Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Studie-Waktitoren  |  mei 2014

 A HISTORIA FU WI

„A kotiwroko no kaba ete”

„A kotiwroko no kaba ete”

George Young doro na ini Rio de Janeiro na ini maart 1923

A DE a yari 1923. Sma lai na ini a bigi hal fu a heiskoro fu poku nanga toneel na ini São Paulo. Yu kan yere fa George Young e taki nanga wan krakti sten. Ibri leisi te a taki wan pisi, wan sma e vertaal dati na ini Potogisitongo. Ala den 585 sma di de drape e poti yesi arki. Den gebroiki wan projector fu sori den Bijbeltekst na ini Potogisitongo na tapu wan bigi weti duku. Na a kaba fu a lezing den e prati wán hondro fu a pikin buku di nen Millioenen nu levende menschen zullen nimmer sterven! (Milyunmilyun sma di e libi now, noiti no sa dede!) Den prati a buku disi na ini Potogisitongo, Ingrisitongo, Doisritongo nanga Italiatongo. A lezing naki den sma ati! Ala sma e taki fu en. Tu neti baka dati, a hal span baka nanga sma di kon arki ete wan lezing. Ma fa a du kon taki disi pasa?

Na ini 1867, Sarah Bellona Ferguson nanga en osofamiri froisi fu Amerkankondre go na Brasyonkondre. Na ini 1899, baka di Sarah leisi wan tu buku fu wi di e taki fu Bijbel, a ben sabi taki a feni a tru leri. Na en pikin brada fu Amerkankondre ben tyari den buku disi kon gi en. Fu di Sarah ben lobi leisi den buku fu wi, meki a seni aksi fu kisi na Ingrisitongo Watch Tower ibri mun. A ben breiti so te nanga a Bijbel boskopu, taki a skrifi Brada C. T. Russell wan brifi pe a ben e kari ensrefi a „libilibi buweisi taki nowan sma e tan so fara taki sma no man kon na en”.

Kunnen de levenden met de doden spreken? (Potogisitongo)

Sarah Ferguson du ala san a man fu prati a Bijbel boskopu nanga sma. Ma nofo tron a ben e aksi ensrefi suma ben o yepi en, en osofamiri, nanga ala den bun sma fu Brasyonkondre moro fara. Na ini 1912, Brooklyn Betel taigi en taki wan sma ben o kon na São Paulo nanga dusundusun traktaat di nen Waar zijn de Dooden? (Pe den dedewan de?) na ini Potogisitongo. Na ini 1915, Sarah ben fruwondru taki furu Bijbel Ondrosukuman ben e fruwakti taki heri esi Masra ben o teki den tyari go na hemel. Dati meki a skrifi wan brifi fu sori san a ben  e denki fu a tori. A taki: „Fa a de nanga Brasyonkondre nanga tra pisi fu Zuid-Amerika? . . . Te yu e prakseri o bigi Zuid-Amerika de, dan yu e frustan taki a kotiwroko no kaba ete.” Iya, bun furu wroko ben musu du ete.

Na ini 1920, aiti yongu Brasyon sipiman go na wan tu konmakandra na ini New York City di wan sani ben musu meki na a fetisipi fu den. Di den drai go baka na Rio de Janeiro, dan wantewante den prati a Bijbel boskopu nanga tra sma. Syatu baka dati na ini maart 1923, George Young di ben de wan pelgrim (soleki fa den ben e kari kring-opziener fosi), doro na Rio de Janeiro pe a feni sma di ben wani sabi moro. A seti sani so taki wan tu buku ben kan vertaal na ini Potogisitongo. Baka dati Brada Young go na São Paulo. Na a ten dati a foto disi ben abi sowan 600.000 sma. Soleki fa wi ben taki kaba na a bigin fu na artikel disi, dan Brada Young hori wan lezing drape èn a prati a pikin buku Millioenen nu levende menschen zullen nimmer sterven! Brada Young taki: „Mi ben de mi wawan èn nanga yepi fu koranti nomo mi ben kan panya a boskopu fu unu.” A taki tu dati den lezing dati, na „den fosi lezing fu I.B.S.A. di sma poti na ini koranti fu Brasyonkondre”. *

Te Brada Young ben e hori lezing, den ben e gebroiki wan projector fu sori Bijbeltekst na tapu wan bigi weti duku

The Watch Tower fu 15 december 1923 ben taki fu Brasyonkondre: „Te wi e hori na prakseri taki a wroko drape bigin tapu 1 yuni èn taki nowan buku fu wi ben de na a ten dati, dan a moi fu si fa Masra blesi a wroko.” A tijdschrift e taki moro fara taki fu 1 yuni te go miti 30 september, Brada Young hori 21 lezing, èn 2 fu den ben de na ini São Paulo. Ala nanga ala, 3600 sma kon arki den lezing dati. Na ini Rio de Janeiro, a Kownukondre boskopu ben e panya safrisafri. Na ini wan tu mun nomo, moro leki 7000 buku prati na ini Potogisitongo! Boiti dati, bigin fu november nanga december 1923, den meki The Watch Tower na ini Potogisitongo.

Sarah Bellona Ferguson, a fosi sma fu Brasyonkondre di seni aksi fu kisi na Ingrisitongo Watch Tower ibri mun

The Watch Tower e fruteri san pasa di George Young go na Sarah Ferguson: „A sisa kon na ini a foroisi èn wan pisi ten a no ben sabi san fu taki. A hori Brada Young anu èn a luku en langalanga na ini en fesi, dan a taki te fu kaba: ’Yu na wan Pelgrim trutru?’” Syatu baka dati, en nanga wan tu fu den pikin fu en teki dopu. Fu taki en leti, a wakti 25 yari fu teki dopu! The Watch Tower fu 1 augustus 1924 e taki dati 50 sma teki dopu na ini Brasyonkondre èn furu den sma disi ben de fu Rio de Janeiro.

Now, sowan 90 yari baka dati, wi no abi fu aksi moro: „Fa a de nanga Brasyonkondre nanga tra pisi fu Zuid-Amerika?” Moro leki 760.000 Kotoigi fu Yehovah e preiki a bun nyunsu na ini Brasyonkondre. Na someni presi na ini Zuid-Amerika a Kownukondre boskopu de fu yere now na ini Potogisitongo, Spanyorotongo èn na ini furu ingitongo. Na ini 1915, Sarah Ferguson ben abi leti di a taki dati ’a kotiwroko no ben kaba ete’.—Fu a historia fu wi na ini Brasyonkondre.

^ paragraaf 6 I.B.S.A. wani taki Internationaal Organisâsi fu Bijbel Ondrosukuman, soleki fa den ben e kari Yehovah Kotoigi na a ten dati.