„Teki na eksempre fu den sma di kisi den sani di Gado pramisi den, fu di den ben abi bribi èn fu di den ben abi pasensi.”​—HEBR. 6:12.

SINGI: 86, 54

1, 2. Na ini sortu muilek situwâsi Yefta nanga en umapikin ben de?

WAN yongu uma ben wakti en papa fu a drai kon baka fu wan feti. Now a e si en papa e kon èn a e lon go miti en fu di a breiti taki a wini a feti. Ma na presi taki en papa e dansi èn e singi nanga en, a e priti en fetikrosi. Ne a bari: „Ke, mi umapikin! Yu e meki mi sari fu tru.” Dan a e taki wan sani di o kenki a libi fu a yongu uma fu ala ten. Noiti moro a o kisi na okasi fu libi leki den tra uma fu a ten dati. Toku sondro fu draidrai, a e taki wan moi sani di e gi en papa deki-ati fu du san a pramisi Yehovah. Den wortu fu a yongu uma disi e sori taki a abi wan tranga bribi. A de seiker taki awinsi san Yehovah e aksi en, a de gi a bun fu en (Krut. 11:34-37). A papa breiti trutru nanga a bosroiti di en umapikin teki fu horibaka gi en èn a sabi taki Yehovah srefi e prisiri nanga a bosroiti disi.

2 Yefta nanga en umapikin no ben tweifri na a fasi fa Yehovah e du sani, srefi di a ben hebi gi den. Den ben sabi taki awinsi  san den ben o lasi, a moro prenspari sani na taki Gado feni den bun.

3. Fu san ede na eksempre fu Yefta nanga en umapikin kan yepi wi na ini a ten disi?

3 Wi sabi taki a no ala ten a makriki fu tan poti bribi na ini Yehovah. Wi musu „feti a bun feti di abi fu du nanga a bribi” (1 Tim. 6:12). Fu man du disi, dan meki wi go luku sortu tesi miti Yefta nanga en umapikin èn san den du di den kisi den tesi disi. Fa den ben man tan sori bribi na ini Yehovah?

DEN NO MEKI GRONTAPU PORI A BRIBI FU DEN

4, 5. (a) Di den Israelsma ben o go na ini a Pramisi Kondre, dan san Yehovah taigi den fu du? (b) Soleki fa Psalm 106 e sori, dan san miti den Israelsma fu di den ben trangayesi Yehovah?

4 Ibri dei Yefta nanga en umapikin ben man si den ogri di miti Yehovah en pipel fu di den ben trangayesi en. Sowan 300 yari fosi dati, Gado taigi den afo fu den taki te den ben o go na ini a Pramisi Kondre, den ben musu kiri ala sma di ben e dini falsi gado (Deut. 7:1-4). Ma fu di den Israelsma no du san Yehovah taigi den, meki furu fu den bigin du den ogri sani di den Kanansma ben e du. A bakapisi ben de taki den go anbegi falsi gado èn den bigin libi wan morsu libi.​—Leisi Psalm 106:34-39.

5 Fu di den drai baka gi Yehovah, meki en ati ben bron nanga den èn a no ben yepi den moro te feanti ben e kon feti nanga den (Krut. 2:1-3, 11-15; Ps. 106:40-43). Na ini den muilek yari dati, a ben musu fu hebi gi den osofamiri di lobi Yehovah fu tan sori bribi na ini en. Ma toku Bijbel e sori taki futuboi fu Gado soleki Yefta nanga en umapikin, Elkana nanga Hana, nanga Samuel, ben e du ala san den man fu prisiri na ati fu Yehovah.​—1 Sam. 1:20-28; 2:26.

6. Sortu denki sma na ini a ten disi abi èn san wi musu du?

6 Wi e libi na ini wan grontapu pe sma e denki èn e du neleki den Kanansma fu owruten. Sma e prakseri soso seks, feti, kiri èn fa den kan kon gudu. Neleki fa Yehovah ben warskow den Israelsma, na so a e warskow wi krin fu no meki grontapu pori a bribi fu wi. San wi kan leri fu den fowtu di den Israelsma meki? (1 Kor. 10:6-11) Wi musu du ala san wi man fu no teki a denki fu a grontapu disi abra (Rom. 12:2). Wi e pruberi disi?

