Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

A bosroiti di mi teki di mi ben pikin

A bosroiti di mi teki di mi ben pikin

Di mi ben de wan pikin boi

Na ini 1985 di mi ben abi tin yari, pikin fu Kambodya kon na mi skoro na Columbus na ini Ohio, Amerkankondre. Wan fu den boi ben sabi pikinso Ingrisitongo. A bigin teken sani na tapu papira fu sori mi sortu ogri-ati sani sma du nanga den, fa sma kiri trawan èn fa a ben musu lowe. Na neti mi ben e krei te mi ben e prakseri den pikin disi. Mi ben wani fruteri den taki wi kan abi a howpu fu libi na ini Paradijs èn taki sma kan kisi wan opobaka. Ma den no ben frustan mi tongo. Aladi mi ben de wan boi, toku mi bosroiti fu leri Kambodyatongo, so taki mi ben o man fruteri den skoropikin sani fu Yehovah. Mi no ben sabi ete taki a bosroiti disi ben o abi furu krakti na tapu mi libi bakaten.

A no ben makriki fu leri Kambodyatongo. Tu leisi mi taigi misrefi taki mi no ben o du muiti moro. Ma Yehovah meki mi papa nanga mama gi mi deki-ati fu go doro. Baka wan pisi ten den sma na mi skoro bigin taigi mi fu teki hei skoroleri so taki mi ben kan feni wan bun wroko. Ma mi ben wani tron wan pionier. Fu di studenti fu middelbaar skoro mag bosroiti sortu lès den wani teki, meki mi bosroiti fu teki den lès di ben o yepi mi fu feni wan wroko wan tu dei na ini a wiki. Na so mi ben o man pionier. Baka skoroyuru mi ben gwenti go preiki nanga wan tu pionier. Mi ben e gi lès tu na pikin di ben wani leri taki Ingrisitongo. A sani disi yepi mi bakaten.

Di mi ben abi 16 yari, mi yere taki wan grupu Kambodyasma ben e hori konmakandra na Long Beach na ini California, Amerkankondre. Mi go drape èn na so mi leri Kambodyatongo. Fa mi kaba nanga skoro, mi tron wan pionier èn mi go doro fu preiki gi den Kambodyasma na ini mi birti. Di mi tapu 18 yari, mi ben wani froisi go na Kambodya. Ma ogri ben e pasa na ini a kondre disi ete. Toku mi ben sabi tu taki tin milyun sma ben e libi na Kambodya èn furu fu den no ben yere a bun nyunsu fu a Kownukondre ete. Na a ten dati, soso wán gemeente fu 13 preikiman ben de na ini a heri kondre. Mi go na Kambodya di mi ben abi 19 yari. Tu yari baka dati mi bosroiti fu go libi drape. Mi ben feni wan wroko pe mi ben vertaal èn mi ben leri sma Ingrisitongo wan tu dei na ini a wiki. Baka wan pisi ten mi trow nanga wan sisa di ben wani du den srefi sani leki mi. Wi ben man yepi furu Kambodyasma fu gi densrefi abra na Gado.

Yehovah gi mi ala ’san mi ati wani’ (Ps. 37:4). A moro bun wroko di wan sma kan du na fu yepi trawan tron futuboi fu Gado. Na ini den 16 yari di mi de na Kambodya mi si fa a pikin grupu fu 13 preikiman gro kon tron 12 gemeente nanga 4 grupu di de farawe.—Soleki fa Jason Blackwell fruteri.