Efu wi wani tai hori na Gado, dan wi no musu taki dati nomo, ma wi musu du dati trutru. Disi de krin fu si na ini a Bijbel tori di skrifi na ini Eksodes kapitel 20, 24, 32 nanga 34.

A teki puru fu Eksodes 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14.