LUKU
Tekst
Prenki

(Psalm 91)

 1. 1. Yehovah, kibripe f’wi.

  Na yu wi e frutrow.

  Wi dein yu kowru presi.

  Na drape w’e tan now.

  Y’e fet gi sma di lobi yu.

  Wi si sort bigi san’ yu du.

  Yehovah, wi fortresi,

  tap a lobi f’yu wi e bow.

 2. 2. Wins dusun sma fadon gwe,

  y’e tan let na wi sei.

  Y’e tyar den futuboi f’yu

  psa ala takru dei.

  Wi na’fu frede. Yu n’e gwe.

  Y’o kibri wi, awins pew’ de.

  Wi Gado o frulus wi

  ef wi tan na ondro en frei.

 3. 3. Y’o kibri wi gi trapu

  di sma e set gi wi.

  Wi no e frede peiri

  d’e frei kon miti wi.

  Wi no o beifi, wi n’o krei,

  wins rampu srefi kon krosbei.

  Yehovah, wi fortresi,

  ja, wi Gado, y’e kibri wi.