Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Studie-Waktitoren  |  september 2014

Yu abi na overtoigi taki disi na a tru bribi? Fu san ede?

Yu abi na overtoigi taki disi na a tru bribi? Fu san ede?

„Unu o sabi san na a wani fu Gado di bun, di e gi en prisiri, èn di no e mankeri noti.”ROM. 12:2.

1. San den kerki fesiman fu Lomsu Kerki nanga Protestant Kerki du te feti ben de?

A DE SO taki Gado wani taki tru Kresten e go na feti fu kiri sma fu tra kondre? Na dati furu sma di e kari densrefi Kresten du na ini den 100 yari di pasa. Lomsusma kiri Lomsusma èn Protestantsma kiri Protestantsma. Den fesiman fu Lomsu Kerki nanga Protestant Kerki blesi den srudati nanga den fetisani fu den. Na a ten fu a Di Fu Tu Grontapufeti, sma di e kari densrefi Kresten du den ogri sani disi ibri tron baka.

2, 3. San Yehovah Kotoigi du na a pisi ten fu a Di Fu Tu Grontapufeti èn na ini den yari baka dati, èn fu san ede?

2 San Yehovah Kotoigi du na ini a Di Fu Tu Grontapufeti? Den no horibaka gi nowan kondre na ini a feti dati. Fu san ede? Fu di den ben wani gi yesi na den leri fu Yesus èn den ben wani sori lobi gi trawan neleki fa Yesus du dati. Yesus taki: „Na a fasi disi ala sma o sabi taki unu na mi disipel, te unu lobi makandra” (Yoh. 13:35). Den hori na prakseri tu san na apostel Paulus ben skrifi gi den Kresten fu Korente.Leisi 2 Korentesma 10:3, 4.

3 Fu di tru Kresten kisi leri fu Bijbel, meki den konsensi no  e gi den pasi fu leri feti noso fu go na feti. Fu di Yehovah Kotoigi wani libi leki tru Kresten, meki dusundusun fu den kisi frufolgu. Yongusma, owrusma, mansma nanga umasma pina hebi na ini strafu-oso nanga strafuman-kampu. Sma kiri sonwan fu den srefi. Na dati pasa na ini a Di Fu Tu Grontapufeti di Hitler ben e tiri Doisrikondre. Awinsi sortu hebi frufolgu Yehovah Kotoigi kisi na ini Europa, noiti den frigiti a frantwortu di den abi fu preiki a bun nyunsu fu Yehovah Kownukondre. Den tan preiki na ibri okasi di den feni, srefi di den ben de na ini strafu-oso nanga strafuman-kampu. Den tan preiki tu di sma seni den leki strafuman go na wan tra kontren. * Di sma na ini Rwanda ben e kiri makandra na ini 1994, Yehovah Kotoigi no ben teki prati na a feti dati. Den no ben teki prati tu na a feti di ben de na ini Yugoslafia fu fosi.

4. San furu sma e taki te den e si taki Yehovah Kotoigi no e teki prati na feti?

4 Fu di Yehovah Kotoigi no e teki prati na feti, meki na heri grontapu sma e taki dati den Kotoigi lobi Gado nanga tra sma trutru. Den e taki tu dati den Kotoigi na trutru Kresten. San na wan tu tra sani di e meki taki sma e si Yehovah Kotoigi leki tru Kresten?

A MORO BIGI LERIWROKO DI DU OITI

5. Sortu kenki den disipel fu Yesus ben musu tyari kon?

5 Yesus ben sori krin taki a moro prenspari wroko na grontapu, na fu preiki a bun nyunsu fu Gado Kownukondre. Syatu baka di a bigin nanga en diniwroko, a leri 12 disipel fa fu du a wroko disi di ben o du na heri grontapu te fu kaba. Bakaten a ben leri ete 70 disipel fu du a preikiwroko (Luk. 6:13; 10:1). Yesus ben leri den disipel fu en fa fu preiki a bun nyunsu gi sma. Na a bigin a taigi den taki den ben musu go preiki gi den Dyu, ma bakaten a taigi den taki den musu preiki tu gi sma fu tra kondre. Gi den Dyu disipel a ben de wan bigi kenki fu go preiki gi den sma di no ben de Dyu!Tori 1:8.

