi prenspari. A taki: „Meki wi poti prakseri na makandra tu, so taki wi kan gi makandra deki-ati fu abi lobi èn fu du bun wroko. Meki wi no misi konmakandra, soleki fa son sma gwenti du, ma gi makandra deki-ati o moro unu e si a dei e kon krosibei” (Hebr. 10:24, 25). A no ben o teki feifi yari, fosi Yerusalem ben o kisi pori. Den Dyu Kresten di ben e libi drape ben si taki a krutudei fu Yehovah ben doro èn taki den ben musu lowe komoto na ini a foto soleki fa Yesus ben taigi den (Tori 2:19, 20; Luk. 21:20-22). Na ini a yari 70, Yehovah gi pasi taki den Romesma pori Yerusalem.

2. Fu san ede a prenspari taki wi e gi makandra deki-ati na ini a ten disi?

2 Na ini a ten disi wi de na ini wan srefi sortu situwâsi. A „bigi dei” fu Yehovah di o meki sma frede, de krosibei (Yoèl  2:11). A profeiti Sefanya ben taki: „A bigi dei fu Yehovah de krosibei. A de krosibei èn a e hasti ensrefi trutru” (Sef. 1:14). A profeititori disi abi fu du tu nanga a ten fu wi. Fu di a dei fu Yehovah de so krosibei, meki Paulus e taigi wi fu ’poti prakseri na makandra, so taki wi kan gi makandra deki-ati fu abi lobi èn fu du bun wroko’ (Hebr. 10:24). Sobun, wi musu poti moro prakseri na wi brada nanga sisa so taki wi kan gi den deki-ati te den abi dati fanowdu.

SUMA ABI DEKI-ATI FANOWDU?

3. San wi e leri fu a sani di na apostel Paulus ben taigi den Kresten fu Rome? (Luku a prenki na a bigin fu na artikel.)

3 „Tumusi furu broko-ede o meki wan sma lasi-ati, ma te sma e taki switi nanga en, dan a e firi prisiri” (Odo 12:25). A sani disi tru. Ten na ten wi alamala abi deki-ati fanowdu. Paulus ben sori taki srefi den wan di abi a frantwortu fu gi trawan deki-ati, abi deki-ati fanowdu. A ben skrifi den Kresten di e libi na Rome: „Mi e angri fu si unu fu kan fruteri unu sani di abi fu du nanga Gado, so taki unu kan tanapu kánkan. Fu taki en leti, mi wani si unu so taki wi kan gi makandra deki-ati, fu di ibriwan e kisi deki-ati fu a bribi fu a trawan, iya, a bribi fu unu nanga a di fu mi” (Rom. 1:11, 12). Sobun, srefi Paulus di ben e gi trawan deki-ati ben abi deki-ati fanowdu son leisi.​—Leisi Romesma 15:30-32.

4, 5. Suma wi kan gi deki-ati na ini a ten disi èn fu san ede?

4 Na ini a ten disi wi kan gi brada nanga sisa di e wroko tranga gi Yehovah deki-ati tu. Sonwan fu den na pionier. Furu fu den brada nanga sisa disi tyari bigi kenki kon na ini den libi fu man pionier. Den zendeling, den kring-opziener nanga den wefi, sma di e wroko na den bijkantoro nanga den vertaal kantoro ben musu tyari kenki kon tu fu man du moro gi Yehovah. Dati meki den srefi musu kisi deki-ati. Furu sma de tu di ben de na ini a furuten diniwroko, ma den no man du en moro. Den sma disi breiti te wi e gi den deki-ati.

5 Brada nanga sisa di no trow fu di den wani gi yesi na a rai fu trow „soso nanga wan sma di de wan bakaman fu Masra”, musu kisi deki-ati tu (1 Kor. 7:39). Den wefi di e wroko tranga, breiti te den masra e prèise den (Odo 31:28, 31). Kresten di tan horidoro aladi den kisi frufolgu noso aladi den siki, abi deki-ati fanowdu tu (2 Tes. 1:3-5). Yehovah nanga Krestes e trowstu ala den brada nanga sisa disi.​—Leisi 2 Tesalonikasma 2:16, 17.

OWRUMAN E GI WI DEKI-ATI

6. Sortu wroko den owruman e du soleki fa skrifi na ini Yesaya 32:1, 2?

6 Leisi Yesaya 32:1, 2Wi e libi na ini muilek ten èn dati meki wi kan lasi-ati son leisi. Yesus Krestes e gebroiki owruman di de salfu brada èn sosrefi owruman di de fu den tra skapu, fu gi wi deki-ati. Bijbel e kari den owruman disi „granman”. Den owruman disi a no „basi” fu a bribi fu wi, ma den e „wroko makandra” nanga wi so taki wi kan de nanga prisiri.​—2 Kor. 1:24.

