• A GEBORE NA INI: 1960

  • KONDRE: FRANSIKONDRE

  • MI BEN DE WAN OGRIMAN DI BEN E GEBROIKI DRUGS ÈN MI NO BEN ABI LESPEKI GI UMASMA

A LIBI FU MI FOSI:

Mi gebore na ini Mulhouse, wan pôti birti na a noord-owstusei fu Fransikondre. Ogridu ben lai drape. Mi man memre ete taki di mi ben pikin, den famiri na ini a birti ben gwenti feti nanga makandra. Na ini mi famiri, den mansma no ben abi nowan lespeki gi umasma èn noiti den no ben e aksi den fa den ben e denki fu wan tori. Mi kweki nanga a denki taki a wroko fu wan uma na fu bori nomo èn fu sorgu gi en man nanga en pikin.

A libi no ben makriki gi mi di mi ben pikin. Di mi ben abi tin yari, mi papa dede fu di a ben e dringi tumusi furu sopi. Feifi yari baka dati, wan fu den bigi brada fu mi kiri ensrefi. A srefi yari dati, di den famiri fu mi ben feti baka, mi si fa wan fu den kiri wan trawan. A sani dati seki mi trutru. Den famiri fu mi leri mi fu feti nanga nefi èn nanga gon. Den ben leri mi taki mi musu feti te dati de fanowdu. Fu di mi heri libi ben bruya, meki mi no ben sabi moro san fu du. Dati meki mi bigin poti wan lo tatoeage na mi skin èn mi bigin dringi sopi.

Di mi ben abi 16 yari, mi ben gwenti dringi sowan 10 te 15 batra biri ibri dei. A no teki langa fosi mi bigin gebroiki drugs tu. Fu man bai den sani disi, mi bigin seri pisipisi isri èn mi ben e fufuru. Di mi ben abi 17 yari, mi ben koti strafu kaba. Ala nanga ala, den leisi strafu gi mi 18 leisi fu di mi ben fufuru èn mi ben du ogri.

Di mi ben abi sowan 20 yari, sani kon moro ogri. Ibri dei mi ben e smoko sowan 20 dyonko marwana. Mi ben e gebroiki heroine nanga tra drugs tu. Wan tu leisi mi misi fu dede fu di mi teki tumusi furu drugs. Fu di mi bigin seri drugs tu, mi ben e waka nanga nefi èn nanga gon ala ten. Wan leisi, mi pruberi fu sutu wan man kiri, ma koloku taki a kugru kisi a isri pisi fu en riem! Di mi ben abi 24 yari, mi mama dede. A sani disi meki mi kisi moro atibron. Te mi ben e waka na strati, sma ben e abra go na a tra sei fu di den ben frede mi. Fu di mi ben feti furu, meki furu satra nanga sonde mi ben de na skowtu-oso. Nofo tron mi ben de na ati-oso tu fu di mi ben kisi mankeri.

Mi trow di mi ben abi 28 yari. Yu kan frustan taki mi no ben abi lespeki gi mi frow. Mi ben e kosi en èn mi ben e fon en. Wi no ben e du sani makandra leki man nanga frow. Mi ben denki taki efu mi ben e gi en wan lo gowtu sani di mi ben fufuru, dan dati ben bun kaba. Ma dan wan sani pasa di mi no fruwakti srefisrefi. Mi frow bigin studeri Bijbel nanga Yehovah Kotoigi. Baka a fosi leisi di a studeri, a tapu nanga smoko, a weigri fu teki a fufuru moni di mi ben wani gi en èn a gi mi ala den gowtu sani baka. Mi ati ben bron srefisrefi.  Mi no ben wani taki a studeri Bijbel. Te mi ben e smoko sikaret, dan mi ben e bro a smoko na ini en fesi. Boiti dati, mi ben e waka e pori en nen na ini a heri birti.

