A WAKTITOREN

Aksi: San na a moro bigi kado di Gado gi wi?

Bijbeltekst: Yoh 3:16

Taki: A Waktitoren disi e sori fu san ede Gado seni Yesus kon na grontapu fu dede gi wi èn fa wi kan sori taki wi de nanga tangi gi a sani disi.

SAN NA A KOWNUKONDRE FU GADO?

Aksi: [Sori a sma fesisei fu a traktaat.] Fa yu ben o piki na aksi disi? San na a Kownukondre fu Gado? A de wan sani na ini yu ati? A de a paradijs? Noso a de wan tirimakti na ini hemel?

Bijbeltekst: Da 2:44; Yes 9:6

Taki: A traktaat disi e sori san Gado Kownukondre kan du gi yu.

KARI GI A MEMREFESA

Taki: Wi e gi sma wan kari gi wan prenspari konmakandra. [Gi a sma a papira.] Tapu 11 april milyunmilyun sma na heri grontapu o kon makandra fu memre a dede fu Yesus èn fu arki wan Bijbel-lezing di o sori sortu blesi wi kan kisi fu di a dede gi wi. Na tapu a papira disi skrifi o lati èn pe a konmakandra o hori. Wi howpu taki yu kon.

SKRIFI SAN YU SREFI WANI TAKI

Luku den eksempre di kari na fesi fu skrifi san yu srefi wani taki