ALADI HATI SANI MITI YEFTA, TOKU A TAN SORI BRIBI

7. (a) Sortu sani Yefta en eigi pipel du nanga en? (b) San Yefta du di den sani disi miti en?

7 Na ini a ten fu Yefta, Yehovah ben meki den Filisteasma nanga den Amonsma pina den Israelsma fu di den ben trangayesi en (Krut. 10:7, 8). Ma a no den feanti nomo ben de wan problema gi Yefta. A ben kisi tesi tu fu en eigi brada nanga den tiriman fu Israel. Dyarusu nanga bita-ati, meki taki den afubrada fu Yefta yagi en gowe so taki a no ben kan kisi den gudu di a ben abi reti na tapu leki fosi pikin fu en papa (Krut. 11:1-3). Ma Yefta no ben meki den hati sani di trawan du nanga en pori a prisiri fu en. Di den owruman fu a pipel aksi en fu kon yepi den, a no weigri fu du dati, ma a go (Krut. 11:4-11). San yepi Yefta fu denki leki wan man di ben abi bribi?

8, 9. (a) Sortu sani di Yefta leri na ini a Wet fu Moses yepi en? (b) San ben de moro prenspari gi Yefta?

8 Boiti taki Yefta ben de wan tranga fetiman, a ben sabi a historia fu Israel nanga a Wet fu Gado heri bun. Fu di a ben sabi fa Yehovah ben gwenti libi nanga en pipel, meki a ben frustan san Yehovah feni bun  èn san a no feni bun (Krut. 11:12-27). Den sani di Yefta ben leri na ini a Wet fu Moses ben abi krakti tapu en denki nanga en ati. A ben sabi taki Yehovah no lobi te sma e hori trawan na ati. Gado wani taki en pipel musu lobi makandra. A Wet ben sori tu taki wan sma musu yepi trawan di de na nowtu, srefi sma di ’no ben lobi en kwetikweti’.​—Leisi Eksodes 23:5; Lefitikus 19:17, 18.

9 A kan tu taki a bun eksempre fu tra futuboi fu Yehovah ben yepi Yefta fu tan sori bribi. Kande a ben leri wan sani fu Yosef di ben sori sari-ati gi en brada, aladi „den [ben] kisi bita-ati gi en” (Gen. 37:4; 45:4, 5). Fu di Yefta ben denki dipi fu den tori disi kande, meki dati yepi en fu du san Yehovah feni bun. Aladi a sani di den brada fu en du nanga en ben hati en, toku dati no tapu en fu tan dini Yehovah nanga En pipel (Krut. 11:9). Yefta ben feni en moro prenspari fu feti gi a nen fu Yehovah, leki fu tan prakseri san trawan du nanga en. A ben wani du ala san a man fu sori bribi na ini Yehovah. Disi tyari wini kon gi en nanga trawan.​—Hebr. 11:32, 33.

10. Fa den rai di Gado e gi wi, kan yepi wi fu denki leki lepi Kresten?

10 Fa wi kan teki na eksempre fu Yefta? Kon meki wi taki dati wan brada noso sisa du wan sani nanga wi di hati wi, noso kande a du wan sani di meki wi lasi-ati. Wi o meki a sani dati tapu wi fu go na den konmakandra? Noso wi o tan dini Yehovah èn du ala san wi man fu wroko makandra nanga a gemeente? Meki wi teki na eksempre fu Yefta. Te wan sma du wan hati sani nanga wi, dan meki wi fiti den rai fu Gado fu kan tan abi a yoisti denki èn fu kan tan du bun gi trawan.​—Rom. 12:20, 21; Kol. 3:13.

WI E SORI BRIBI TE WI E DU ALA SAN WI MAN FU DU A WANI FU GADO

11, 12. San Yefta ben pramisi Gado èn san dati wani taki?

