Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Studie-Waktitoren  |  februari 2017

Den tu pionier, George Rollston nanga Arthur Willis, stop na wan presi fu poti watra gi a radiator fu a wagi fu den.—A kontren na noordsei fu Australia, 1933

 A HISTORIA FU WI

„Nowan pasi no takru noso langa tumusi”

„Nowan pasi no takru noso langa tumusi”

TAPU 26 maart 1937, tu man di ben komoto fu wan farawe presi, rèi a doti truck fu den go na ini a foto Sydney, na ini Australia. Wan yari na fesi den komoto fu oso èn sensi a ten dati den rèi sowan 19.300 kilometer fu go na wan tu fu den moro farawe presi fu Australia pe sma no man go so makriki. Den man disi no go drape fu di den ben wani ondrosuku a kontren, noso fu di den ben wani si nyun presi. Arthur Willis nanga Bill Newlands ben de tu pionier di ben de fayafaya fu preiki a bun nyunsu fu Gado Kownukondre gi den sma di e tan na den farawe boitipresi fu Australia.

Fosi a yari 1929, wan pikin grupu Bijbel Ondrosukuman * na ini Australia ben preiki kaba na ini den bigi foto èn na ini den foto krosibei fu a se. Ma na mindrisei fu Australia yu ben abi den farawe boitipresi pe yu no ben abi furu sma èn pe den sma ben e tan fara fu makandra. A kontren disi bigi leki afu fu Amerkankondre. Den brada ben sabi taki den bakaman fu Yesus ben musu preiki fu en „te na den moro farawe presi fu grontapu” (Tori 1:8). Dati ben wani taki dati den ben musu go preiki tu na den farawe boitipresi fu Australia. Ma fa den ben o du a bigi wroko dati? Fu di den ben sabi taki Yehovah ben o blesi a muiti fu den, meki den ben de fayafaya fu bigin nanga a wroko disi.

DEN PIONIER E BIGIN WROKO A KONTREN

Na ini 1929 tu gemeente na ini Queensland nanga West-Australia bow wan tu wagi di ben o man rèi na den farawe boitipresi. Den pionier di ben e rèi den wagi disi ben man nanga den muilek situwâsi di den ben miti na ini a kontren dati èn den srefi ben man meki den wagi te den ben broko. Den pionier disi go na furu presi pe sma no ben yere a bun nyunsu ete.

Den pionier di no ben man bai wan wagi ben go nanga den baisigri na a kontren disi. Fu eksempre, na ini 1932, Bennett Brickell di ben abi 23 yari, bigin preiki na ini Rockhampton, Queensland èn feifi mun langa a preiki na den farawe presi na noordsei fu a foto dati. Na tapu en baisigri a ben e syow laken, krosi, nyanyan, nanga wan lo buku. Di den banti fu en baisigri no  ben bun moro, a tan preiki go doro fu di a ben sabi taki Yehovah ben o yepi en. A ben musu pusu en baisigri sowan 320 kilometer na ini wan kontren pe furu sma dede fu di den no ben man feni watra fu dringi. Na ini den 30 yari baka dati Brada Brickell preiki na difrenti presi na ini Australia èn a ben e du dati nanga baisigri, brom nanga wagi. En na a fosi sma di bigin preiki gi den Aboriginsma èn a yepi fu seti omeni nyun gemeente. Furu sma na ini a kontren dati ben sabi a brada disi èn den ben abi lespeki gi en.

DEN HORIDORO ALADI DEN KISI PROBLEMA

Australia na wan fu den presi na grontapu di abi wan lo kontren pe wan tu sma nomo e libi. Spesrutu na den farawe boitipresi sma e tan fara fu makandra. Dati meki a pipel fu Yehovah ben musu wroko tranga fu feni sma na ini den kontren disi.

Stuart Keltie nanga William Torrington na tu fu den pionier di wroko tranga fu preiki gi sma. Na ini 1933, den pasa na ini a Simpson-sabana di lai nanga santi bergi, fu go preiki na ini a foto Alice Springs. Di a pikin wagi fu den broko, den ben musu libi en na baka. Aladi Brada Keltie ben abi wan udu futu, toku a go doro, ma a ben abi fu sidon na tapu wan kameili. Den pionier ben abi bun bakapisi di den miti nanga wan man di ben abi wan hotel na William Creek, wan presi pe den loko ben e kon stop. Bakaten a man disi di nen Charles Bernhardt bigin dini Yehovah, a seri en hotel èn en wawan pionier sowan 15 yari na wan tu fu den moro drei èn farawe presi fu Australia.

Arthur Willis e sreka fu go preiki na den farawe boitipresi fu Australia.—Perth, West-Australia, 1936

A no de fu taki dati den fosi pionier dati ben abi deki-ati èn den horidoro aladi den kisi furu problema. Wan leisi, Arthur Willis nanga Bill Newlands di kari na a bigin fu na artikel, ben musu rèi 32 kilometer nomo fu go na wan presi. A sani disi teki tu wiki langa fu di hebi alen ben meki taki a heri sabana kon tokotoko. Son leisi den ben e sweti na ini a faya son te den ben e pusu a wagi fu den abra den santi bergi na ini a sabana. Tra leisi den ben abi fu rèi pasa na ini lagipresi di ben lai nanga bigi ston èn den ben musu rèi tu tapu den santi gron fu liba. A pasa furu leisi taki a truck fu den broko. Te dati ben e pasa, dan den ben abi fu waka noso rèi den baisigri go na wan foto di ben de krosibei, so taki den ben man bai sani gi a wagi. Son leisi na omeni wiki den ben musu wakti fosi den kisi den sani dati. Aladi den ben kisi den problema dati, toku den no lasi-ati. Wan leisi, Arthur Willis taki a sani disi di ben skrifi na ini a tijdschrift Het Gouden Tijdperk: „Nowan pasi no takru noso langa tumusi gi den kotoigi fu en.”

Charles Harris di pionier wan langa pisi ten, taki dati den problema di a miti di a ben e preiki na den farawe boitipresi fu Australia, yepi en fu kon moro krosibei na Yehovah. A taki tu: „A moro bun fu libi nanga wan tu sani nomo. Efu Yesus ben de klariklari fu sribi na dorosei te a ben de fanowdu, dan wi musu breiti te wi e kisi na okasi fu du a srefi.” Na a sani dati furu pionier du tu. Fu di den wroko tranga, meki now a bun nyunsu prati na ala sei fu Australia. Boiti dati, den yepi furu sma fu teki a bosroiti fu horibaka gi Gado Kownukondre.

^ paragraaf 4 Na ini 1931 den Bijbel Ondrosukuman teki a nen Yehovah Kotoigi.Yes. 43:10.