„NO TAKI nanga mi moro. Mi no wani yere noti fu a kerki fu yu. Yu e weri mi ede. Mi e teige yu!” Na so mi pikin sisa Araceli ben bari mi. Aladi mi abi 91 yari now, toku mi kan memre ete fa a ben hati mi di a taigi mi den sani dati. Ma Preikiman 7:8 e taki dati „a kaba fu wan tori, moro bun leki a bigin fu en”. Na so sani waka gi mi nanga mi sisa.​—Felisa.

Felisa: Mi gro kon bigi na ini wan osofamiri di ben de fayafaya Lomsusma. Fu taki en leti, 13 famiriman fu mi ben de priester noso tra heihei man fu a Lomsu kerki. Wan neef fu mi mama ben de wan priester di ben e gi leri na wan Lomsu skoro. Baka di a neef disi dede, Paus Yohanes Paulus II fruklari srefi taki a de wan santa sma. Ma na osofamiri fu wi no ben gudu. Mi papa ben de wan smeti èn mi mama ben e wroko gron. Mi ben de a moro bigiwan fu den aiti pikin fu den.

Di mi ben abi 12 yari, feti broko na ini Spanyorokondre. Baka a feti, mi papa go na strafu-oso, fu di ogri-ati sma ben e tiri a kondre èn a no ben e agri nanga a fasi fa den man disi ben e tiri. A no ben makriki gi mi mama fu sorgu na osofamiri. Dati meki wan mati fu en taigi en meki a seni den dri pikin sisa fu mi, Araceli, Lauri, nanga Ramoni go na wan klooster na Bilbao, Spanyorokondre. Dan a ben kan de seiker taki angri no ben o kiri den.

Araceli: Na a ten dati, mi ben abi 14 yari nomo. Lauri ben abi 12 yari èn Ramoni 10 yari. A ben hebi gi wi taki wi ben musu gowe libi oso. Na Bilbao wi ben musu krin a klooster. Tu yari baka dati, den non poti wi na wan moro bigi klooster na Zaragoza pe den ben e luku owrusma. Drape wi ben musu krin a kukru. A wroko disi ben hebi gi yongu meisje leki wi.

Felisa: Di den sisa fu mi go na Zaragoza, mi mama nanga wan omu fu mi di ben de priester fu a kerki fu wi, bosroiti taki mi musu go wroko na a srefi klooster pe den sisa fu mi ben de. Den ben denki taki te mi ben o go drape, dan wan boi fu a birti di ben lobi mi, no ben o man si mi moro. Fu di mi ben lobi gadotori, meki mi ben feni en bun taki mi kan tan wan pisi ten na ini wan klooster.  Mi ben e go na Mis ibri dei. Mi ben prakseri srefi fu tron wan Lomsu zendeling leki wan neef fu mi di ben de frater na Afrika.

Na a kruktu-anusei: A klooster na Zaragoza, Spanyorokondre; na a reti-anusei: A Nácar-Colunga Bijbel

Den non no ben e gi mi deki-ati fu go dini Gado na ini tra kondre èn mi ben kon weri fu a klooster-libi. Dati meki baka wán yari, mi bosroiti fu drai go baka na oso fu go sorgu gi na omu di ben seni mi go na a klooster. Boiti taki mi ben e du osowroko gi en, mi ben e begi a Rowskransi-begi nanga en ibri neti. Mi ben lobi seti den bromki na ini a kerki tu èn mi ben e weri sani gi den popki fu Maria nanga den popki fu tra santawan.

Araceli: Now a libi fu wi na ini a klooster ben kon kenki. Baka di mi sweri a fosi leisi taki mi ben o tron wan non, den non fu a klooster bosroiti fu prati mi nanga mi sisa. Ramoni tan na Zaragoza, Lauri go na Valencia èn den seni mi go na Madrid, pe mi meki sweri wan di fu tu leisi. A klooster na Madrid ben abi presi pe studenti, owrusma, nanga tra sma ben kan sribi te den ben kon luku a klooster. Dati meki furu wroko ben de fu du. Mi ben e wroko na a pisi fu a klooster pe sikisma ben e tan.

Fu taki en leti, mi ben fruwakti taki a libi fu wan non ben o tyari furu blesi kon gi mi. Mi ben denki taki wi ben o leisi Bijbel furu èn frustan en bun. Ma nowan sma ben e taki fu Gado noso Yesus èn wi no ben e gebroiki Bijbel. A wan-enkri sani na taki mi leri pikinso Latijntongo, mi studeri a libi fu den santawan èn mi anbegi Maria. Boiti den sani disi, na soso tranga wroko mi ben e du.

