Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

 A HISTORIA FU WI

A kownu ben breiti srefisrefi!

A kownu ben breiti srefisrefi!

NA INI augustus 1936 Robert nanga George Nisbet ben de na ini Swaziland Royal Kraal, a dorpu fu Kownu Sobhuza II. Den ben abi wan wagi nanga bigi boksu di den ben gebroiki fu prei wan tu plaat di ben abi poku na tapu èn wan tu lezing fu Brada J. F. Rutherford. A kownu ben breiti srefisrefi! George taki: „Di a kownu taigi wi taki a ben wani bai den plaat, a sani fu prei den plaat, nanga den boksu di wi ben e gebroiki fu prei a Kownukondre boskopu, wi ben e syensyen fu taigi en taki a no kan.”

 

Ma nanga ala lespeki Robert taigi en taki den sani disi no e seri. A taigi en taki den sani ben de fu wan tra sma. Ne a kownu ben wani sabi suma na a sma dati.

Robert taigi en: „Ala den sani disi na fu wan tra Kownu.” Kownu Sobhuza ben wani sabi suma na a Kownu dati. Robert taki: „A Kownu dati na Yesus Krestes, Kownu fu Gado Kownukondre.”

Nanga bigi lespeki Kownu Sobhuza taki: „O, dati na wan bigi Kownu. Mi no wani teki nowan sani di de fu en.”

Robert skrifi: ’Mi ben lobi a fasi fa a prenspari granman disi Kownu Sobhuza de. A ben e taki Ingrisitongo heri bun, a no ben e prei kefalek èn a no ben abi bigifasi. A ben e taki krin fa a e denki èn sma ben man taki nanga en makriki. Mi ben sidon nanga en na ini en kantoro sowan 45 miniti di George ben e prei a poku na dorosei.’

Robert taki moro fara: ’A srefi dei dati wi go na a skoro di nen The Swazi National School pe wan moi sani pasa. Wi preiki gi a driktoro di ben lobi a boskopu fu wi. Wi taigi en taki wi ben abi wan sani di e prei poku nanga lezing èn wi ben wani prei den gi a heri skoro. A driktoro ben breiti srefisrefi èn a taigi sowan hondro pikin fu go sidon na tapu a grasi fu arki. Wi ben yere taki den ben e leri den boi na a skoro dati fu prani gron, fu temre, fu bow oso, fu taki Ingrisitongo, èn fu teri. Den meisje ben e leri fu wroko leki ati-oso zuster èn den ben e leri du osowroko nanga tra sani di den ben kan du na ini den aladei libi. Bakaten wi yere taki na a granmama fu Kownu Sobhuza ben seti a skoro disi.’

Den skoropikin di ben arki wan lezing na ini Swasikondre na ini 1936

Sensi 1933 Kownu Sobhuza ben lobi arki den pionier di ben e kon na a dorpu fu en. Wan leisi a ben kari sowan 100 waktiman  fu en fu arki wan tu plaat di ben abi a Kownukondre boskopu na tapu. A ben gi en nen fu kisi den tijdschrift doronomo èn a ben e teki den tra buku fu wi tu. A no teki langa fosi a kownu ben abi pikinmoro ala buku fu wi! Na a ten fu a Di Fu Tu Grontapufeti Ingrisikondre ben tapu a wroko fu Kotoigi na den presi pe den ben e tiri. Ma di dati pasa na ini Swasikondre, Kownu Sobhuza kibri ala den buku fu wi di a ben abi.

Kownu Sobhuza II ben lobi te den Kotoigi ben kon na en dorpu na ini Lobamba. A ben e kari den kerki fesiman drape srefi fu kon arki den Bijbel lezing fu den Kotoigi. Wan leisi di Helvie Mashazi, wan Kotoigi fu Swasikondre, ben e hori wan lezing fu Mateyus kapitel 23, wan grupu kerki fesiman dyompo opo nanga atibron, dan den ben pruberi fu meki a saka sidon. Ma a kownu tapu den èn a aksi Brada Mashazi fu go doro nanga en lezing. Boiti dati, a kownu taigi den arkiman taki den ben musu skrifi ala den Bijbeltekst di a brada kari na ini a lezing!

Wan tra leisi baka di wan pionier brada hori wan lezing, fo kerki fesiman di ben de drape taki: „Wi no de kerki fesiman moro, ma Yehovah Kotoigi.” Dan den aksi a pionier efu a abi wan tu fu den buku di Kownu Sobhuza ben abi.

Sensi den yari baka 1930 teleki a dede na ini 1982, Kownu Sobhuza sori lespeki gi Yehovah Kotoigi èn a no meki sma frufolgu den di den no ben wani hori densrefi na den gwenti fu den sma fu a kondre. Fu dati ede, den Kotoigi e warderi den sani di a du èn den sari srefisrefi di a dede.

Na a bigin fu 2013 moro leki 3000 Kownukondre preikiman ben de na ini Swasikondre. A kondre abi pikinso moro leki wán milyun sma. Sobun, wan Kotoigi de gi ibri 384 sma na ini a kondre dati. Moro leki 260 pionier de na ini 90 gemeente èn 7496 sma ben go na a Memrefesa na ini 2012. A de krin taki furu sma kan tron Kotoigi ete. A no de fu taki dati den Kotoigi ben man du bun wroko sensi den bigin preiki na ini Swasikondre na ini den yari baka 1930.—Fu a historia fu wi na ini Zuid-Afrika.