6. Fa Petrus kon frustan taki Yehovah no feni taki a wan pipel bun moro a trawan?

6 Kornelius ben de a fosi trakondre sma di tron wan Kresten. Di Yehovah seni Petrus fu go preiki gi Kornelius na en oso, Petrus frustan taki Gado no feni taki a wan pipel bun moro a trawan. Na Yehovah ben wani taki trakondre sma yere a bun nyunsu èn gi yesi na dati. Sobun, Petrus meki Kornelius nanga en osofamiri teki dopu (Tori 10:9-48). Sensi a dei dati Petrus nanga den tra disipel fu Yesus bigin preiki gi trakondre sma.

7, 8. San Yehovah Kotoigi du fu yepi sma fu yere a bun nyunsu? (Luku a prenki na a bigin fu na artikel.)

7 Na ini den yari di pasa den brada di teki fesi na ini na organisâsi fu Yehovah orga sani fu preiki a bun nyunsu na heri grontapu èn fu gi sma leri fu Bijbel. Now yu abi pikinmoro aiti milyun fayafaya Kotoigi di e du ala san den man fu fruteri sma a boskopu fu Krestes. Den e du disi na ini moro leki 600 tongo kaba èn moro tongo e kon ete. Den e preiki oso fu oso èn na strati. Son leisi den e poti den buku na tapu tafra noso pikin wagi na presi pe furu sma e waka pasa. Ala sma sabi taki den na Yehovah Kotoigi fu di na den wawan e preiki na den fasi disi.

8 Moro leki 2900 brada nanga sisa kisi spesrutu leri fu vertaal Bijbel nanga buku di e taki fu Bijbel. Den no e vertaal den buku disi nomo na ini tongo di sma e si leki prenspari tongo. Den e vertaal tu na ini hondrohondro tra tongo di furu sma no  sabi. Toku milyunmilyun sma e taki den tongo disi. Fu eksempre, na ini Spanyorokondre milyunmilyun Katalansma e taki Katalantongo ibri dei. Na ini den yari di pasa, moro nanga moro sma bigin taki Katalantongo na ini den kontren fu Alikante, Andorra, Balearen-èilanti nanga Valencia. Yehovah Kotoigi e meki buku na ini Katalantongo èn den e hori gemeente konmakandra na ini a tongo dati di e naki na ati fu den Katalansma.

9, 10. San e sori taki Yehovah organisâsi wani taki ala sma musu yere a bun nyunsu?

9 Na heri grontapu Yehovah Kotoigi e vertaal buku di e taki fu Bijbel èn den e gi sma Bijbel leri. Na ini Meksikow sma e taki Spanyorotongo, ma bun furu sma na ini a kondre dati e taki tra tongo tu. Mayatongo na wan fu den tongo dati. A bijkantoro fu Meksikow seni a grupu di e vertaal na ini Mayatongo fu go libi na ini wan kontren pe sma e taki a tongo dati. Na so den kan yere èn taki Mayatongo ibri dei èn den man vertaal den buku na wan fasi di den sma man frustan makriki. Wan tra eksempre na Nepaltongo, wan fu den tongo di sma e taki na ini Nepal. Moro leki 29 milyun sma e tan na ini a kondre disi èn sma e taki sowan 120 tongo drape. Ma Nepaltongo na a mamatongo fu moro leki tin milyun sma èn furu tra sma e frustan a tongo disi tu. Yehovah Kotoigi e meki buku na ini a tongo dati tu.

10 Na ini a ten disi wi e vertaal den buku fu wi na ini furu tongo. Disi e sori taki na organisâsi fu Yehovah e si en leki wan seryusu frantwortu fu preiki a bun nyunsu fu a Kownukondre na heri grontapu. Yehovah Kotoigi prati milyunmilyun traktaat, brochure nanga tijdschrift na heri grontapu, sondro fu aksi sma moni. Na presi fu dati den Kotoigi e gi moni nanga den heri ati fu horibaka gi a wroko disi. Na a fasi disi den e du san Yesus taki: „Unu kisi sondro fu pai, sobun un musu gi sma sondro fu meki den pai.”Mat. 10:8.

Wan vertaal-grupu e vertaal buku na ini makriki Doisritongo (Luku paragraaf 10)

Na ini Paragwai sma e leisi den buku di vertaal na ini makriki Doisritongo (Luku sosrefi a prenki na a bigin fu na artikel)

11, 12. San furu sma e si te den e luku a preikiwroko nanga a leriwroko di Kotoigi e du na heri grontapu?