7, 8. Boiti taki owruman e taki sani fu gi den brada nanga sisa deki-ati, san den musu du tu?

7 Owruman kan teki na eksempre fu na apostel Paulus. Luku san a ben skrifi den Kresten na ini Tesalonika di ben e kisi frufolgu: „Fu di wi lobi unu trutru, meki wi no ben prisiri fu fruteri unu a bun nyunsu fu Gado wawan, ma wi ben de klariklari tu fu lasi wi libi gi unu, bika wi ben kon lobi unu srefisrefi.”​—1 Tes. 2:8.

 8 Son leisi a no nofo fu taki wan sani nomo fu gi wan sma deki-ati. Paulus ben tyari disi kon na krin di a taigi den owruman na ini Efeise: „Yepi den swakiwan. Tan prakseri den wortu di Masra Yesus srefi ben taki: ’Wan sma sa de moro koloku te a e gi sani, leki te a e kisi sani’” (Tori 20:35). Paulus ben de klariklari fu ’gi ala san a ben abi èn a ben wani gi ensrefi dorodoro fu a bun fu’ den brada nanga sisa (2 Kor. 12:15). Owruman musu du a srefi. Den no musu taki sani nomo fu trowstu den brada nanga sisa èn fu gi den deki-ati, ma den musu du sani tu di e sori taki den e broko den ede nanga den.​—1 Kor. 14:3.

9. Fa owruman kan gi rai na so wan fasi taki den brada nanga sisa e kisi deki-ati?

9 Son leisi owruman musu gi den brada nanga sisa rai. Na ini Bijbel den kan leri fa fu gi rai na so wan fasi taki den brada nanga sisa e kisi deki-ati. Den kan leri furu fu na moi eksempre fu Yesus. Baka di a kisi wan opobaka, a ben gi wan tu gemeente na ini Pikin Asia rai. Fosi a gi den gemeente na ini Efeise, Pergamum nanga Tiatira rai, a ben prèise den (Openb. 2:1-5, 12, 13, 18, 19). A ben taigi a gemeente fu Laodisea: „Mi e piri-ai gi ala den wan di mi lobi èn mi e strafu den, so taki den kan leri wan sani. Fu dati ede, de nanga faya èn abi berow” (Openb. 3:19). Owruman kan teki na eksempre fu Krestes te den e gi trawan rai.

A NO DEN OWRUMAN WAWAN MUSU GI TRAWAN DEKI-ATI

Papa nanga mama, unu e leri un pikin fu gi trawan deki-ati? (Luku paragraaf 10)

10. Fa wi alamala kan gi makandra deki-ati?

10 A no owruman wawan abi a frantwortu fu gi trawan deki-ati. Paulus ben taki dati ala Kresten musu „taki sani di bun fu gi sma deki-ati te a de fanowdu. Na so fasi den sma di e arki, kan yere sani di bun gi den” (Ef. 4:29). Ibriwan fu wi musu prakseri san wi kan du fu yepi trawan. Paulus ben taigi den Hebrew Kresten: „Opo den anu di e anga èn meki den kindi di kon  swaki, kon tranga baka. Tan meki un pasi kon grati gi un futu, so taki a futu di malengri no komoto na en skrufu, ma taki a kon betre” (Hebr. 12:12, 13). Wi alamala kan taki sani fu gi makandra deki-ati, srefi den yonguwan kan du dati.

11. San yepi Marthe di a ben firi brokosaka?

11 Marthe, * wan sisa di ben brokosaka wan heri pisi ten, ben skrifi: „Wan dei mi ben begi Yehovah fu gi mi deki-ati. A srefi dei dati, mi miti wan owru sisa di sori taki a ben lobi mi èn taki a ben firi gi mi. Na a sani dati mi ben abi fanowdu. A fruteri mi en eigi ondrofenitori èn mi kon si taki den srefi sortu sani ben miti en. Dati yepi mi fu no firi moro leki mi wawan de.” A kan taki na owru sisa disi no ben sabi srefi fa den sani di a taki gi Marthe deki-ati.

12, 13. Fa wi kan fiti a rai na ini Filipisma 2:1-4?

12 Paulus ben gi den Kresten na ini Filipi a rai disi: „Efu unu e gi makandra deki-ati leki Kresten, efu unu e trowstu makandra fu di unu abi lobi, efu unu e sori taki unu e broko un ede nanga makandra èn efu unu abi trutru lobi nanga sari-ati gi makandra, dan unu e meki a prisiri fu mi kon moro bigi, fu di unu abi a srefi denki nanga a srefi lobi, fu di unu de wán trutru èn unu abi wán denki. No strei nanga makandra èn no prakseri tumusi furu fu unsrefi, ma abi sakafasi èn si trawan moro hei leki unsrefi. No poti prakseri na un eigi afersi nomo, ma poti prakseri na den afersi fu trawan tu.”​—Fil. 2:1-4.

