Sortu buweisi de di e sori taki a no ben teki langa fu teki a foto Yerikow abra?

Soleki fa Yosua 6:10-15, 20 e sori, dan siksi dei baka makandra a legre fu Israel waka lontu a foto Yerikow wán leisi. Na a di fu seibi dei den waka lontu a foto seibi tron. Ne Yehovah meki a bigi skotu di ben lontu a foto broko fadon. Disi ben gi den Israelsma na okasi fu go na ini Yerikow èn fu teki a foto abra. Sobun, soleki fa Bijbel e sori a no teki langa fosi den Israelsma teki a foto abra. Sortu sani sabiman feni di e sori taki disi de so trutru?

Na ini owruten a ben de so taki te feanti ben wani teki wan foto abra di ben abi skotu, dan a legre fu den ben e lontu a foto dati. Efu a ben teki langa fosi den ben man teki a foto abra, dan den sma na ini a foto ben e nyan a nyanyan di den ben kibri na ini den maksin fu den. Te den srudati ben e teki a foto abra te fu kaba, dan den ben e teki ala san den ben wani. Den ben e teki a nyanyan tu. Dati meki di sabiman go diki den brokopresi fu difrenti foto fu Palestina di feanti ben teki abra, den no feni furu nyanyan èn son leisi den no feni nowan nyanyan srefi na ini den maksin drape. Ma disi no ben de so nanga a foto Yerikow. Wan buku e taki: „Boiti ala den prapi nanga tra tokotoko patu di den feni drape, sma feni bun furu aleisi tu” (Biblical Archaeology Review). A buku e taki moro fara dati sabiman no ben gwenti feni so furu aleisi na ini den foto di feanti ben teki abra.

Bijbel e taki dati den Israelsma no teki a nyanyan na ini a foto Yerikow fu di Yehovah ben taigi den fu no du dati (Yos. 6:17, 18). A e taki tu dati den Israelsma teki a foto abra na a pisi ten fu maart noso april, baka di den sma fu a foto ben kaba koti aleisi èn ben lai en na ini maksin (Yos. 3:15-17; 5:10). Di den Israelsma teki Yerikow abra, nyanyan ben lai na ini a foto ete. Dati e sori taki a no ben teki langa fosi den teki Yerikow abra soleki fa Bijbel e fruteri tu.