11 Fu di Yehovah Kotoigi abi na overtoigi taki den abi a tru bribi, meki ibriwan fu den e du ala muiti fu preiki gi sma fu ala kondre nanga tongo. Fu man du a prenspari wroko disi furu Kotoigi kenki den libi, den leri wan tra tongo èn den leri fu libi nanga sma di abi wan tra kulturu. A  preikiwroko nanga a leriwroko di den e du na heri grontapu na wan tra sani di e meki taki furu sma e si Yehovah Kotoigi leki den tru bakaman fu Krestes Yesus.

12 Yehovah Kotoigi e du ala den sani disi fu di den abi na overtoigi taki den abi a tru bribi. Ma san na wan tra sani di e meki taki furu sma feni taki Yehovah Kotoigi abi a tru bribi?Leisi Romesma 14:17, 18.

FU SAN EDE KOTOIGI E BRIBI TAKI DEN ABI A TRU BRIBI?

13. Fa Yehovah Kotoigi e sorgu taki na organisâsi fu den e tan krin?

13 Furu sani de di e meki taki den brada nanga sisa fu wi e bribi taki den abi a tru bribi. Fu eksempre, wan brada di e dini Yehovah langa ten kaba, taki: „Den brada e du ala muiti fu hori Yehovah organisâsi krin. Den e yepi wi fu libi wan krin libi. Te a de fanowdu, den e gi rai noso piri-ai èn a no abi trobi suma musu kisi rai.” Fa Yehovah pipel e tan krin? Ibriwan fu den e meki muiti fu du san Gado Wortu e taki èn fu teki na eksempre fu Yesus nanga den disipel fu en. Son leisi sma na ini a gemeente no wani du san Bijbel e taki. Dati meki den brada e bosroiti taki den sma disi no kan de Yehovah Kotoigi moro. Ma a grupu disi no bigi tumusi. Furu fu den tra Kotoigi e libi wan krin libi soleki fa Yehovah wani. Na ini a grupu disi yu abi sma di ben e du sani fosi di Gado no feni bun. Ma den kenki den libi now èn den e du san Gado wani.Leisi 1 Korentesma 6:9-11.

14. San furu sma du baka di den brada puru den fu a gemeente? San ben de a bakapisi?

14 Bijbel e taigi Kresten fu puru sma na ini a gemeente te den no wani gi yesi na Gado. Koloku taki dusundusun fu den sma disi e sori berow èn den e drai kon baka na a gemeente. (Leisi 2 Korentesma 2:6-8.) Fu di den Kotoigi e meki muiti ala ten fu du san Bijbel e taki, meki a gemeente e tan krin. Disi e gi den na overtoigi taki Gado feni na organisâsi fu den bun. Furu kerki e gi pasi taki den memre fu den e libi soleki fa den wani, ma den Kotoigi e libi soleki fa Yehovah wani. Dati meki furu sma e taki dati Yehovah Kotoigi abi a tru bribi.

15. San gi wan brada na overtoigi taki disi na a tru bribi?

15 Fu san ede brada nanga sisa di e dini Yehovah wan langa pisi ten abi na overtoigi taki disi na a tru bribi? Wan brada di abi 54 yari, taki: „Sensi di mi ben yongu dri prenspari sani de di meki taki mi abi na overtoigi taki mi feni a tru bribi: (1) Gado de trutru, (2) Bijbel na Gado Wortu, èn (3) a Kresten gemeente fu Yehovah Kotoigi na a organisâsi di Gado e gebroiki èn e blesi na ini a ten disi. Na ini ala den yari di mi e studeri Bijbel, mi pruberi fu suku buweisi ala ten di e sori taki den dri sani disi tru. Ibri leisi mi si buweisi taki den sani disi tru èn dati meki mi bribi kon moro tranga na ini den yari di pasa.”

