LUKU
Tekst
Prenki

(Psalm 18:25)

 1. 1. Gi yu ati na Yehovah.

  Mek wi sori lobi g’en.

  Di wi dopu, wi pramisi

  tak w’o arki Gado sten.

  Wan bun libi dat ae gi wi.

  Mek wi prèis en ibri dei.

  Gado lob wi, w’e frutrow en.

  Ala ten w’o tan n’en sei.

 2. 2. De wan mati f’ala brada.

  Yepi den in tranga ten.

  Tan frutrow den. Gi den trowstu.

  Taki switi nanga den.

  Tan lespeki ibriwan f’den.

  Mek den fir a lobi f’i.

  Wi no wan’ gwe lib nowan f’den.

  Srefi dede n’o prat wi.

 3. 3. Tek a rai fu ala brada

  di e wroko tranga tu.

  Te d’e ler wi, sakay’ srefi.

  Dat Yehovah wan’ wi du.

  Te Yehovah op’en anu,

  w’o kis furu blesi f’en.

  Wi n’o lib en, w’o tan din en.

  F’ala ten w’o tyar en nen.