DEN brada di e teki fesi na ini na organisâsi fu Yehovah Kotoigi (a Tiri Skin), orga na ini difrenti komte. Sensi 1992, den poti lepi Kresten owruman fu yepi den nanga a wroko di den difrenti komte disi e du. * Den yepiman disi di de fu den „tra skapu” e du prenspari wroko gi den brada disi di e teki fesi (Yoh. 10:16). Ibriwan fu den yepiman kisi a grani fu horibaka gi wan komte. Sobun, den e go tu na den alawiki konmakandra fu a komte di den e yepi. Fosi den go na den konmakandra disi, den e ondrosuku sani fu den spesrutu tori di den brada o taki fu en. Te den de na a konmakandra, den e kisi na okasi fu taki san den e denki fu den tori dati èn fa den e denki taki a musu du. Ma te fu kaba, na den brada di e teki fesi na ini na organisâsi e bosroiti fa wan sani o du èn den yepiman e sorgu taki den sani di den bosroiti e du. Den yepiman disi de klariklari fu du iniwan sani di den e kisi fu du. Te den brada di e teki fesi e go na den spesrutu kongres noso den internationaal kongres, dan den yepiman disi e go nanga den. Den kan kisi a wroko tu fu go na den difrenti bijkantoro leki brada di e teki fesi gi na edekantoro.

Wan brada di de wan yepiman sensi 1992, e taki: „Te mi e du mi wroko bun, dan den brada di e teki fesi kan poti moro prakseri na den frantwortu fu den.” Wan tra brada di de yepiman moro leki tutenti yari kaba, e taki: „Na a moro bigi grani di mi kisi oiti.”

Den yepiman di e wroko tranga kisi furu frantwortu fu den brada di e teki fesi na ini na organisâsi fu Yehovah Kotoigi. Den brada dati e warderi a moi wroko di den yepiman disi e du. Meki wi alamala „tan lespeki den sortu brada dati”.Fil. 2:29.

^ paragraaf 2 Den brada di e teki fesi na ini na organisâsi fu Yehovah Kotoigi e dini na ini siksi komte. Efu yu wani sabi moro fu den frantwortu di den siksi komte disi abi, dan luku a faki „Fa a Tiri Skin e luku den afersi fu a Kownukondre” na kapitel 12 fu a buku Gado Kownukondre e tiri!