Mi ben e broko mi ede nanga wan lo sani di ben e pasa. Dati meki mi go taki nanga a non di ben e teki fesi na a klooster. Mi taigi en taki mi no kan wroko tranga dya, dan tra sma e furu den saka. Moro betre mi go yepi mi famiri. Ne a sroto mi na ini wan cel fu a klooster fu di a no ben wani taki mi gowe. A ben howpu taki mi ben o kenki prakseri.

Dri leisi den non lusu mi, soso fu si efu mi ben wani gowe ete. Fu di mi ben poti na mi ede taki mi ben o gowe, meki den taigi mi fu skrifi: „Mi e gowe fu di mi no wani dini Gado, mi wani dini Satan.” A sani dati seki mi. Aladi mi ben wani gowe fu a klooster nomonomo, toku noiti mi ben o skrifi so wan sani. Te fu kaba mi aksi efu mi kan go taki nanga wan priester. Mi fruteri en ala sani. Ne a seti sani so taki a beskopu kan seni mi go baka na a klooster fu Zaragoza pe mi ben de fosi. Baka di mi tan drape wan tu mun, mi kisi primisi fu gowe. Syatu baka dati, Lauri nanga Ramoni gowe libi a klooster tu.

 WAN BUKU DI WI NO BEN MAG LEISI, PRATI WI

Felisa

Felisa: Baka wan pisi ten mi trow èn mi froisi go tan na Cantabria. Mi ben gwenti go ete na Mis ibri sonde. Ne wan sonde a priester meki wan span sani bekènti. Nanga atibron a bari: „Un si a buku disi!” A sori wi a buku De waarheid die tot eeuwig leven leidt. Ne a taki: „Efu wan sma gi unu a buku disi, tyari en kon gi mi noso trowe en gowe!”

Mi no ben abi a buku, ma wantewante mi ben wani abi wan. Yu no o wani bribi, ma wan tu dei baka dati tu Kotoigi kon na mi oso èn den gi mi a buku. A srefi neti mi leisi en. Di den frow kon baka èn den aksi mi efu mi wani studeri Bijbel, mi ben wani.

A buku di wi no ben mag leisi

A no teki langa fosi mi kon lobi den sani di mi ben leri na ini Bijbel. Fosi, mi ben de wan fayafaya Lomsu, ma now mi ben kon kisi tranga lobi gi Yehovah èn mi ben e du a preikiwroko fayafaya. Mi dopu na ini 1973. Mi no ben abi furu okasi fu fruteri mi famiri den tru tori fu Bijbel, ma toku mi ben e du dati so furu leki mi man. Neleki fa mi ben taki na a bigin, dan den ben gens mi furu, spesrutu mi sisa Araceli.

Araceli: Den fruferi sani di miti mi na ini a klooster, meki mi kon kisi bita-ati gi a kerki fu mi. Toku mi ben e tan go na Mis ibri sonde èn ala dei mi ben e begi a Rowskransi-begi. Mi ben abi na angri ete fu kon frustan Bijbel èn mi aksi Gado fu a yepi mi. Ma di mi sisa Felisa taki nanga mi fu a nyun bribi fu en, mi ben feni taki a e furu mi ede nanga den sani di a ben e leri. Mi no ben e agri srefisrefi nanga en.

Araceli

Baka wan tu yari, mi drai go baka na Madrid fu wroko drape èn mi trow. Na ini ala den yari mi kon si taki sma di ben gwenti go na kerki no ben e du san Yesus leri. Dati meki mi no ben go na kerki moro. Mi no ben bribi moro na ini den santawan noso na ini helfaya èn mi no ben bribi taki priester kan gi sma pardon. Mi trowe srefi ala den popki di mi ben anbegi fosi. Mi no sabi efu mi ben e du a yoisti sani, ma san mi ben sabi na taki mi ben lasi-ati. Dati meki mi begi Gado: „Mi wani sabi yu.  Yepi mi!” Mi kan memre taki Yehovah Kotoigi kon na mi oso furu leisi, ma noiti mi ben opo a doro gi den, fu di mi no ben frutrow nowan kerki.

Na a pisi ten fu 1980, mi sisa Lauri di ben e libi na Fransikondre nanga mi sisa Ramoni di ben e libi na Spanyorokondre, bigin studeri Bijbel nanga den Kotoigi. Mi ben feni taki sma kori den, neleki fa den ben kori Felisa. Bakaten mi miti Angelines, wan birfrow fu mi èn wi tron bunbun mati. En ben de wan Kotoigi fu Yehovah tu. Ibri leisi baka, Angelines nanga en masra ben aksi mi fu studeri Bijbel. Den ben si taki aladi mi ben e tweifri na kerki, toku mi ben wani sabi moro fu Bijbel. Te fu kaba, mi taigi den: „A bun. Mi o studeri nanga unu, ma soso te mi kan gebroiki mi eigi Bijbel!” Mi ben abi a Nácar-Colunga Bijbel.