11 Yefta ben sabi taki a ben abi a yepi fu Gado fanowdu fu kan fri Israel fu den Amonsma. Yefta pramisi Yehovah taki efu a ben o yepi en fu wini a feti, dan te a ben o drai kon baka na oso, a ben o gi Gado a fosi sma di ben o komoto na ini en oso kon miti en. A sma dati ben o de leki „wan bron-ofrandi” gi Yehovah (Krut. 11:30, 31). San na a ofrandi di a ben o gi Yehovah?

12 Yehovah no wani kwetikweti taki sma e kiri libisma leki ofrandi. Sobun, a de krin taki Yefta no ben denki fu kiri wan sma trutru, so taki a ben kan gi en leki ofrandi (Deut. 18:9, 10). A Wet fu Moses ben e sori taki te wan sma ben e tyari wan bron-ofrandi gi Yehovah, dan a ben musu bron a heri ofrandi. Sobun, di Yefta pramisi Yehovah taki a ben o gi en wan sma leki bron-ofrandi, dan a ben sabi taki a sma disi ben o abi fu dini Gado na ini a tabernakel en heri libi langa èn a ben o abi fu tan wroko drape. Yehovah arki Yefta èn a yepi en fu wini ala den feanti fu en (Krut. 11:32, 33). Ma suma na a sma di a ben o gi leki „wan bron-ofrandi” na Gado?

13, 14. Fa den sani di Yefta taki na Krutuman 11:35 e sori taki en bribi ben tranga?

13 Prakseri a tori di wi ben taki fu en na a bigin fu na artikel disi. Suma na a sma di lon go miti Yefta di a drai kon fu a feti? Na en lobi umapikin, en wan-enkri pikin! Now wi o si efu a bribi fu Yefta ben tranga trutru. A ben o du san a pramisi Yehovah? A ben o gi Yehovah en wan-enkri umapikin fu dini na ini a tabernakel en heri libi langa?

14 A musu fu de so taki den sani di Yefta  leri na ini a Wet, yepi en fu teki a yoisti bosroiti na ini a situwâsi disi tu. Kande a ben memre Eksodes 23:19, pe skrifi taki Gado pipel musu de klariklari fu gi Yehovah a moro bun sani. A Wet ben e sori tu taki solanga wan man ben meki wan pramisi, a ben musu du san a taki. Fu eksempre, Numeri 30:2 e taki: „Efu wan man pramisi Yehovah wan sani, . . . dan a musu sorgu taki a du san a taki. Iya, a musu du ala san a taki.” Neleki Hana, di kande ben e libi na a srefi ten leki Yefta, Yefta ben musu du san a pramisi, aladi a ben sabi sortu bakapisi disi ben o abi gi en nanga en umapikin. Yefta no ben abi tra pikin. Na a umapikin fu en wawan ben kan gi Yefta bakapikin so taki a nen fu en no lasi gowe èn so taki a abi wan famirigudu na ini Israel (Krut. 11:34). Toku Yefta e taki na Krutuman 11:35: „Mi opo mi mofo pramisi Yehovah wan sani èn now mi no man kenki moro san mi pramisi en.” Fu di Yefta sori tranga bribi, meki Gado blesi en aladi a ben o lasi furu. Yu ben o teki a srefi bosroiti tu?

15. Sortu pramisi furu fu wi meki èn fa wi kan sori taki wi abi bribi?

15 Di wi gi wisrefi abra na Yehovah, wi pramisi en taki wi o du a wani fu en awinsi san e pasa. Wi ben sabi taki fu kan du dati, wi no musu denki wisrefi nomo. Fu eksempre, san wi o du efu wi kisi wan wroko di kande wi no lobi? We, te wi de klariklari fu du iniwan sani soso fu man dini Gado, dan wi e sori taki wi abi bribi. Awinsi fa a sani hebi gi wi fu du, toku wi o kisi furu blesi te wi e du en (Mal. 3:10). Ma fa a de nanga na umapikin fu Yefta?