Wan neti di mi ben drungu, mi bron na oso fu wi. Mi frow ben man puru mi nanga a meisje fu wi di ben abi feifi yari, na ini na oso. Di mi kisi misrefi, mi konsensi ben fon mi. Na ini mi ati mi ben e denki taki Gado no ben o gi mi pardon noiti. Mi memre taki wan leisi wan priester taki dati ogrisma e go na hel. Srefi a datra di ben e yepi mi nanga den broko-ede fu mi taigi mi: „A kaba gi yu! Nowan yepi de gi yu.”

A FASI FA BIJBEL KENKI MI LIBI:

Baka di wi oso bron, wi go tan nanga a papa nanga a mama fu mi frow. Di den Kotoigi kon na mi frow, mi aksi den: „Yu denki taki Gado wani gi mi pardon fu ala den sondu di mi du?” Den sori mi na ini Bijbel san 1 Korentesma 6:9-11 e taki. Den tekst dati e taki fu sani di sma e du, ma di Gado no feni bun srefisrefi. Ma den tekst e taki tu: „Sonwan fu unu ben de den sortu sma dati.” Di mi leisi a sani dati, mi bigin bribi taki mi ben man kenki mi libi. Baka dati den Kotoigi meki mi leisi 1 Yohanes 4:8 fu sori mi taki Gado lobi mi. A sani disi gi mi deki-ati trutru. Dati meki mi aksi den Kotoigi fu studeri Bijbel nanga mi tu leisi wan wiki èn mi bigin go na den Kresten konmakandra. Doronomo mi ben e begi Yehovah.

Na ini a srefi mun dati, mi bosroiti fu tapu nanga drugs èn fu no dringi sopi moro. Fu di mi skin ben gwenti a drugs, meki a ben muilek fu tapu nanga en! Mi ben e kisi takru dren, ede-ati, krampu, nanga tra sani di e pasa nanga sma di e suku fu tapu nanga drugs nanga sopi. Ma na a srefi ten, mi ben e firi taki Yehovah ben e hori mi anu èn taki a ben e gi mi krakti. Mi ben e firi leki na apostel Paulus. Paulus ben skrifi fa Gado yepi en. A taki: „Mi man du ala sani nanga yepi fu a sma di e gi mi krakti” (Filipisma 4:13). Baka wan pisi ten mi ben man tapu tu fu smoko tabaka.​—2 Korentesma 7:1.

Boiti taki Bijbel yepi mi fu libi wan moro bun libi, a yepi mi tu fu abi wan koloku osofamiri-libi. Mi no ben e libi takru moro nanga mi frow. Mi ben e sori moro lespeki gi en èn mi leri fu taki „grantangi”. Boiti dati, mi tron wan moro bun papa gi mi pikin. Baka di mi studeri Bijbel wán yari, mi gi misrefi abra na Yehovah èn mi teki dopu. Na so mi tron wan Kotoigi tu neleki mi frow.

DEN WINI DI MI KISI:

Mi de seiker taki den sani di mi leri fu Bijbel kenki mi libi. Srefi den famiriman fu mi di no de Kotoigi taki dati mi ben o dede langa ten kaba efu mi no ben kenki mi libi. Kande drugs nanga sopi ben o kiri mi, noso kande wan sma ben o kiri mi na ini wan feti.

Mi heri osofamiri-libi kenki fu di Bijbel leri mi sortu frantwortu mi abi leki masra nanga papa (Efeisesma 5:25; 6:4). Wi bigin du sani makandra leki osofamiri. Now, mi no feni moro taki na bori mi frow musu bori nomo. Na presi fu dati, mi lobi fu horibaka gi mi frow di e preiki sowan 70 yuru ibri mun. Nanga prisiri a e horibaka gi mi, now di mi de wan owruman na ini a gemeente.

A lobi nanga a sari-ati di Yehovah sori mi, naki mi ati trutru. Te mi e si sma di e libi wan bruya libi, dan mi e angri fu fruteri den fu den moi fasi fu Yehovah. Mi sabi taki den sma disi kan kenki, fu di mi srefi ben de so fosi. Bijbel man yepi iniwan sma fu libi wan krin libi èn wan koloku libi. Bijbel leri mi fu sori lobi nanga lespeki gi tra sma, awansi na wan man noso wan uma. Boiti dati, Bijbel leri mi fu lespeki misrefi.