BIJBEL TYARI WI KON NA WÁN TE FU KABA

Felisa: Di mi dopu na ini 1973, yu ben abi 70 Kotoigi na ini a foto Santander, a mamafoto fu Cantabria, Spanyorokondre. Fu di a kontren ben bigi, meki wi ben abi fu teki bus èn baka dati wan wagi fu preiki na ini a heri kontren. Wi ben e go fu a wán dorpu na a trawan, teleki wi preiki na ini den hondrohondro dorpu fu a kontren dati.

Na ini ala den yari, mi ben abi a grani fu hori furu Bijbelstudie èn 11 fu den sma disi teki dopu. Furu fu den ben de Lomsusma. Fu di misrefi ben de wan fayafaya Lomsu fosi, meki mi ben frustan den èn mi ben sabi taki mi ben musu abi pasensi nanga den. Fu di den ben e bribi tranga na ini son sani, meki mi ben sabi taki den ben abi ten fanowdu èn taki Bijbel nanga Yehovah en santa yeye ben musu doro den ati, so taki den ben man kon sabi a tru bribi (Hebr. 4:12). Mi masra Bienvenido, di ben de wan skowtu fosi, dopu na ini 1979 èn mi mama bigin studeri Bijbel syatu fosi a dede.

Araceli: Di mi bigin studeri Bijbel nanga den Kotoigi, mi no ben e frutrow den. Ma baka wan tu wiki mi kon si taki mi no ben abi so furu bita-ati moro. San mi ben lobi fu den Kotoigi na taki den ben e du san den ben e leri. Now mi no ben e tweifri moro, ma mi ben bigin kon abi bribi èn mi ben e firi moro koloku. Srefi son birtisma ben taigi mi: „Araceli, no libi a pasi di yu teki now!”

Mi kan memre taki mi ben e begi Gado: „Yehovah, tangi fu yu taki yu no gowe libi mi èn taki yu gi mi furu okasi fu feni a tru sabi fu Bijbel di mi ben e suku someni langa.” Mi aksi mi sisa Felisa fu gi mi pardon taki mi taigi en wan lo hati sani. Now wi no ben e meki trobi moro, ma wi ben e taki fu Bijbel. Na ini 1989 mi dopu di mi ben abi 61 yari.

Felisa: Mi abi 91 yari now. Mi masra dede kaba èn mi no man du so furu moro. Ma mi e leisi Bijbel ala dei, mi e go na den konmakandra te mi e firi bun èn mi lobi go preiki so furu leki mi man.

Araceli: Kande fu di mi ben de wan non, meki mi lobi preiki gi ala priester nanga non di mi e miti na ini a preikiwroko. Mi libi furu buku nanga tijdschrift gi den èn mi ben abi moi takimakandra nanga den. Mi kan memre taki wan leisi wan priester taigi mi: „Araceli, mi e agri nanga yu, ma pe mi kan go now di mi owru kaba? San den sma fu mi kerki nanga mi famiri o taki?” Mi piki en: „Ma san Gado o taki?” A taigi mi taki mi abi leti, ma na a ten dati a no ben abi a deki-ati fu tan suku a tru bribi.

Noiti mi frigiti wan moi sani di pasa na ini mi libi. Dati na di mi masra taigi mi taki a ben wani kon nanga mi na den konmakandra. Sensi a ten dati, a no misi nowan konmakandra, aladi a ben pasa 80 yari kaba. A bigin studeri Bijbel èn a tron wan preikiman di no dopu ete. Te mi e prakseri a ten di mi nanga en ben e go na ini a preikiwroko, dan dati e gi mi furu prisiri. A dede tu mun fosi a teki dopu.

Felisa: Wan fu den moro moi sani na ini mi libi na taki mi si fa den dri sisa fu mi, di fosi ben e gens mi, tron mi Kresten sisa. Te wi ben de nanga makandra, wi ben lobi taki fu wi Gado Yehovah èn fu a Wortu fu en. Mi breiti taki now mi nanga den sisa fu mi e dini Yehovah makandra. *

^ paragraaf 29 Araceli abi 87 yari, Felisa abi 91 yari èn Ramoni abi 83 yari. Den tan dini Yehovah fayafaya teleki now. Lauri dini Yehovah teleki a dede na ini 1990.