DI A Fosi Grontapufeti bigin na ini 1914, sma kon si taki den Bijbel Ondrosukuman no e teki sei na ini feti (Yes. 2:2-4; Yoh. 18:36; Ef. 6:12). Fa a ben de gi Gado en pipel na ini Ingrisikondre?

Henry Hudson

Na ini 1916 den meki wan wèt na ini Ingrisikondre di ben e taki dati mansma fu 18 te go miti 40 yari di no trow, musu go na ini a legre. A wèt dati ben e taki dati sma no ben abi fu go na ini a legre efu den bribi noso den konsensi no ben e gi den pasi fu du dati. Lanti ben poti spesrutu krutuman di ben o taki suma ben kan kisi primisi fu no go na ini a legre èn sortu wroko den ben kan weigri fu du.

Fosi yu denki, den sroto 40 Bijbel Ondrosukuman na ini srudati strafu-oso. Boiti dati, den seni aiti fu den go feti na Fransikondre. Disi meki taki den brada na ini Ingrisikondre go suku yepi na Fosi Minister Herbert Asquith. Den seni wan brifi gi en di ben e sori taki den no ben e agri taki lanti sroto den brada fu den. Sowan 500 sma teken a brifi dati.

Ne den yere taki krutuman taki dati den aiti brada di den seni go na Fransikondre musu kisi dedestrafu. Srudati ben musu sutu den kiri fu di den ben e weigri fu go na ini a feti. Den ben tanapu kaba na fesi den srudati di ben o sutu den kiri, di a strafu fu den kenki. Now den ben o sroto den tin yari langa. Na so den tyari den go poti na strafu-oso na Ingrisikondre.

James Frederick Scott

Fu di a feti ben e go nanga langa, meki lanti taki dati man di trow musu tron srudati tu. Datra Henry Hudson, wan Bijbel Ondrosukuman, ben de a fosiwan di kon na fesi krutu fu a sani disi na Manchester, Ingrisikondre. Tapu 3 augustus 1916, krutubangi taki dati Henry trangayesi a wèt. Ne den naki en wan butu, dan den meki srudati tyari en gowe. Na a srefi ten, James Frederick Scott, wan brada fu 25 yari di ben de wan kolporteur noso furuten preikiman, ben de a fosiwan fu Edinburgh, Skotland di den tyari go na fesi krutu. Krutubangi ben taki dati a no abi fu kisi strafu. Lanti ben wani tyari a tori dati go moro fara, ma di sma tyari wan tra brada go na fesi krutu na Londen, den libi a tori dati. A tra brada di ben go na fesi krutu ben nen Herbert Kipps. Den leisi strafu gi en, den naki en wan butu, dan den meki srudati tyari en gowe.

Teleki september 1916, sowan 264 brada aksi fu no tron srudati. Fu den brada disi 5 no ben abi fu tron srudati, 154 ben musu du tra hebi wroko gi a kondre, 23 ben musu du tra wroko gi a legre, 82 ben musu go nanga den srudati fu den krutu den èn wan tu fu den ben abi fu go na fesi krutu baka èn den ben abi fu koti strafu. Furu sma no ben e agri nanga den ogri di trawan ben e du nanga den brada disi di ben sroto. Fu  dati ede lanti puru den na den srudati strafu-oso, dan den poti den na kampu pe den meki den wroko bun tranga.

Pryce Hughes

Edgar Clay nanga Pryce Hughes, di tron a bijkantoro-opziener na ini Ingrisikondre bakaten, ben abi fu yepi bow wan bigi dan na ini Wales. Ma den seni Herbert Senior (wan fu den aiti brada di drai kon baka fu Fransikondre) go na wan strafu-oso na Wakefield, Yorkshire. Trawan koti strafu na a strafu-oso fu Dartmoor, pe den ben abi fu wroko bun tranga. Drape a moro bigi grupu brada ben de di weigri fu go na ini a legre.

Frank Platt, wan Bijbel Ondrosukuman, ben agri fu du tra wroko di no ben abi fu du nanga a feti. Ma di den seni en go feti, a weigri. Dati meki a kisi hebi frufolgu wan heri pisi ten. Atkinson Padgett ben kon sabi a tru leri syatu baka di a tron wan srudati. Den srudati du ogri-ati sani nanga en tu di a weigri fu go feti.

Herbert Senior

Den brada fu wi na ini a ten dati no ben frustan so fini ete san a wani taki fu no teki sei na ini politiek. Toku den du ala san den man fu du san Yehovah wani. Den brada di nen kari na ini na artikel disi ben de bun eksempre fu di den no teki sei, srefi di den kisi hebi „tesi” (Openb. 3:10).—Fu a historia fu wi na ini Ingrisikondre.