16. San gi wan sisa na overtoigi taki disi na a tru bribi?

 16 Wan sisa di trow èn di e wroko na a edekantoro fu wi na New York, fruteri fu san ede a abi na overtoigi taki disi na a tru bribi. A taki dati na organisâsi fu Yehovah na a wan-enkri organisâsi di e fruteri sma fu Yehovah nen, di skrifi sowan 7000 tron na ini Bijbel. A taki tu dati den wortu na 2 Kroniki 16:9 e gi en furu deki-ati. Drape skrifi: „Den ai fu Yehovah e luku heri grontapu fu si san e pasa, so taki a kan sori a krakti fu en fu yepi den wan di e dini en nanga den heri ati.” A sisa taki: „Den sani di mi leri fu Bijbel sori mi fa mi kan dini Yehovah nanga mi heri ati. Fu di mi e gi yesi na Bijbel, meki mi e opo a pasi gi Yehovah fu gebroiki en krakti fu yepi mi. A matifasi di mi abi nanga Yehovah, na a moro prenspari sani gi mi. Mi de nanga tangi tu taki Yesus yepi mi fu kon sabi Gado moro bun èn dati e yepi mi fu horidoro.”

17. San gi wan brada di no ben e bribi na ini Gado fosi, na overtoigi taki disi na a tru bribi?

17 Wan brada di no ben e bribi na ini Gado fosi, taki: „Den sani di Gado meki e gi mi na overtoigi taki Gado wani taki libisma musu prisiri fu a libi. Dati meki mi de seiker taki a no sa gi pasi taki sma e pina fu têgo. A grontapu disi e kon moro ogri, ma a bribi nanga a lobi fu Yehovah pipel e kon moro tranga, èn den e dini en nanga moro faya. Soso a yeye fu Yehovah man du so wan wondru na ini a ten disi.”Leisi 1 Petrus 4:1-4.

18. Fa yu feni den sani di tu brada taki fu a tru bribi?

18 Wan tra Kotoigi di e dini Yehovah furu yari langa taki fu san ede a e bribi den sani di wi e preiki. A taki: „Na ini ala den yari di mi e studeri Bijbel, mi kon si taki den Kotoigi du furu muiti fu anbegi Yehovah soleki fa den fosi Kresten ben e du dati. Mi go na furu kondre èn mi si nanga mi eigi ai taki Yehovah Kotoigi abi wánfasi na heri grontapu. Den sani di mi leri na ini Bijbel meki mi de koloku.” Wan brada di pasa 60 yari taki dati Yehovah Kotoigi e bribi trutru na ini Yesus. A taki: „Di wi go ondrosuku moro fu a libi fu Yesus èn fa a ben e du a diniwroko fu en, wi kon si o prenspari a de fu waka na en baka. Na eksempre fu Krestes Yesus yepi wi fu tyari kenki kon na ini wi libi, so taki wi kan kon moro krosibei na Gado. Wi e bribi taki na a frulusu-ofrandi fu Krestes e meki taki wi kan kisi frulusu. Èn wi sabi taki a kisi wan opobaka. Sma si taki disi pasa trutru.”Leisi 1 Korentesma 15:3-8.

FRUTERI TRAWAN FU DEN SANI DI YU LERI NA INI BIJBEL

19, 20. (a) Sortu frantwortu wi abi, soleki fa Paulus ben taki na ini a brifi di a skrifi gi a gemeente na Rome? (b) San ala futuboi fu Yehovah musu du?

19 Tru Kresten lobi tra sma. Dati meki wi musu fruteri sma fu den sani di wi leri na ini Bijbel. Paulus taigi den brada nanga sisa fu en na ini a gemeente fu Rome: „Efu unu e fruteri sma a ’boskopu di de na ini un eigi mofo’ sobun, unu e fruteri taki Yesus na Masra, èn efu unu e bribi na ini un ati taki Gado gi en wan opobaka, dan unu o kisi frulusu. Bika nanga na ati wan sma e bribi èn dati sa meki a tron wan reti-ati sma. Ma nanga a mofo a e fruteri sma taki a e bribi èn dati sa meki taki a o kisi frulusu.”Rom. 10:9, 10.

20 Yehovah Kotoigi de seiker taki den abi a tru bribi èn den sabi taki a de wan grani fu leri trawan a bun nyunsu fu Gado Kownukondre. Sobun, wi no musu leri trawan fu Bijbel nomo, ma a fasi fa wi e libi musu sori den tu taki wi abi na overtoigi taki disi na a tru bribi.

^ paragraaf 3 Luku a buku Jehovah’s Getuigen—Verkondigers van Gods koninkrijk, bladzijde 191-198, 448-454.