LUKU

(Psalm 86:5)

 1. 1. Lobi mek Yehovah

  sen en Manpkin kon gi wi

  fu kan gi pardon fu sondu.

  Dede sref a pur gi wi.

  Wi mus ab berow f’wi sondu

  fu Yehovah giw’ pardon.

  In a nen fu Krestes Yesus,

  begi Gado ibri tron.

 2. 2. Te wi lob wi brada,

  wi o tan gi den pardon.

  Wi o fir a lobi f’Gado

  di e sar wi ibri tron.

  Kow’ frudrage ala brada.

  Sor sar’ati ala ten.

  Hor pasensi nanga trawan.

  Sori tak yu lobi den.

 3. 3. Mek wi de lek Gado.

  Mek wi sor sar’ati tu.

  Wi nom’ hori sma na ati

  te den hat a firi f’un.

  Sor a lobi fu Yehovah.

  Tek a moi eksempre f’en.

  Te w’e gi pardon na trawan,

  dan ao breiti ala ten.