13 Iya, wi alamala musu luku fa wi kan yepi wi brada nanga sisa. Wi musu ’trowstu makandra fu di wi abi lobi’. Wi musu ’sori taki wi e broko wi ede nanga makandra’ èn taki wi „abi trutru lobi nanga sari-ati” gi makandra.

SANI DI E GI WI DEKI-ATI

14. Sortu sani kan gi wan sma deki-ati?

14 Te wi e yere taki a e go bun nanga den wan di wi yepi, dan dati e gi wi deki-ati. Na apostel Yohanes ben skrifi: „Nowan tra sani e gi mi moro prisiri leki te mi e yere taki den pikin fu mi e tan du san den leri” (3 Yoh. 4). Furu pionier e kisi deki-ati te den yere taki den sma di den yepi fu kon sabi a tru anbegi e tan dini Yehovah ete. Kande sonwan fu den e pionier srefi. Te wi si taki wan pionier brokosaka, dan wi kan memre en na den bun sani di a du fu yepi trawan. Dati kan gi en deki-ati baka.

15. San na wan fasi fa wi kan gi sma di e wroko gi Yehovah deki-ati?

15 Furu kring-opziener fruteri taki den nanga den wefi e kisi furu deki-ati te brada nanga sisa e seni wan karta noso wan brifi gi den fu taigi den taki den de nanga tangi taki den kon luku a gemeente fu den. Te wi e taigi den owruman, den zendeling, den pionier noso den sma di e wroko na Betel taki wi e warderi a wroko fu den, dan dati kan gi den deki-ati tu.

WI ALAMALA KAN GI MAKANDRA DEKI-ATI

16. San na wan sani di yu kan du fu gi wan sma deki-ati?

16 Ma san yu kan du efu yu feni en muilek fu fruteri trawan fa yu e denki fu den? Fu taki en leti, a no muilek fu gi trawan deki-ati. Wan sani di yu kan du, na fu lafu nanga wan sma te yu e gi en odi. Efu yu si taki a no e lafu baka, dan a kan taki a abi wan broko-ede èn kande a wani taki nanga wan sma fu a tori. Wan fasi fa yu kan trowstu en, na fu arki en nanga pasensi.​—Yak. 1:19.

17. Fa wan yongu brada kisi deki-ati?

 17 Wan yongu brada di nen Henri, ben brokosaka srefisrefi di wan tu fu den famiriman fu en tapu fu dini Yehovah. Wan fu den sma disi na en papa, di ben de wan owruman fosi. Wan kring-opziener gi Henri deki-ati. A tyari en go na wan presi fu dringi kofi èn a arki di Henri fruteri en fa a ben e firi. Baka a takimakandra, Henri kon si taki a wan-enkri fasi fa a kan yepi en famiri fu kon dini Yehovah baka, na te en srefi e tan dini Yehovah. A kisi furu trowstu di a leisi Psalm 46; Sefanya 3:17; nanga Markus 10:29, 30.

Wi alamala kan gi makandra deki-ati (Luku paragraaf 18)

18. (a) San Kownu Salomo ben kon si? (b) Sortu rai na apostel Paulus ben gi?

18 Na eksempre fu Marthe nanga Henri e sori taki wi kan trowstu wi brada nanga sisa di lasi-ati èn wi kan gi den deki-ati. Kownu Salomo skrifi: „Wan sani di taki na a yoisti ten, bun srefisrefi. Te ai e brenki, dan na ati e prisiri. Bun nyunsu e meki bonyo kon fatu” (Odo 15:23, 30). Wi kan leisi wan artikel fu A Waktitoren noso fu wi website fu gi wan sma di brokosaka, deki-ati. Paulus sori taki te wi e singi Kownukondre singi nanga makandra, dan dati kan gi wi deki-ati tu. A skrifi: „Tan gi makandra leri èn tan gi makandra deki-ati nanga psalm, nanga singi di e prèise Gado èn nanga tra moi singi di abi fu du nanga Gado. Iya, singi gi Yehovah nanga un heri ati.”​—Kol. 3:16; Tori 16:25.

19. Fu san ede a o kon moro prenspari fu gi makandra deki-ati èn san wi musu du?

19 O moro a dei fu Yehovah „e kon krosibei”, o moro wi o abi fu gi makandra deki-ati (Hebr. 10:25). Meki wi du san Paulus taigi den Kresten fu en ten: „Tan gi makandra deki-ati èn tan yepi makandra, soleki fa unu e du kaba.”​—1 Tes. 5:11.

^ paragraaf 11 Wi kenki den nen.