Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

STUDIE-WAKTITOREN yuni 2014

A Waktitoren disi abi den studie-artikel gi 4 te go miti 31 augustus 2014.

„Grati a pasi pe yu e poti yu futu” fu kan go na fesi

Fa yu kan puru sani di de na tapu yu pasi? Fa yu kan du moro na ini a diniwroko fu Gado?

Aksi fu leisiman

A fiti gi Kresten fu bron wan sma te a dede?

Fa fu yepi brada nanga sisa di broko trow

Leisi sortu problema kan miti sma di broko trow èn luku fa den e firi.

„Yu musu lobi Yehovah yu Gado”

Luku san Yesus ben abi na prakseri di a taki dati wi musu lobi Yehovah nanga wi heri ati, wi heri libi èn nanga wi heri frustan.

„Yu musu lobi tra sma leki fa yu lobi yusrefi”

San Yesus ben abi na prakseri di a taki dati wi musu lobi tra sma? Fa wi kan du disi?

Yu e memre disi ete?

Yu leisi den Waktitoren fu 2014 di kon na doro no so langa pasa? Luku efu yu kan piki den aksi disi di abi fu du nanga Bijbel.

Yu e si den swakiwan leki fa Yehovah e si den?

Yu kan leri fu no denki takru fu brada nanga sisa di sori swaki.

Yepi trawan fu du ala san den man gi Yehovah

Fa wi kan yepi yongu brada nanga brada di no dopu so langa ete fu go na fesi?