Fa wi kan sori bribi neleki Yefta nanga en umapikin? (Luku paragraaf 16, 17)

16. San na umapikin fu Yefta du di a yere san en papa pramisi Yehovah? (Luku a prenki na a bigin fu na artikel.)

16 A musu fu de taki a pramisi di Yefta ben meki, no ben makriki gi na umapikin fu en. A pramisi disi ben e difrenti fu a di fu Hana, di ben pramisi Gado taki a ben o gi en manpikin Samuel fu dini leki wan Nasireisma na ini a tabernakel (1 Sam. 1:11). Wan Nasireisma ben kan trow ete èn meki pikin. Ma na umapikin fu Yefta no ben o  man du den sani disi, fu di Yefta ben gi en na Yehovah leki wan „bron-ofrandi” èn a ben o abi fu dini na a tabernakel en heri libi langa (Krut. 11:37-40). Fu di Yefta ben de wan fesiman fu en pipel èn na edeman fu den fetiman, meki na umapikin fu en ben kan trow nanga a moro bun man fu a kondre. Ma now a ben o de wan futuboi na ini a tabernakel. San a yongu uma du? A sori taki a wroko fu Yehovah na a moro prenspari sani gi en. Dati meki a taki: „Mi papa, efu yu opo yu mofo pramisi Yehovah wan sani, dan yu musu du nanga mi soleki fa yu pramisi en” (Krut. 11:36). A no denki ensrefi nomo, ma a ben de klariklari fu meki a tru anbegi go na fesi, na presi fu abi wan masra èn kisi pikin. Fa wi kan kon abi a srefi denki leki en?

17. (a) Fa wi kan sori bribi neleki Yefta nanga en umapikin? (b) Fa Hebrewsma 6:10-12 e gi yu deki-ati fu du moro na ini a diniwroko?

17 Dusundusun yongu brada nanga sisa de klariklari fu tan sondro fu trow, noso den e wakti fu kisi pikin, awinsi na fu wan pisi ten nomo. Den e du disi fu di den wani dini Yehovah nanga ala san den abi. Son owru brada nanga sisa e gebroiki a ten di den ben kan de nanga den pikin noso granpikin fu go bow Kownukondre zaal nanga tra konmakandra presi. Noso den e go na a Skoro gi Kownukondre preikiman èn den e froisi go na wan kontren pe moro preikiman de fanowdu. Trawan e libi son sani di den wani du gi densrefi, so taki den kan du moro na ini a preikiwroko na a ten fu a Memrefesa. Yehovah e prisiri te sma e dini en nanga den heri ati na a fasi disi èn a no o frigiti a wroko di den e du nanga a lobi di den e sori gi a nen fu en. (Leisi Hebrewsma 6:10-12.) Yu o man meki muiti tu fu kan du moro na ini a diniwroko fu Yehovah?

SAN WI LERI?

18, 19. San wi leri fu Yefta nanga en umapikin èn fa wi kan teki na eksempre fu den?

18 Aladi Yefta kisi furu tesi, toku a teki koni bosroiti fu di a meki Yehovah tiri en libi. A no teki a denki abra fu den sma fu en ten. Den hati sani di trawan du nanga en, no tapu en fu sori bribi na ini Yehovah. Fu di en nanga en umapikin no ben denki densrefi nomo, meki Yehovah blesi den. A gebroiki den fu meki a tru anbegi go na fesi. Aladi furu sma na ini a ten fu Yefta no ben e gi yesi na den wet fu Gado, toku en nanga en umapikin tai hori na Yehovah.

19 Bijbel e gi wi deki-ati fu „teki na eksempre fu den sma di kisi den sani di Gado pramisi den, fu di den ben abi bribi èn fu di den ben abi pasensi” (Hebr. 6:12). Meki wi de leki Yefta nanga en umapikin. Iya, meki wi hori a prenspari sani disi na prakseri: Gado e blesi den sma di e sori bribi.