Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Studie-Waktitoren  |  november 2016

 A HISTORIA FU WI

„Kownukondre preikiman na ini Ingrisikondre, un wiki!”

„Kownukondre preikiman na ini Ingrisikondre, un wiki!”

A BEN gersi leki wan sma ben bari gi den brada nanga sisa: „Kownukondre preikiman na ini Ingrisikondre, un wiki!” Na dati ben skrifi na ini wan artikel fu na Informateur * fu december 1937 di ben kon na doro na Londen. Na ondrosei fu a titel fu na artikel disi ben skrifi: „Na ini den tin yari di pasa, wi no go na fesi furu.” Tapu a fosi bladzijde, wan diniwroko raportu fu 1928 te go miti 1937 ben e sori taki disi tru.

TUMUSI FURU PIONIER DE?

Fu san ede a preikiwroko na Ingrisikondre no ben e go na fesi so furu moro? Kande den gemeente ben e teki en safrisafri èn den ben e du a preikiwroko leki fa den ben gwenti na ini den yari na fesi. Boiti dati, a bijkantoro ben bosroiti taki soso 200 pionier ben de fanowdu. Den pionier disi ben e preiki na farawe presi èn den no ben e wroko makandra nanga den gemeente. A bijkantoro ben taigi preikiman tu taki efu den wani tron pionier, den ben musu go dini na tra kondre fu Europa fu di furu wroko no ben de na Ingrisikondre. A moi fu si taki furu pionier gowe libi Ingrisikondre fu go dini na ini kondre soleki Fransikondre, aladi den no ben sabi a tongo fu den kondre dati bun.

„UN OPO DU WAN SANI”

Na artikel na ini na Informateur fu 1937 gi den preikiman deki-ati fu doro wán milyun yuru na ini 1938! Fu man doro a yuru disi, den preikiman ben musu preiki 15 yuru wan mun èn den pionier 110 yuru. Den gemeente ben kisi a rai fu orga preikiwroko-grupu di ben kan wroko feifi yuru tapu son dei. Den ben gi den preikiman deki-ati tu fu tyari gobaka mindriwiki na netiyuru.

Fayafaya pionier e wroko tranga na ini a preikiwroko

Furu brada nanga sisa ben breiti nanga a kenki disi. Hilda Padgett * e taki: „Na edekantoro ben gi wi a kari disi. Na someni langa furu fu wi ben e wakti a sani disi. Heri esi wi ben si den bun bakapisi.” Sisa E. F. Wallis ben taki: „Wi ben lobi a rai di den ben gi wi fu wroko feifi yuru tapu son dei! Wi ben e prisiri srefisrefi fu wroko heri dei gi Masra. . . . Te wi ben doro na oso baka, wi ben weri, ma toku mi kan taki dati wi ben e prisiri!” Di Stephen Miller ben yongu, a ben sabi taki furu wroko ben de fu du èn dati meki a teki a kari. A ben wani du en fu di a ben abi na okasi. A kan memre taki den ben e rèi baisigri na ini grupu fu preiki heri dei. Na ini a waran pisi ten fu a yari, na netiyuru, den ben e meki sma arki plaat di ben abi lezing na tapu. Fayafaya den ben e waka nanga bigi bord èn den ben e prati tijdschrift na strati.

Na Informateur ben gi den brada nanga sisa a kari disi tu: „Wi abi 1000 pionier fanowdu.” Wan nyun seti ben kon taki pionier no ben mag wroko den wawan moro, ma den ben musu wroko makandra nanga den gemeente fu tranga a bribi fu den preikiman. Joyce Ellis e memre ete taki furu brada  nanga sisa ben kon si taki den ben musu pionier. A e taki: „Aladi mi ben abi 13 yari na a ten dati, toku mi ben sabi taki na dati mi ben wani du. Mi ben wani pionier.” Na ini yuli 1940, a bigin pionier di a ben abi 15 yari. Peter, di trow nanga Joyce bakaten, yere a kari fu „wiki”. Wantewante a „bigin denki fu go pionier”. Na ini yuni 1940 di a ben abi 17 yari, a rèi 105 kilometer tapu en baisigri fu go pionier na Scarborough.

Cyril nanga Kitty Johnson ben de wan fu den nyun pionier di kenki den heri libi fu go preiki. Den bosroiti fu seri den oso nanga den sani fu den so taki den ben abi moni fu pionier. Cyril gowe libi a wroko fu en èn baka wán mun a ben man bigin nanga a pionierwroko. A e taki: „Wi no ben tweifri kwetikweti. Nanga wi heri ati wi du en èn wi ben breiti srefisrefi.”

DEN SETI PIONIER-OSO

Di moro nanga moro sma bigin pionier, brada di ben e teki fesi na ini a preikiwroko, luku san den kan du fu horibaka gi den pionier disi. Na ini 1938, Jim Carr di ben e dini leki zone-dinari (san wi sabi now leki kring-opziener), teki a rai fu seti pionier-oso na ini den difrenti foto. Grupu pionier ben kisi deki-ati fu go libi makandra na ini wan oso èn fu wroko makandra. Na so den ben kan pai gi den kostu. Na Sheffield den yuru wan bigi oso, èn wan lepi brada ben kisi a frantwortu fu na oso. A gemeente na ini a foto disi ben yepi nanga moni èn den ben gi den pionier sani soleki kasi nanga bangi. Jim e taki: „Ala sma ben e du san den man fu meki sani waka bun.” Tin pionier di ben e wroko tranga ben e libi drape èn den ben e du sani fu tranga a bribi fu den. „Ibri mamanten fosi den bigin nyan, den ben e luku a [dei] tekst” èn „den pionier ben e go preiki ibri dei na ini difrenti birti fu a foto”.

Nyun pionier bigin du a preikiwroko na Ingrisikondre

Preikiman nanga pionier ben teki a kari èn dati meki den doro den wán milyun yuru na ini 1938. Fu taki en leti, diniwroko raportu e sori taki na ala fasi a preikiwroko go na fesi. Na ini feifi yari nomo, Ingrisikondre ben abi dri tron so furu preikiman leki fosi. A nyun fasi disi fa a Kownukondre preikiwroko ben orga now, gi Yehovah pipel a krakti di den ben o abi fanowdu fu pasa den muilek yari di ben o kon na a pisi ten fu a Di Fu Tu Grontapufeti.

Na ini a ten disi, moro nanga moro sma na Ingrisikondre e go pionier baka, now di Armagedon, a feti fu Gado, e kon moro krosibei. Na ini den tin yari di pasa, a nomru kon moro bigi. Na 13.224 sma ben pionier na ini oktober 2015. Den pionier disi sabi heri bun taki a furuten diniwroko na a moro bun fasi fa den kan gebroiki den libi.

^ paragraaf 3 Bakaten den kari en Wi Kownukondre diniwroko.

^ paragraaf 8 Na ini De Wachttoren fu 1 oktober 1995, blz. 19-24 yu kan leisi na ondrofenitori fu Sisa Padgett.